Öğretmen Diyarı

Fark yaratan eğitim politikası

7 Haziran’daki seçimlere sayılı günler kala halk arasında, özellikle AKP ve CHP’den MHP’ye büyük bir yönelişin olduğu ve bu yönelişin MHP’yi iktidara taşıyacağı değerlendirmeleri de güç kazanmakta. MHP’nin Eğitim Politikasının temel amacı, Seçim Beyannamesinde yer alan bilgilere göre şöyledir:7 Haziran’daki seçimlere sayılı günler kala halk arasında, özellikle AKP ve CHP’den MHP’ye büyük bir yönelişin olduğu ve bu yönelişin MHP’yi iktidara taşıyacağı değerlendirmeleri de güç kazanmakta. MHP’nin Eğitim Politikasının temel amacı,  Seçim Beyannamesinde yer alan bilgilere göre şöyledir: “Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü, erdemli ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi ” dir.


MHP,  eğitim politikasıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve ülkemize çağ atlatacak beyinler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nitekim “Öğretim programları düşünme ve öğrenmeyi öğretmeye odaklı, bilgiye erişen, bilgiyi analiz edip işleyerek değer süreçlerine aktarma yetenekleri geliştirilmiş, ekip çalışmasına uyumlu bireylerin yetiştirilmesi hedeflerine dönük olarak ele alınacaktır. Eğitimin her kademesinde müfredatın milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde planlanması ve uygulanması esas olacaktır. Öğrencilerin farklı zekâ türlerine göre altyapılarını, gelişme potansiyellerini dikkate alan çoklu öğrenim teknikleri uygulanacak bütün öğrencilerin farklı alanlarda yüksek başarı çizgisini yakalaması hedeflenecektir”.


MHP, yine;  “Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe dışında başka bir dilde ana dilde eğitim yapılamaz. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen ana sınıfı ve ilköğretim kademesinde Türkçenin iyi öğretilmesine önem verilecektir. Milli birlik ve bütünlüğün sağlanması, vatandaş ile devlet arasındaki yakınlaşma ve çeşitli ön yargıların giderilmesinde önemli katkılar sağladığını düşündüğümüz din eğitiminin okullarda devlet eliyle verilmesi sağlanacaktır. Özel okullar akademik başarı performanslarına göre, öğrenciler ise gelir seviyeleri ve başarı performanslarına göre farklı teşvik unsurları ile desteklenerek nitelikli ve adil bir eğitim hizmet sunumu gerçekleştirilecektir”.


MHP’nin eğitimle ilgili diğer vaatleri şunlardır:


* Eğitimin tüm kademelerinde ve özellikle kentlerde sınıf mevcutları yirmi beş öğrencinin altına indirilecek ve zorunlu şartların dışında ikili eğitim uygulamasına son verilecektir.


* “Temel eğitim” hedefimiz, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitimin kademeli olması ve süresinin artırılmasıdır. Ayrıca eğitimin her kademesinde etkin yönlendirme yapılarak öğrencilerin, kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmesidir. Bu çerçevede okul öncesi eğitim 4-5 yaş grubundaki nüfus için tedricen zorunlu hale getirilerek zorunlu eğitimin süresi 13 yıla çıkartılacaktır. Fiziki mekân, insan gücü ve program imkânları geliştirilerek 4-5 yaş gurubunu kapsayan okul öncesi eğitim kademesinde yüzde yüz okullaşmanın temini için özel sektörün imkânlarından da azami ölçüde istifade edilecektir.


* Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim imkânlarına kavuşturulması sağlanacak, bu öğrencilere yönelik stratejik bir kariyer planlaması ve yönlendirme sistemi geliştirilecektir.


* Yüksek başarı gösteren ortaöğretim öğrencilerinin ilgi, istek ve yeteneklerine göre devlet bursu ile üniversite öğrenimine devam etmeleri sağlanacaktır.


* Özel eğitim hizmetleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkinleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Özel eğitim öğretmeni ve yardımcı personeli yetiştirilmesine önem verilecektir.  İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta öğretim içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksek okulları arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim arasında ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.


* Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, bunun yerine, ilköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma sınavını” esas alan ve fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır.


* Üniversitelerin eğitim, araştırma ve geliştirme, toplumu bilgilendirme gibi geleneksel fonksiyonları yanında bilgiyi sanayileştiren ve ticarileştiren bir yapıda olmaları temin edilecektir.


*Üniversitelerde rektör seçimleri demokratik esaslara bağlanacak ve iki kademeli seçim uygulanacaktır. En yüksek oyu alan iki adaydan ikinci kademe oylamaya katılarak yüzde 50’nin üzerinde oy alan adayın atanması sağlanacaktır.


*Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmaları sağlanacaktır. Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatları yükseltilecek, eğitime hazırlık ödeneği artırılarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de yansıtılacaktır.


*  Öğretmenlerin özür grubu tayinleri ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulacaktır.


*  Kadrosu olmadan çalışan sözleşmeli ve geçici öğretmenler daimi kadrolara geçirilecektir.


*  Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir eğitim hesabının açılmasını, biriken miktarın özellikle yükseköğretim aşamasında kullanılmasını öngören, aynı zamanda tasarrufu teşvik eden bir “Eğitim Destek Hesabı” oluşturulacak, devlet aile işbirliği ile eğitime güçlü bir destek mekanizması geliştirilecektir.


Hanefi BOSTAN

yenicaggazetesi.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol