Öğretmen Diyarı

Eş ve sağlık mazeretinde Başbakanlığın yapmadığını MEB yaptı

Eş ve sağlık mazeretinde Başbakanlığın yapmadığını Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Dün ele aldığımız "Başbakanlık Öğretmen Eşleri de Mağdur Edecek" başlıklı yazımızda http://www.memurlar.net/haber/530731/ belirttiğimiz hususlarla ilgili MEB bürokratları gerek başbakanın gerekse bakan Nabi AVCI'nın ağzından çıkan sözleri dikkate alarak tedbir aldı.

Öğretmenlerin mağdur olmaması için gerekli adım atıldı. Oysa ki Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU'nun seçimler öncesi dile getirdiği konuda başbakanlığın bakanlar kuruluna yönetmelik değişikliği sunması gerekiyordu. MEB Hem Sağlık Hem de Aile Birliği(Eş) özründe yönetmelik harici kılavuz düzenlemesi yapmıştır.


AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNDE;


Yönetmelik;


d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,


Kılavuz;


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;


a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,


b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,


c) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,


ÖZET: Eşi Özel sektörde çalışan öğretmenler için; Aile bütünlüğü mazeretine başvurabilmek için yönetmelikte son 3 yıl çalışmış olmak şartı varken, kılavuzla beraber son iki yılda 360gün prim ödemiş ve halen çalışıyor olmak yeterli.


SAĞLIK MAZERETİNDE


Yönetmelik:


Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir


Kılavuz;


Öğretmenlerden;


a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,


b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,


hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.


Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.


ÖZET:Yönetmeliğe göre;


1- Bulunduğu yerde tedavi mümkün değilse


2- Görev yerinde kalması halinde hayatı tehlikeye girecekse


Başvuru yapılabiliyordu:


Kılavuzda bu durum,


1- Bulunduğu yerde tedavi mümkün değilse


2- Görev yerinde kalması halinde hayatı tehlikeye girecekse


Başvur yapabildiği gibi geçmişteki duruma benzer bir şekilde;


Anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." Raporu varsa da tayin istenebilecek.


Eş ve çocuk için yapılacak başvurularda ise "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." Raporu ile tayin isteyemeyecekler. Onlar sadece Bulunduğu yerde tedavi mümkün değilse ve Görev yerinde kalması halinde hayatı tehlikeye girecekse başvurabilecekler. Bu konu gerçekten sorunludur. Çünkü bu konuda savunduğumuz daha önce de yazdığımız üzere http://www.memurlar.net/haber/524828/ "Ayrıca hastanın tedavisini nerede sürdüreceğine karar verme hakkı olmalı ve hastanın memurun yanına gitmesi gibi bir uygulamaya gidilmemelidir. Hastalık hakkı yaşam hakkı ile eşdeğer bir haktır. Bu noktada kimsenin zorlanması söz konusu olmamalıdır." Noktasındadır.


ADAY ÖĞRETMENLER:


MEB aday öğretmenlerin(Eylük 2014'te atananlar) adaylık süreçleri devam ettiğinden başvuru hakkı yokken onlara da başvuru hakkı vermiştir.


Bu konuda kılavuzda yer alan ibare;


"14. Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilenler, en geç 15 Eylül 2015 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas yazılı sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır."

Şeklinde olup


Yer Değiştirene Sözlü Sınav Yok...


Genel Müdür Sayın Hamza AYDOĞDU'nun Twiter dan yaptığı açıklamada " Ayrıca bu durumda olanlara yazılı sonrası sözlü sınav yapılmayacaktır." İfadesi yer almaktadır. Bu durumda bakanlığın yeni bir çalışma yaparak tüm aday öğretmenlerin üzerinden sözlü sınav kaygısını kaldırmalıdır.Yer değiştirene uygulanmaması diğerlerine uygulanması çok da doğru olmayacaktır. Kaldı ki; performans değerlendirmesine tabi olan, bir yıl boyunca derse giren, üstüne yazılı sınavdan da başarılı olan bir öğretmene sözlü sınav yapmak akla ve mantığa uygun gelmemektedir.


MEB'e TEŞEKKÜR:


Başbakanlığın sözlerine rağmen yönetmelik değişikliği yapmakta geciken başbakanlık bürokratlarının ayıbını temizleyen Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI, Müsteşar Sayın Yusuf TEKİN ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU'ya bir öğretmen olarak öğretmenler adına bu konudaki gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Başbakanlık bürokratlarından da mevzuatın bir an önce düzeltilmesi için adım atmalarını bekliyoruz.


Maksut BALMUK


Öğretmen

Memurlar.Net - Özel

Kaynak:. "www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol