Öğretmen Diyarı

Eş durumu tayininde artık Ast/Üst ilişkisine bakılmayacak

KURUM İÇİNDE TAYİNDE AST ÜST’E GÖRE YER DEĞİŞTİRİR DÜZENLEMESİ KALDIRILDI

 

Önceki düzenlemeye göre, eşler aynı kurum personeli ise, ast durumunda bulunanın yeri üste göre değiştirilmek zorundaydı. Ancak, ast/üstün ne demek olduğu çok tartışmalı ve problemli oluyordu. Yeni düzenleme ise şu şekildedir: Eşler aynı kurum personeli ise, eşler kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde birleştirilecektir.

 

FARKLI KURUMLAR ARASINDA TAYİNDE UNVAN VE KADROYA BAKILMAYACAK

 

Yine, Yer Değiştirme yönetmeliğinin önceki düzenlemesinde, eşler farklı kurumlarda çalışıyor ise, kimin kime göre nakil olacağı konusunda, unvan, kadro ve göreve bakılmaktaydı. Bu düzenleme de kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır.

 

ARTIK EŞ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR OLSA DA NAKİL YAPILABİLECEK

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik, yer değiştirme işlemlerinde uygulanan genel çerçeve yönetmeliktir. Bunun bir alt mevzuat düzenlemesi, kurumsal yönetmeliklerdir. Bugüne kadar, genel çerçeve yönetmelikte yer almamasına rağmen bazı kurumlar eşi, özel sektörde çalışanlara da nakil hakkı vermişti. MEB bunlardan birisiydi. Bu yeni düzenlemeyle, genel çerçeve yönetmelikte yer alan “diğer eşin de memur olarak çalışıyor olması” şartı kaldırılmıştır. Yani, memur, özel sektördeki eşi 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemiş ise, o yere nakil isteyebilecektir. 3 yıllık sosyal güvenlik priminin aynı yerde yatırılmış olması gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin yeni maddeleri şu şekildedir:

 

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

 

MADDE 14- Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

 

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

 

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

 

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

 

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

 

e) Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

 

atanması suretiyle yapılabilir.

 

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.”

 

KURUM İÇİNDE TAYİNDE AST ÜST’E GÖRE YER DEĞİŞTİRİR DÜZENLEMESİ KALDIRILDI

 

Önceki düzenlemeye göre, eşler aynı kurum personeli ise, ast durumunda bulunanın yeri üste göre değiştirilmek zorundaydı. Ancak, ast/üstün ne demek olduğu çok tartışmalı ve problemli oluyordu. Yeni düzenleme ise şu şekildedir: Eşler aynı kurum personeli ise, eşler kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde birleştirilecektir.

 

FARKLI KURUMLAR ARASINDA TAYİNDE UNVAN VE KADROYA BAKILMAYACAK

 

Yine, Yer Değiştirme yönetmeliğinin önceki düzenlemesinde, eşler farklı kurumlarda çalışıyor ise, kimin kime göre nakil olacağı konusunda, unvan, kadro ve göreve bakılmaktaydı. Bu düzenleme de kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır.

 

ARTIK EŞ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR OLSA DA NAKİL YAPILABİLECEK

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik, yer değiştirme işlemlerinde uygulanan genel çerçeve yönetmeliktir. Bunun bir alt mevzuat düzenlemesi, kurumsal yönetmeliklerdir. Bugüne kadar, genel çerçeve yönetmelikte yer almamasına rağmen bazı kurumlar eşi, özel sektörde çalışanlara da nakil hakkı vermişti. MEB bunlardan birisiydi. Bu yeni düzenlemeyle, genel çerçeve yönetmelikte yer alan “diğer eşin de memur olarak çalışıyor olması” şartı kaldırılmıştır. Yani, memur, özel sektördeki eşi 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemiş ise, o yere nakil isteyebilecektir. 3 yıllık sosyal güvenlik priminin aynı yerde yatırılmış olması gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin  yeni maddeleri şu şekildedir:

 

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

 

MADDE 14- Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

 

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

 

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

 

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

 

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

 

e) Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

 

atanması suretiyle yapılabilir.

 

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.”

 

- See more at: http://www.medihaber.net/2014/08/18/es-durumu-tayininde-kidem-astust-unvan-ve-kadroya-bakilmayacak/#sthash.sXKlWBId.dpufKURUM İÇİNDE TAYİNDE AST ÜST’E GÖRE YER DEĞİŞTİRİR DÜZENLEMESİ KALDIRILDI

 

Önceki düzenlemeye göre, eşler aynı kurum personeli ise, ast durumunda bulunanın yeri üste göre değiştirilmek zorundaydı. Ancak, ast/üstün ne demek olduğu çok tartışmalı ve problemli oluyordu. Yeni düzenleme ise şu şekildedir: Eşler aynı kurum personeli ise, eşler kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde birleştirilecektir.

 

FARKLI KURUMLAR ARASINDA TAYİNDE UNVAN VE KADROYA BAKILMAYACAK

 

Yine, Yer Değiştirme yönetmeliğinin önceki düzenlemesinde, eşler farklı kurumlarda çalışıyor ise, kimin kime göre nakil olacağı konusunda, unvan, kadro ve göreve bakılmaktaydı. Bu düzenleme de kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır.

 

ARTIK EŞ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR OLSA DA NAKİL YAPILABİLECEK

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik, yer değiştirme işlemlerinde uygulanan genel çerçeve yönetmeliktir. Bunun bir alt mevzuat düzenlemesi, kurumsal yönetmeliklerdir. Bugüne kadar, genel çerçeve yönetmelikte yer almamasına rağmen bazı kurumlar eşi, özel sektörde çalışanlara da nakil hakkı vermişti. MEB bunlardan birisiydi. Bu yeni düzenlemeyle, genel çerçeve yönetmelikte yer alan “diğer eşin de memur olarak çalışıyor olması” şartı kaldırılmıştır. Yani, memur, özel sektördeki eşi 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemiş ise, o yere nakil isteyebilecektir. 3 yıllık sosyal güvenlik priminin aynı yerde yatırılmış olması gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin yeni maddeleri şu şekildedir:

 

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

 

MADDE 14- Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

 

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

 

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

 

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

 

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

 

e) Milletvekili, belediye başkam, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

 

atanması suretiyle yapılabilir.

 

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.”

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol