Öğretmen Diyarı

Eş durumu özründe adaylığın kalkması şartı aranamaz

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULAN MADDELER

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu yıl MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, sağlık özrü bağlamında önemli bir maddenin yürürlüğünü durdurdu.

 

Yürürlüğü durdurulan maddeler şu şekildedir:

 

"Madde 35- ...

(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir."

 

Bu kararla sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunanlardan, öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı ile aday öğretmenlerin yer değiştirme isteklerinin değerlendirmeye alınmayacağı şartı kaldırılmıştır.

 

Kısacası özür durumuna bağlı yer değiştirmelere adaylığı kaldırılmayan ile bir yılını doldurmayan öğretmenler de başvurabileceklerdir.

 

Sağlık özründe önemli karar

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA TÜM ÖZÜR GRUPLARINI KAPSIYOR

 

Ancak bu yürürlüğü durdurma kararı, her ne kadar sağlık özrü için yapılan bir başvuruya binaen alınmış olsa da, Danıştay İDDK tüm özür durumuna bağlı atamaları düzenleyen maddeleri iptal etmiştir.

 

Yönetmeliğin "Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 35. maddesi 3. ve 4. fıkralarındaki şartlar tüm özür grupları için geçerlidir ve bu fıkraların yürürlüğü Danıştayca durdurulmuştur.

 

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.12.2013 tarih ve 3920852 sayılı "Özür durumundan yer değiştirmeler" konulu yazıları ekinde yer alan 2014 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 3. maddesindeki; "3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı birlikte aranacaktır." şartlarının olmaması gerekmektedir.

 

MEB özür durumu duyurusunu yayımladı

Çünkü Danıştay'ın Yönetmelikte bulunan kısıtlamayı, sınırlamayı kaldırması ile birlikte yönetmelikte artık sınırlama kalmadığından normlar hiyerarşisinde MEB Yönetmeliklerin altında olan, sadece Yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, duyurular ile uygulamaya sokamaz.

 

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa ve yasaların altında yer alan yönetmeliklerin altında yer alan kılavuzlar, duyurular ile yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur. Yasa ve yönetmelik hükümleri ancak bir başka yasa veya yönetmelik ile değiştirilebilir.

 

Norm hiyerarşisi içinde kılavuz ve duyuruların daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasa ve Yönetmeliğe uygunluğu zorunludur. Dolayısıyla üst norm olan yönetmeliğin alttaki norm olan kılavuz ve duyurular ile etkisiz hale getirilmesi söz konusu değildir.

 

Eş durumu özrüne bakanlıgın adaylıgın kaldrılmış olması şartını koyabilmesi için yönetmeliğin eş durumu özrünü düzenleyen "Eş durumu özrü" başlıklı 37. maddesine bu şartı koyması gerekmektedir.

 

Şu an için bu şartlar yönetmelikte yer almamaktadır.

 

\"Memurlar.Net

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim