Öğretmen Diyarı

Ek dersten niçin gelir vergisi kesilir?

PERSONEL MEB NET/ÖZEL HABER

Millî Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmakta olan ve ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmen ve yöneticilerin almış olduğu ek ders ücretleri damga vergisinin yanı sıra gelir vergisinin birinci dilimi olan %15 oranında gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ek ders ücretlerinin gelir vergisi kapsamında değerlendirilmesi ek ders ücretinden yararlandırılan personelin vergi matrahının Temmuz ve Ağustos aylarında vergi diliminin ikinci dilimi olan %20'lik kısmına girmesi nedeniyle Temmuz ayında yapılan maaş artışını da alıp götürdüğü gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar yıl boyunca %15 oranında gelir vergisi ödemekte iken Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yılın ilk altı ayında %15, ikinci altı ayında ise %20 oranında gelir vergisine tabi tutulmasına neden olmaktadır. Kamuda görev yapan memurlara yapılan diğer ek ödemeler damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmadan doğrudan memurlara ödenmektedir. Ek ders ücretlerinin de ek ödeme gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.


Oysa Maliye Bakanlığı yayınladığı 89 nolu tebliğ de ek ders ücretlerinden gelir vergisi kesilmesinin, ek ödemelerden ise yalnızca damga vergisi kesilmesinin gerekçesini yayınlamıştır. Tebliğden o bölüm;


4. Öğretmenlerin ek ders ücretleri (G. V. K. Mad. 61, 104) :


Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okulların öğretmenlerine 439 sayılı Kanun gereğince okuttukları fazla dersler için ödenen ücretler, saat ölçüsüne göre hesaplanmaları sebebiyle, gündelik sayılmış; öte yandan öğretmenlerin aylıkları 2 numaralı cetvel üzerinden vergilendirildiğinden ek ders ücretleri 4 numaralı cetvele sokularak -aylıklarla birleştirilmeksizin- vergilendirilmiştir.


Bu kez, yeniden yapılan incelemede, bahis konusu ek ders ücretlerinin saat başı esasında hesaplanmakla beraber -bir aylık devre için- ve aylık olarak ödenmekte bulunduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, sözü edilen ticretlerin vergilendirilmesinde, 4 numaralı cetvelin değil 2 numaralı cetvelin kullanılması lâzım gelir.


Sayıştay Genel Kurulunca verilmiş olan 10/2/1968 gün ve 564159/17 sayılı kararla da, yukarıdaki husus doğrulanarak 439 sayılı Kanuna istinaden ödenmekte olan ek ders ücretlerinin aylık sayılması ve 2 numaralı cetvel üzerinden vergilendirilmesi içtihat olunmuştur.


Bu itibarla, 1.3.1968 den itibaren yukarı ki esas dâhilinde muamele yapılacak; şu kadar ki ek ödeme özel bir kanuna dayandığından, 484 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi gereğince mükelleflerin asıl ücretler ile birleştirilmeyecektir.


Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yararlandırılmış oldukları ek ders ücretinden alınan gelir vergisinin, diğer kurumlarda görev yapan memurlara yapılan ödemelerde olduğu gibi düzenlenmesi gerekmektedir Bu konuda yasal düzenleme yapılarak 89 sayılı tebliğin yasal dayanakları ortadan kaldırılabilir.


Toplu sözleşme döneminde sendikalar bu hususu gündeme getirmemişlerdir. Azda olsa yılın ikinci ayında zam anlamına gelen bu düzenleme öğretmen ve yöneticilerin maaşlarında artışa neden olacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesine, “Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz” Şeklinde eklenecek bir fıkra ile çözüme kavuşturulması mümkündür.


Hüseyin AKAY


Personelmeb.net/ Özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol