Öğretmen Diyarı

Ek Ders Puantajları Doğru Hesaplanıyor Mu?

MEB'e bağlı eğitim kurumları arasında,aylık olarak hazırlanan ek ders puantajçizelgesindeki aşağıda belirteceğimiz birkaç hususta birliktelik sağlanamadığı görülmektedir. Şöyle ki:

1- Ayın son günleri ile diğer ayın ilkgünlerinin meydana getirdiği haftalarda, bazı illerde hafta bütünlüğü ilkesi gereği olarak ayın son günlerindekimaaş karşılığı ders ve ek derssaatlerinin diğer ayın ilk haftasınaaktarımı yapılır iken; bazı illerde ise hafta bütünlüğünün göz önüne alınmayarak, haftateşkil etmeyen günlerindeki maaş karşılığı ders ve ek ders saatlerinin , aylık karşılığı dersve ek ders saatlerinin haftalık dağılım sistematiği çerçevesinde değerlendirilip ayın haftateşkil etmeyen günlerine yayıldığını görmekteyiz. Örnek tablolar üzerinde, yukarıdaki ikidurumu aşağıdaki ilgili tablolarda izah edeceğim.

 

2- Rehberlik / Sosyal Etkinlik görevleri üzerinde bulunan bir öğretmene ise buna bağlıders saati olup olmadığına bakılmaksızın, sosyal kişilik hizmetleri adı altında haftalık 2 ekders saati yazılır. Okullar arasında ise bu ad altında yazılan 2 ek ders saatine dairfarklılıklar bulunmaktadır.

 

A) Rehberlik / Sosyal Etkinlik görevlerinin ders saatine bağlanmasından dolayı üzerindeders saati olmadan bunu görev karşılığı olarak ifa eden öğretmene , bazı okullarda sosyalkişilik hizmetleri adı altında 2 ek ders saati yazılmamaktadır.

 

B) Bazı okullarda ise bunu derse bağlı olarak yapan ya da derse bağlı olmadan görev karşılığı olarak yapan öğretmene , sosyal kişilik hizmetleri adı ile haftalık 2 ek ders saatiyazılmaktadır. Fakat, her iki durumdaki öğretmene bu ek ders saatinin o hafta içinyazılabilmesi, ilgili öğretmenlerin Rehberlik / Sosyal Etkinlik ders saatinin olduğu günokulda bulunması koşuluna bağlanmıştır . Halbuki, bu ek ders saatini öğretmen , o haftaiçinde yapmış olduğu çalışmalar karşılığında hak etmiştir. Okul yöneticileri, öğretmenlerinrehberlik ve sosyal etkinlik yıllık çalışma planlarını esas alarak, o hafta için öngörülmüşçalışmalar yapılmış ise 2 ek ders saatini , öğretmenin rehberlik / sosyal etkinlik derssaatinin olduğu gün okula gelip gelmediğine bakılmaksızın yazmalıdır kanaatindeyim.

 

Unutulmamalıdır ki, öğretmen uhdesindeki rehberlik / sosyal etkinlik görevi karşılığı vesosyal kişilik hizmetleri adı altındaki bu ek dersi , ders saatine bağlı olmaksızın yapmışolduğu ders saati dışı çalışmalardan hak etmektedir.

 

3- Öğretmenin ilgili hafta için üzerinde bulunan maaş karşılığı ders ve ek ders saatlerininhaftaya dağılımında okullar arasında birliktelik sağlanamamıştır. Yöneticilerin, ek derssaatlerinin dağılımı, ilgili mevzuatında hüküm altına alınmış ise de, okullar arasında yöneticilerin haftalık ek ders saatlerinin dağılımına dair farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdakitablolar üzerinde, öğretmenin üzerinde bulunan maaş karşılığı ve ek ders saatlerininhaftanın günlerine olması gereken dağılımını göstereceğim. Dağılım yapar iken esas aldığımız ana ilkelerimiz teamüller, denetmen görüşleri çerçevesinde şunlardır:

 

a) Öğretmene , o hafta için maaş karşılığı ders saatini doldurmadan ek ders verilmez .

 

b) Öğretmene , o hafta için okuttuğu her 10 saat için hazırlık planlama karşılığında 1 ekders saati yazılır. Üzerinde rehberlik / Sosyal Etkinlik ders saati bulunan bir öğretmenin , uhdesindeki bu ders saati hazırlık planlama ek ders saati hesabında değerlendirilir .

 

ÖRNEK :


Hesaplamada Kullanılan Genel Bilgiler :
Haftalık Okuttuğu ders saati : 30 (R/S Hariç)
Rehberlik /Soyal Etkinlik ders saati bulunmaktadır.

Günler
Pztesi
Salı
Çarş.
Perş.
Cuma
OkuttuğuDers Saati
7
7
6
4
6+1RehberlikSosyalEtkinlik
AylıkKarşılığı
7
7
1
0
0
ÜcretKaşılığı
0
0
5
4
6
HazırlıkPlanlama
 
1
1
 
1
SosyalKişilikHizmetleri
 
 
 
 
2

 

Ayın son üç günü pazartesi , Salı, Çarşamba günlerine denk gelmiş ve diğer iki gündediğer aya ait ise bu durumda hafta bütünlüğü sağlanmamış demektir. Bu durum hasıl olsa dahi, bu üç gün diğer aya sarkmamalıdır, diğer haftalardaki bu günlere ait maş karşılığı ders ve ek ders saatlerinin dağılım şekli/düzeni bozulmadan devam ettirilmelidir.

Günler
Pztesi
Salı
Çarş.
OkuttuğuDers Saati
7
7
6
AylıkKarşılığı
7
7
1
Ücret Kaşılığı
0
0
5
HazırlıkPlanlama
 
1
1
Sosyal KişilikHizmetleri
 
 
 

 

Müdür ve müdür yardımcılarının ek ders saatlerinin haftanın günlerine dağılımı ise şöyle olmalıdır:

Günler
Pztesi
Salı
Çarş.
Perş.
Cuma
ÜcretKarşılığı -OkulMüdürü
4
4
4
4
4
ÜcretKarşılığı -Okul Müdür Yrd.
5
3
3
3
4Bazı iller ise yukarıdaki
günleri diğer aya sarkıtarak, emekçinin alın terini geç ödemeyi yeğlemektedir .
Denetmenimizin site üzerinde yukarıdaki konulara dair sorulan sair sorulara verdiğicevapları aşağıdaki ağ adreslerini tıkladığınızda görebilirsiniz:

YAHYA ASLAN

kamudanhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol