Öğretmen Diyarı

Eğitimciler Sözleşmeden Neler Kazandı

1-Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerlesınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

2-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesinde yer alan "%5" sınırı, "%6" olarak uygulanır.

3-Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

4-Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16. maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10. ve 16. maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

5-Rehber öğretmen ek ders ücreti bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır. Yani seminerlerde iki haftayı geçmeyecek şekilde ek ders ücreti ödenir.

6-İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

7-Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

8-İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale gelmiştir. İsteyen üyelerde istediği anda üyelikten ayrılacaktır.

 9-İl Eğitim Denetmenleri ve Denetmen Yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

10-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır.

11-Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2016 yılında 1.000 TL, 2017 yılında 1.050 TL olarak ödenir.      

      12-Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır.

13-Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.                                                                                                                                        

   14-Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

15- Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.                      

      16- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Yorum sizin , hayırlı olsun.

Kaynak: 1ilhamifindik@gmail.com

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol