Öğretmen Diyarı

Eğitimciler Sendikaları Siyasi Buluyor ve Güvenmiyor

Anadolu Eğitim Sendikasının Uyguladığı “sendikal algı ve yönelim” anketinden çok çarpıcı sonuçlar çıktı;

Ankete katılanların %89 sı öğretmen, %5 i yönetici, %3 ü VHKİ %1'i Memur ve akademisyen

Ankete Katılanların  sendikalı %79'u %21'i sendikasız

AES Kulaktan Kulağa Yayılıyor

Eğitimciler Sendikal haklarını Bilmiyorlar

Eğitimciler Sendikalara Güvenmiyor

Sendikalılar Kendi Sendikalarından Bihaberler

Eğitimciler  Sendikalarda Güvencede Olmak İstiyorlar

Sendikaların Hiçbir Yararı olmamış

Üye oluyor, Hakkımızı Kendimiz Arıyoruz

Sendikalı Olurken Nitelik Bekliyorlar

Sendika Aidatlarını Devletçe Ödenmesini Olumlu Buluyorlar

Mutsuz Olan Eğitimci Sendikadan istifa Etmeyi Düşünüyor

Sorunlarını Sendikalara iletmiyorlar

Sendikalar Tarafından Sorunların Çözüleceğinden Ümidini Kestiler

Sendikalar ve Sendikal Temsil Yetersiz

Sendika Deyince Akla Gelenler Siyaset + Çıkar

Sendikalardan Sendikal Ahlak Bekleniyor

Sendika İşini Yapsın

Sendikacı Olmak istemiyorlar

Sendikacılar Çıkarcıdır, Pazarlamacıdır

 

 

             AES'in Yaptığı Anket ile ilgili Açıklama ;

 

    Daha kuruluş aşamasında gerçek bir gerçek bir ihtiyaç analizi yaparak “meslek örgütü” olma hedefini ortaya koymuş olan Anadolu Eğitim Sendikası bu defa da sendikalara ayna tutacak bir ankete imza attı. Sendikal örgütlerin genellikle özlük hakları ve ekonomik sorunlar ekseninde uyguladığı anketlerden farklı olarak sendikal algı ölçmeyi hedefleyen anket, bir anlamda Türkiye'de eğitim iş kolunda kurulmuş örgütlerin de karnesidir.

 

Sendikamızın yurt geneline yayılmış olan teşkilatları ve üyeleri tarafından, sendikalı-sendikasız 1876 eğitim çalışanına yüz yüze uyguladığı anketin sonuçları son derece çarpıcı.

Ankete katılanların %89 sı öğretmen, %5 i yönetici, %3 ü VHKİ %1'i Memur ve akademisyen

Sendikal algı anketini yanıtlayan eğitim çalışanlarının %89 sı öğretmen, %5 i yönetici, %3 ü VHKİ dir. Memur ve akademisyen poziyonunda çalışan kamu çalışanları oranı %1 olup oldukça sınırlıdır.

 

Ankete Katılanların  sendikalı %79'u %21'i sendikasız

Ankete gönüllü olarak yanıt verenler ağırlıklı olarak bir sendikaya üye olup (%79), sendikasızların oranı %29 dur.

 

Eğitimciler Sendikal haklarını Bilmiyorlar

Sendikal Haklarımızı Bilmiyoruz!

Sendikal haklar ve bu haklardan nasıl yararlanabileceği noktasında yeterli bilgi sahibi olan eğitimcilerin oranı sadece %33 dür. Geri kalanların bilgi düzeyi yetersiz (% 61) veya hiçlik (%6) düzeyindedir.

 

Eğitimciler Sendikalara Güvenmiyor

Sendikaya Üyelik Güven Sorunudur! Eğitimcilerin % 72 si bir sendikaya üye olmak için güven duymayı ön koşul kabul ediyor (% 72). Hukuki destek ihtiyacı duyduğunda üye olanlar %7 iken, neredeyse her 10 öğretmenden biri “sendikaya hiçbir zaman üye olmam” demektedir.

 

Sendikalılar Kendi Sendikalarından Bihaberler

  Üyeler Sendikalarını Takip etmiyor! Üyelik oranlarıyla çarpıcı şekilde çelişen durum, sendikal çalışmaları takipteki isteksizliktir. Öğretmenlerin yalnızca %26 sı üyesi olduğu sendikayı (veya diğer sendikaları) takip etmekte, %28 i sendikal çalışmaları hiçbir zaman izlememektedir. Geri kalanların takibi anlıktır.

 

Eğitimciler  Sendikalarda Güvencede Olmak İstiyorlar

Sendika Güvence, Demokrasi ve Siyaset Çağrıştırıyor! Anketimize katılan eğitimcilerin ekserisi sendikalı olmaktan güvencede olmayı anlıyor (%40). Diğer çağrışımlar %25 demokrasi, % 21 siyaset, %12 fayda şeklinde sıralanmıştır.

Sendikaların Hiçbir Yararı olmamış

Eğitimciler Eğitim Sendikalarından Kazanım, Yarar Elde Etmemiş! Anketimizi yanıtlayan eğitimcilerin yalnızca %14 ü sendikal bir kazanım, yarar elde ettiklerini belirtirken “hiçbir yardım ve kazanım” görmediğini ifade edenlerin oranı ise %64 dür.

Üye oluyor, Hakkımızı Kendimiz Arıyoruz

Üye oluyor, Hakkımızı Kendimiz Arıyoruz! Sendikalı öğretmen oranıyla çelişecek şekilde, mağduriyet yaşayanların %33 ü sorunu kendisi çözmeye çalışıyor, %7 si güçlü bir kişiyle yardımlaşmayı tercih ediyor. % 9 u diğer yöntemler geliştiriyor. Öğretmenlerin yarısı sendikal yardım seçeneğine güvenmektedir.

Sendikalı Olurken Nitelik Bekliyorlar

Öğretmen Sendikasından “NİTELİK” Beklemektedir! Anketimize katılan eğitimcilerin bir sendikaya üye olma noktasında etkili olan unsur olarak niteliği yeğ tutması umut vericidir (%81). Arkadaş (%11), nicelik (%5) ve idarecinin yönlendirmesi de (%3) diğer etkili unsurlardandır.

Sendika Aidatlarını Devletçe Ödenmesini Olumlu Buluyorlar

Ismarlanan Sendika Aidatı Cazip! Yargı kararlarıyla kaldırılıp, tekrar getirilen sendika aidatlarının devletçe ödenmesi uygulaması eğitimciler tarafından uygun bulunmuştur (% 74). Olumsuz bulanların oranı %17, kararsızlar %9 olarak tespit edilmiştir.

Mutsuz Olan Eğitimci Sendikadan istifa Etmeyi Düşünüyor

Mutsuz Sendikalı İstifa ediyor! Öğretmenlerin %86 sı, çalışmalarından memnun olmadığı sendikasından istifa edeceğini beyan ederken, geri kalanlar kararsızlık çekiyor.

Sorunlarını Sendikalara iletmiyorlar

Eğitim Çalışanları Sendikalarını Yönlendirmekte İsteksiz! Ankete katılan eğitimciler sisteme dair sorun ve önerileri sendikalarına bildirmekte %53 oranında isteksiz iken, geri kalanlar bilgi paylaşımında bulunuyor.

Sendikalar Tarafından Sorunların Çözüleceğinden Ümidini Kestiler

Çoğunluk Sendikalardan Umudu Kesmiş Durumda! Eğitim çalışanlarının yalnızca %40 ı sorunların sendikal çalışmalarla çözüleceğine inanırken geri kalanların umutsuz olduğu anlaşılıyor.

Sendikalar ve Sendikal Temsil Yetersiz

Sendikalar ve Sendikal Temsil Yetersiz! Eğitim çalışanlarının %59 u sendikal çalışmaları ve sendikal temsili yetersiz bulduklarını ifade etmişken memnun olanların oranı yalnızca %6 dır. %35 oranında kısmi tatminden söz edilebilir.

Sendika Deyince Akla Gelenler Siyaset + Çıkar

Sendika= Siyaset + Çıkar! Eğitim Sendikaları hakkında çağrışım yapan ilk kelimenin siyaset ( %53), diğer çağrışımların sırasıyla çıkar (%22) ve kirlilik (%8) olması son derece düşündürücüdür. Güvence, umut, demokrasi gibi olumlu algı %3-5 aralığında kalmıştır.

Sendikalardan Sendikal Ahlak Bekleniyor

Güvenmiyor, Ahlak Arıyoruz! Eğitim çalışanlarının sendikalara eleştiri olarak algılanabilecek algılarına karşın % 65 oranında “sendikal ahlak” beklentisi içinde oldukları görülmüştür. İşe yarar olmasını bekleyenlerin oranı % 18, Siyasi görüşe uygun sendika arayanların oranı %16 dır.

Sendikacılar Çıkarcıdır, Pazarlamacıdır

Sendikacılar Çıkarcıdır, Pazarlamacıdır! Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de sendikacılara bakış eksenlidir. Buna göre ankete katılanların %46 sı sendikacıları “çıkarcı”, %6 sı “pazarlamacı” olarak nitelemektedir. Yardımcı (%22) ve gönüllü çalışan (%18) olarak algılayanlar daha düşük oranlardadır. Katılımcıların sadece % 8 i sendikacıları “kolay ulaşılır” olarak nitelemiştir.

Sendika İşini Yapsın

Sendika İşini Yapsın! Eğitim çalışanlarının % 66 sı, bir sendikanın kendisine ulaşması için öncelikle sendikal faaliyet yapması gerektiğini düşünüyor. Kurum ziyareti (%16), etkinlik düzenleme (%12) bekleyenler olduğu gibi, kendi ulaşmak isteyenler (%4) ve ulaşılmaz olanlar ( %2) da mevcuttur.

Sendikacı Olmak istemiyorlar

Sendikalı Olmaya Evet, Sendikacı Olmaya HAYIR! Eğitim çalışanları bir sendikaya üye olsalar da sendikacı olmaya sıcak bakmamaktadır (%47). Sendikal görev almak isteyenlerin oranı yalnızca % 18 iken, ikna edilebilecek olanların oranı %35 tir.

AES Kulaktan Kulağa Yayılıyor

AES Kulaktan Kulağa Yayılıyor! Sendikal algı ve yönelim anketimiz sırasında Anadolu Eğitim Sendikası'nın bilinirliğini de ölçen anketörlerimiz çarpıcı sonuçlara ulaştı. Buna göre sendikamız ağırlıklı olarak “arkadaş referansıyla” tanınmaktadır ( %56). Basın ve TV den (% 13) tanıyanlar olduğu gibi mağduriyet yaşadığı zaman AES i tanıyanların oranı % 6 dır.

 

Sonuç Olarak; kendinden başka her kurumu ve durumu sorgulayan eğitim sendikalarının kendine ayna tutma vakti gelmiş ve geçmektedir. Üyelik aidatlarının devletçe karşılanması, siyasi partnerler ve söylemlerle örgütlenmek günü kurtarsa da geleceği kurtarmayacaktır. Eğitim çalışanları nitelik, iş koluna odaklanma ve sendikal ahlak noktalarında beklenti içindedir. Bu beklentiye samimiyetle yanıt veren yapılar eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarını çözecek, diğer sendikalar evrimleşmek ya da küçülmek durumunda kalacaktır.

 

Bugünkü duruşumuza temel oluşturduğu gibi, gelecekteki adımlarımıza da yön verecek olan “sendikal algı ve yönelim” anketimizi uygulayan, samimiyetle yanıtlayan tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol