Öğretmen Diyarı

Eğitim ve Seminerler Yeni Rant Kapısı mı?
Konuyu gündeme getiren Milletvekili Oğuz OYAN, verdiği soru önergesinde şunları söyledi: Kamu kurum ve kuruluşlarınca, işe yeni alınan personele, üst düzey bürokratlara ve bunlar tarafından seçilen personele lüks otellerde ve tatil merkezlerinde dışarıdan hizmet satın alınmak suretiyle sık sık kurs ve eğitim seminerleri düzenlendiği gözlenmektedir. Bu hizmetlerin de hep belirli eğitim danışmanlık şirketleri ya da yakın ilişki içerisinde olunan bazı dernekler vasıtasıyla gerçekleştirildiği duyumları alınmaktadır. Söz konusu eğitim ve seminerlere bir kaç örnek vermek gerekirse; Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Proje Yönetimi Döngüsü Eğitim Seminerleri, Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Seminerleri, KBS(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) Eğitim Seminerleri, Döner Sermaye Eğitimi Seminerleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Seminerleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitimi Seminerleri, Halkla İlişkiler, Çalışanların Motivasyonu ve Verimlilik gibi genel konular yanında özellikle sağlık alanındaki çok spesifik konulara ilişkin olabilmektedir. Çalışanların hizmet içi eğitiminin kalifiye personel oranının dolayısıyla hizmet kalitesinin artırılması açısından faydalı olduğu tartışmasızdır. Ancak kurumların bu etkinlikleri kendilerine veya diğer kamu kurumlarına ait eğitim tesisleri veya sosyal tesisler yerine bürokrat ve siyasilerin yakın ilişki içerisinde olduğu 4-5 yıldızlı otellerde yapıldığı ve kurumların bütçelerinin kötüye kullanıldığı şikayetleri alınmaktadır. Milletvekili OYAN, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından cevaplandırılmak üzere de konuya ilişkin şu soruları sordu: 1- Örnek olması açısından sadece 2013 yılında bakanlıklar, bağlı kuruluşları ve kamu bankalarınca yapılan kurs ve eğitim seminerleri nelerdir? Bunların kaçı eğitim danışmanlık şirketlerince, kaçı dernekler üzerinden yapılmıştır? 2- Bu tür eğitim ve seminerlerin yapılmasına imkan verecek kamuya ait kaç tane Eğitim ve Sosyal Tesis vardır? Bu etkinliklerin kaçı bu tesislerde yapılmıştır? 3- 2013 yılında yapılan eğitim ve seminerler için toplam ne kadar kamu harcaması yapılmıştır, bu harcamaların kurumlar ve etkinlik başına dağılımı nedir? 4- Sözkonusu eğitim seminerlerine yıllar itibariyle kaç kişi katılmıştır? Katılımcıların ünvanları nedir? Eğitim ve seminerlerden ilgili kurum personelinin nesnel ölçülere göre dengeli bir şekilde faydalanması gözetilmekte midir? 5- Çeşitli kamu kuruluşlarına bu konuda hizmet veren özel kuruluşlarca kamuya açık etkinlikler sırasında reklam amaçlı yapılan duyurularda aktif görevde olan bürokratların eğitici-sunucu olarak gösterildiği görülmektedir. Bu bürokratların bu tür ticari faaliyetler içinde bulunmalarının yasal dayanağı nedir? Bunlara bu işler nedeniyle yapılan ödemeler kurumlarına intikal ettirilmekte midir? Bürokrasi ile bu tür karşılıklı menfaat ilişkisi kuran kuruluşların, bu bürokratların çalıştığı kurumlarla yaptıkları işlemlerde haksız menfaat sağlamaları imkânı doğmamakta mıdır? 6- Gerçek ihtiyaçlar üzerinden eğitim/seminer düzenlenip düzenlenmediği, hizmet sunucu kuruluşun ve personelin seçimi konusunda nesnel ölçütlere uyulup uyulmadığı, hizmet sunucularına haksız menfaat sağlanıp sağlanmadığı, harcama miktarı ile ilgili hususlarda tespit edilmiş bir usulsüzlük, yürütülen bir soruşturma veya başlatılmış bir adli süreç olup olmadığı konularında bizimle paylaşabileceğiniz veriler nelerdir? 7- Günümüzde kamu çalışanlarının sürekli eğitimi bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığına göre büyük şehirlerde ve bölgesel merkezlerde her yönüyle eğitim ihtiyacını karşılamak, sair zamanlarda da kültürel, sanatsal faaliyetlere hizmet etmek üzere tesisler kurulması düşünülmekte midir? www.personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim