Öğretmen Diyarı

EĞİTİM UZMANLARININ GÖREVLERİ NETLEŞMELİDİR

PERSONELMEB.NET/ ÖZEL HABER

 

14 Mart 2014 tarihinde yayımlanan 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. Maddesinin 3. Fıkrasındaki: “Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında (…) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. (…)” hükümle il milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri eğitim uzmanlığı kadrolarına alındılar ve hal-i hazırda birçoğu geçici görevle eski görevlerinin başında bulunuyorlar.

 

Bazı illerde yerlerine görevlendirme yapılan yöneticiler il merkezlerine gittiler. Ancak il merkezlerine giden yöneticilerin durumu hayli enteresan. Doğrusu il müdürünün odasına giden eğitim uzmanları ilginç durumlarla karşılaşıyorlar. İl müdürleri ne yapacaklarını bilemez haldeler. Bazı illerde Rehberlik Araştırma Merkezinde bir oda gösterilmiş ve ‘Gidin orada oturun’ denmiş. Bazı il müdürleri de ‘Gelmenize gerek yok, evinizde oturun.’ demişler. Buradan şu uyarıyı yapmak lazımdır ki ‘laf dosyaya girmez.’ Bir müdürün ‘Gelmene gerek yok.’ demesinin bir bağlayıcılığı yoktur. ‘Gelmene gerek yok.’ diyen il müdürünün bunu yazlı olarak da vermesi gerekir. Yarın bir gün müstafi durumuna düşme tehlikesiyle karşılaşmak da ihtimal dairesinde düşünülmelidir.

 

Daha önce merkez teşkilatında bulunan ve ilk defa taşraya kadro tahsis edilen eğitim uzmanlarının görev tanımları belli değil. Uzmanlar kime bağlı olarak ve ne iş yapacaklar bir an önce belli olmalıdır.

 

İşte bazı öneriler:

 

1-     Eğitim uzmanları merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinde etkin olarak kullanılıp mahalli tüm hizmet içi eğitim faaliyetlerini organize edip yürütmekle görevlendirilmelidir.

 

2-     Merkezi sınavların koordinesi ve yürütme iş ve işlemleri illerde eğitim uzmanları eliyle yürütülmelidir.

 

3-     Aday memurların oryantasyon eğitimleriyle temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimleri eğitim uzmanları tarafından verilmelidir.

 

4-     MTSK dahil olmak üzere özel öğretim kurumlarının iş ve işlemleri eğitim uzmanları tarafından sürdürülmelidir.

 

5-     Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak eğitim uzmanlarına verilmelidir.

 

6-     Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek eğitim uzmanlarının görevleri arasında olmalıdır.

 

Bu maddeler geliştirilebilir ama eğitim uzmanları MEB’in atıl eski tüfekleri durumunda bırakılmamalıdır. Görev tanımları belirlenen ve sisteme entegre olan eğitim uzmanları iş barışı içerisinde birikimlerini yine sisteme seve seve aktaracaklardır. Ancak eğitim uzmanlarının eski mali durumlarının eriyene kadar sabitlenmesi ciddi bir motivasyon kaybına yol açmaktadır. Mali konu da halledildikten sonra tecrübeli eğitimciler eğitim camiasına eğitim uzmanı olarak seve seve hizmet edeceklerdir.

 

Bekir KARABULUT

 

 

 

www.personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol