Öğretmen Diyarı

Eğitim Programları Ve Ders Çizelgeleri

Aleviliğin seçmeli ders olarak müfredata girmesi konusunda sorulan soru üzerine Bakan Avcı, “Alevi, Bektaşi kültürünün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yeterince temsil edilmediği veya ona yeterince yer verilmediği iddiaları üzerine çok önceden başlatılmış çalışmalar var. Hüseyin Çelik Bey zamanında başlatılmış, Nimet Hanım zamanında devam ettirilmiş, Ömer Bey zamanında ayrıca üzerine konmuş ve bizimde geliştirdiğimiz müfredatlar var. Dolayısıyla, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde çok ciddi bir Alevi, Bektaşi kültürüne ilişkin temel bilgilerin yer aldığı bölümler, üniteler var.” dedi.

“Pek çok başka yerde de bu kültürel özelliğimize veya beklentilere uygun üniteler var, ama yeterli mi? Tabi özellikle herkes kendisiyle ilgili daha çok konunun daha çok yer almasını istiyor. Bu sadece Alevi, Bektaşi kültürüyle ilgili olarak da değil, biz gittiğimiz yerlerde Anadolu’da öğretmenlerimizle mutlaka bir toplantı yapıyoruz, o toplantıların değişmez gündem maddelerinden bir tanesi her branş öğretmenimiz kendi dersinin ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar az yer verildiğini, saatlerinin ne kadar yetersiz olduğunu bunun içinde çok haklı olanlar var müzik gibi, beden eğitimi gibi, resim gibi özellikle kültürel ve sportif derslerde gerçekten bir zafiyet var. Ama onun dışında da hemen hemen bütün öğretmenlerimiz kendi derslerinin mesela hafta da 2 saatse, 5 saate çıkmasını. Eğer onun la ilgili kitap 20 sayfaysa, 50 sayfa olmasını veya ünitenin bunu bekliyorlar haklı olarak. Ama netice itibariyle bizim haftada 40 saatimiz var, yani Cumartesi, Pazar ders yapamayacağımıza göre, yapmadığımıza göre bu 40 saati optimum bir biçimde, zaten onun için bu ders çizelgeleri meselesini burada enine boyuna tartışalım ve bu 40 saatimizi veya 12 yılımızı diyelim, en verimli bir biçimde nasıl kullanabiliriz, onun yolunu bulalım.

Şimdi en verimli biçimde’nin ölçüsü şu: Her öğrencinin kendi yeteneğini, kendi becerisini, kendi eğilimini mümkün olduğu kadar erken bir yaşta keşfetmesi ve o doğrultuda yönlendirilebilmesi. Ders programlarımızın temel ilkesinin bu olması gerektiği konusunda zaten bir mutabakat var. Yani çocuklarımızı ne kadar erken özellikleriyle tanırsak, yetenekleriyle, becerileriyle, eğilimleriyle ne kadar erken teşhis edersek, sonra da onları o ilgileri, becerileri, yetenekleri doğrultusunda ne kadar iyi yönlendirebilirsek eğitimden o kadar iyi sonuç alırız.” dedi.

Bakan Avcı konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle şunu kamuoyunun bilmesinde yarar var: Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bir din eğitimi dersi değil.  Zaman zaman bazı uygulamalarda, bazı okullarımızda bu bir din eğitimi dersi gibi uygulamalar yok mu? Olmuştur, olabilir. Ama dersin ihdasındaki temel ilke, genel olarak bir din kültürü vermek, yani çocukların içinde yaşadıkları toplumun bu alandaki bütün birikimlerini doğru tanımaları ve temel ahlak bilgileri konusunda doğru bilgilendirilmeleri, bu dersin amacı bu. Onun için zaten ayrıca şimdi seçmeli derslerimiz var, yani din dersi ayrı bir seçmeli ders o, tamamen İslam diniyle ilgili. Aynı şekilde yine şey var, Hıristiyan din bilgisi dersi de var, yani azınlık okullarımızdaki öğrencilerimizin kendi dinlerini doğru tanımaları için geliştirilmiş ve onların kendi öğretmenleri ve uzmanları tarafından yazılmış, onaylanmış, Talim Terbiye Kurulu’na sunulmuş müfredatlar var.”

Bakan Avcı, muafiyetin genişletilmesiyle ilgili olarak da “Genişletilebilir, yani ben bu dersi katiyen hiçbir şekilde almak istemiyorum. Çünkü bizim öteden beri dikkat çektiğimiz Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Beyannamesi var, o beyannamede çocuğun eğitimi konusunda karar verecek nihai merciinin anne-baba olduğuna dair açık bir hüküm de var. Dolayısıyla, o hüküm doğrultusunda bu tür talepler, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularda da bunlar da ayrıca gündeme getiriliyor,  dolayısıyla bütün bunları hesaba katan bir düzenleme yapılabilir, onun kararını veya müzakeresini de bu şûrada da yapabiliriz.” dedi.

 

personelmebhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim