Öğretmen Diyarı

Eğitim Öğretim Ödeneğine Son Cevap

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği 657 sayılı D.M.K.' nın Ek 32'nci maddesine göre ödenmektedir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda sörevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. ” hükmü yer almaktadır.               Her öğretim yılının başında ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanabilmek için ilgili personelin mutlaka Eğitim ve Öğretim HizmetleriSınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olması gerekmektedir. Ayrıca 657 sayılı D.M.K.' nın Ek 32'nci maddesinde "yönetici" kelimesi yer almaktadır.               Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/07/2009 tarih ve 8302 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2009 tarih ve 5093 sayılı yazılarında sorumuzun cevabı açıklanmıştır. İlgi yazıların (f) bendinde;                    f) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili bir birimi olan Milli Eğitim Müdürlüklerinde yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü) olarak vekaleten veya tedviren görevlendirilenlere bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.                             demektedir. Bu açıklamada dikkat edilecek husus, bu kadrolarda görev yapanların kadrolarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında mı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında mı yer aldığıdır. İl, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanların kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer aldığından bu kadrolarda asaleten görev yapanların Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden yararlanması mümkün değilken, kadroları halen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alıp "il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü" kadrolarına geçici olarak görevlendirilenlerin ise Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden yararlanması gerekmektedir.        

 

    Feridun Fikret AKSU Kamuajans

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol