Öğretmen Diyarı

Eğitim konusunda en iyisini Meclis bilir'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dershanelerin kapatılması iptaline ilişkin kararında karşı oy kullanan üyeler, diğer üyeleri, "dershaneleri Anayasal kuruluş" gibi kabul etmekle eleştirdi. Bu üyeler, eğitim sistemine ilişkin kararları verme yetkisinin Meclis'te olduğunu ve AYM'nin bu konuda denetim yapamayacağını ileri sürdü.


AYM'nin kararı beşe karşı 12 oyla alındı. AYM üyeleri Nuri Necipoğlu, Hicabi Dursun, Muammer Topal, Kadir Özkaya ve Rıdvan Güleç, iptal isteminin reddi yönünde oy kullandı. AYM'nin dershanelerin kapatılmasını iptal eden kararına karşı çıkan beş üye yazdıkları karşı oyda şu görüşleri savundu:


'Yetkili olan kanun koyucu'


"Eğitim ve öğretim koşullarının çağdaş uygarlığın gerektirdiği düzeye ulaştırılması için etkin önlemlerin alınması, Devletin erteleyemeyeceği görevlerindendir. Sınavlara hazırlık hizmeti sunan dershanelerin eğitim-öğretim politikasındaki yerini, tabi olacakları hukuku belirleme ve bunun sınırlarını çizme yetkisi de kanun koyucuya aittir.


'Halkın çıkarını belirler'


Bir yasal düzenlemenin kamu yararını gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığını değerlendirmek anayasallık denetiminin kapsamı dışında kalmaktadır. Kanun koyucu halkın çıkarlarını en iyi şekilde belirleyebilecek organ konumuyla, hangi araç ve yöntemlerle kamu yararının sağlanabileceği konusunda takdir yetkisine sahiptir. Dava konusu kuralların eğitim sisteminde ortaya çıkan bazı olumsuzlukları gidermek amacıyla getirildiği belirtilmekte ve özel yarar gözetilerek veya belirli kişilerin lehine getirildiği saptanamamaktadır. Bilgiye erişimin mutlaka mevcut statüdeki dershaneler aracılığıyla sağlanması gerektiğinin, bunun bir anayasal zorunluluk olduğunun söylenmesi mümkün değildir.


Aksinin söylenilebilmesi, dershanelerin anayasal birer kuruluş olduğunun kabulünü ve kanun koyucuya, 'eğitim sistemini düzenlerken sistem içerisinde mutlaka dershanelere de yer vereceksin' denilmesini gerektirir ki, anayasal açıdan bu mümkün değildir. Devletlerin, eğitim sisteminde yer alan kurumları belirleme hakkının bulunduğu tartışmasızdır.


Bir faaliyet alanının kanunen yasaklanması halinde, daha önce bu alanda verilmiş olan çalışma izni, ilgililerine yasaklanan alanda faaliyette bulunmaya devam etme hakkı vermez. Dershanelerin faaliyetlerine 1,5 yıl devam edebilmesine izin verilmesi de öğrencilerin ve özel teşebbüslerin bu süre zarfında mağdur edilmemelerini sağlamakta, makul bir süre tanımış olmaktadır."

Milliyet
 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim