Öğretmen Diyarı

Edebiyat kolay, coğrafya orta zorlukta

Gönül KOCA

Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) son oturumu olan LYS-3 (edebiyat-coğrafya) yapıldı. Adaylar edebiyat sorularını kolay buldu. Coğrafya ise kimine kolay, kimine zor geldi.


Uzmanların öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yaptığı LYS-3 değerlendirmesi şöyle:Yaşar Kemal sorulmadı


Fen Bilimleri Dershanesi Uzmanları

Edebiyat: Genel anlamda müfredata uygundu. Birkaç bilginin birleştirilmesini gerektiren soru tipleri olmasına rağmen, konu ayırmadan düzenli çalışan bir öğrencinin yanıtlamakta zorlanmayacağı sorulardan oluşuyordu. Çünkü her konudan soru vardı. Cumhuriyet dönemi yazarlarından bir kısmıyla ilgili soru gelmemesi eksik olan bir yandı. (Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Nazım Hikmet, Haldun Taner, Halikarnas Balıkçısı gibi.). Paragraf soruları, YGS tarzındaki paragraf sorularından daha kolaydı.

Coğrafya: Müfredata uygun ve beklenenden daha kolay sorulardı. Gündemi takip eden ve genel kültürü orta düzeyde olan bir öğrencinin rahatlıkla yanıtlayacağı sorulardan oluşuyordu. Soruların yüzeysel olması ile, güncel konulardan (Nükleer enerji vb.) soru çıkmaması eleştirilecek olan bir yan olmasına rağmen, oldukça kolay bir sınavdı.

Sürpriz yok


Fem Yayınları Uzmanları

Edebiyat: Öğrencilerimiz bu seneki Türk dili ve edebiyatı sorularında zorlanmadıklarını söylediler. Öğrencileriz, soruların dili akademik olmaktan öte anlaşılır ve paragrafları normal uzunlukta buldular. Sınavda zaman problemi yaşanmadı. Bu sene de Cumhuriyet dönemi edebiyatı soruları yoğunlukta olduğu anlaşıldı. Soruların yapılabilmesi için Cumhuriyet döneminde yetişmiş sanatçıları, yapıtları ve yapıt içeriklerini iyi bilmek gerektiği görülüyor. Yakın dönem edebiyatımızın sanatçıları ve yapıtlarına da çalışmak gerektiği anlaşılıyor. Bu yönlerden bakılırsa sınavda sürpriz denebilecek bir soruya yer verilmemiş.

Coğrafya: Öğrencilerimizden aldığımız izlenimlere göre LYS-Coğrafya-1 soruları önceki yıllara göre daha zor ve bilgi ağırlıklı bir sınav olduğu anlaşıldı. Bu sınavda adayları zorladığını düşünüyoruz. Sorular 11- ve 12 sınıf konuları ağırlıklı ve müfredata uygun hazırlanmış.  YGS tarzında 1-2 soru vardı. Coğrafya-1 testinde daha çok KPSS’de görmeye alıştığımız türden olan TÜİK ihracat verilerine dayalı zor sayılabilecek bir soru da vardı.

Müfedata uygun

Uğur Okulları Uzmanları

Coğrafya: Öğrencilerimizin bu sınavdan daha mutlu ayrıldıklarını gözlemledik. Coğrafya soruları da müfredatla uyumlu ve kapsayıcı bir şekilde hazırlanmış. Beklendiği gibi; ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre toplum konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz bir özelliği olan haritalı sorulara çokça yer verilmiş.

Edebiyat: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre sınavın edebiyat bölümünde yer alan 56 sorudan 23’ü dil ve anlatım, 33’ü Türk edebiyatına ait. Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı (paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam) olmakla beraber karma dil bilgisi sorularıyla tüm müfredat yoklanmış. Sınavın edebiyat bölümünde sorular Cumhuriyet dönemi ağırlıklı olarak sorulmuş. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, geçiş dönemi Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun, Fecriati, Cumhuriyet dönemi, söz sanatları, Batı edebiyatı akımları, düz yazı ve şiir bilgisi konularıyla ilgili sorular sorulmuş. Sınavının geneline bakıldığında düzenli çalışan öğrencinin zorlanmadan çözebileceği soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir. Soruların MEB müfredat kazanımları göz önünde tutularak hazırlandığı anlaşılıyor.

Salim Ünsal ( Kültür Temel Liseleri Eğitim ve Rehberlik Genel Müdür Yardımcısı) 

YGS Türkçe sorularındaki zorlayıcılıktan sonra LYS Edebiyat-Coğrafya Sınavının da zor olacağına dair bir beklenti oluşmuştu. Sınavdan çıkan adaylarla Edebiyat-Coğrafya sınavını konuştuk. Dil ve Anlatım ile Edebiyat soru dağılımlarında LYS’de oluşmuş teamüllere uygun bir dağılım olduğu vurgulandı. Dil bilgisi ve paragraf soruları YGS’ye oranla adaylara daha kolay geldiğini söyleyebilirim. Edebiyat sorularında ise yine pek çok yazar ve eser üzerinde yoğunlaşıldığını görüyoruz. Yalnız yakın dönem yazar ve eserlerinden ziyade klasik döneme vurgu yapan eserlerin daha fazla ön plana çıktığını söylemek mümkün. En çok soru beklenen yazar Yaşar Kemal’di. Ancak Yaşar Kemal’den soru çıkmaması sürpriz oldu. Edebiyat sorularının asıl muhatabı TM ve TS tercihi yapacak öğrenciler olmasına rağmen kendini denemek için sınava katılan MF ağırlıklı tercih yapacak adayların da zorlanmadıkları bir sınav olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Özellikle Edebiyat sorularında seçici 9-10 soru bulunmaktaydı. Genel olarak adayların zorlanmadan yapabildikleri bir Edebiyat sınavı yaşandığını düşünüyorum. Geçen yıl 56 Edebiyat sorusunda adaylar ortalama 19,22 net yapılabilmişlerdi. Bu yıl soruların adaylara kolay ve yapılabilir gelmesi nedeniyle Türkiye ortalamasında küçük de olsa bir artış beklenebilir. Coğrafya Testi ise yine şekil, harita bilgisi ve coğrafi kavramlar üzerine kurgulanmıştı. Birkaç aday sınav konuları seçilirken ÖSYM’nin sadece 4-5 konuya odaklandığını dile getirdiler. Bu yargıyı sorular yayınlandıktan sonra çok daha net görebilme olasılığımız olacak. Coğrafya sorularının zorluk kolaylık derecesi bakımından sürpriz yaratmadığı, hazırlık yapan adayların kolaylıkla yapabilecekleri bir sınav olduğu vurgusu ön plana çıktı. Geçen yıl adaylar 24 Coğrafya sorusunda 8,59 ortalamaya erişmişlerdi. Bu yıl ortalamaların yine benzer rakamlarda seyredebileceği söylenebilir.

 

Kaynak: Hürriyet

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol