Öğretmen Diyarı

	 Devlet Okuluna Geçenlerin Kıdemve İhbar Tazminatları

5580 sayılı Kanuna 6528 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. madde ile halen faaliyetine devam eden dershaneler ile gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetlerine 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilecekleri öngörülmüştür.

 

Başka bir ifade ile yapılan bu düzenlemeye göre özel okula dönüşme imkanı olmayan dershaneler 1/9/2015 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

 

Kimler devlet okullarında görev alabilecek

 

Dershanelerde çalışan öğretmenlerden hangilerinin  devlet okullarında görev yapabilecekleri 5580 sayılı Kanuna 6528 sayılı Kanunla eklenen ek 1. Maddede açıklanmıştır.

 

Sözkonusu maddede, “Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.” Hükmü yer almaktadır.

 

Kanunda yer alan bu hükümlere göre aşağıda belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde öğretmen olarak devlet okullarında görev yapabileceklerdir.

 

1-6528 sayılı Kanunun yayımlandığı 14 Mart 2014 tarihi itibariyle dershanelerde veya öğrenci etüt merkezlerinde eğitim personeli olarak görev yapmak

 

2-Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

 

3-Dershane veya öğrenci etüt merkezlerindeki prim ödeme gün sayısı 1/1/2014 tarihi itibariyle en az 6 yıl (6 * 360 = 2160 gün) olmak

 

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşımak

 

5-1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvuruda bulunmak

 

6- Sözlü sınavda başarılı olmak

 

Devlet okullarına geçenler kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak

 

Ek 1. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, “Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.” Hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla dershanelerde eğitici olarak görev yapmakta iken Ek 1. Madde uyarınca devlet okullarında istihdam edilenler ayrılmış oldukları dershaneden ihbar ve kıdem tazminatı talep edemeyeceklerdir.

 

Devlet okuluna atanamayan öğretmenler ile diğer personel kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek

 

Dershanelerde çalışmakta iken Ek 1. maddede belirtilen şartları taşımamaları nedeniyle devlet okuluna atanamayan öğretmenler ile diğer personelin hizmet akdinin sona ermesi kendi kusurlarından kaynaklanmadığı için ihbar öneli kullandırılmadıysa ihbar tazminatına, çalışma süresi bir yıl ve üzerinde olanlar kıdem tazminatına hak kazanmış olacaklardır.

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol