öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Dershane timi iş başında
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­nu­nun ar­dın­dan baş­lat­tı­ğı son ça­lış­ma­yı GÜ­VEN-DER Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eyüp Kıl­cı gün­de­me ge­tir­di. ME­B’­in ders­ha­ne­ci­le­ri dö­nü­şü­me zor­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kıl­cı, özel ders ve­ren yer­le­ri tes­pit et­mek is­te­yen ba­kan­lı­ğın her ile “Ka­çak eki­bi­” kur­mak için ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni öne sür­dü.

EKİP­LER İH­BAR EDE­CEK

Ders­ha­ne­le­rin bir ih­ti­yaç ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kıl­cı, ME­B’­in özel ders is­te­yen­le­re en­gel koy­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. ME­B’­in il­le­re 5 ki­şi­den olu­şan “Ka­çak eki­bi­” kur­mak için ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni açık­la­yan Kıl­cı, “Her ile kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak eki­bi elin­de pat­lar. Kurs­lar öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­mı­yor, ve­li­ler de çö­züm yol­la­rı arı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Kıl­cı, ekip­le­rin ders ve­ren yer­le­ri tes­pit ede­rek ka­pı­ya ki­lit vu­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

DÖ­NÜ­ŞÜM DAYAT­MA­SI

Kıl­cı ay­rı­ca ders­ha­ne­le­rin her fır­sat­tı sı­kış­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Ya pes et ya da dö­nü­ş’ di­ye bas­kı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­tti. 
 
KURUMLAR HURDAYA GİDECEK
 
 Dershanelerden sadece dönüşüme uğrayanların gündemde tutulduğunu belirten Kıl­cı, yak­la­şık 2 bin ku­ru­mun ke­penk in­di­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Kıl­cı, “Ders­ha­ne olay­la­rı baş­la­dı­ğın­da yak­la­şık 4 bin ders­ha­ne var­dı. Bu sa­yı şim­di­ler­de 3 bin 258’e düş­tü. Bir­çok ders­ha­ne ka­pan­dı. Bu sa­yı hız­la da ar­ta­cak. Ders­ha­ne­ler hur­da­ya gi­de­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 1 Ey­lü­l’­ü sa­bır­la bek­le­dik­le­ri­nin kay­det­ti.

NE ÖĞRETMEN NE ÖĞRENCİ MEMNUN

Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, “Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak uğ­ru­na öğ­ren­ci­le­re kurs­lar aç­tı­lar. An­cak ne öğ­ret­men al­dı­ğı üc­ret­ten ne de öğ­ren­ci al­dı­ğı ders­ten mem­nun” dedi. 
 
DÖNÜŞÜM TAM BİR HAYAL 

Özel eği­tim ve­ren ku­rum­lar için ya­pıl­ma­sı plan­la­nan dö­nü­şü­mün ger­çek­leş­me­ye­cek bir ha­yal ola­rak de­ğer­len­di­ren Kıl­cı, ku­rum­la­rın “O­kul aç­mış gi­bi gö­rü­nür içe­ri­de ders­ha­ne­ci­lik ya­pa­rı­z” dü­şün­ce­siy­le ha­re­ket et­ti­ği­ni söy­le­di. Ka­pan­ma­yı 3 yıl er­te­le­mek ama­cıy­la 726 ku­ru­mun özel okul ol­ma­yı ka­bul et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.Fatma EREN - BUGÜN GAZETESİ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...