Öğretmen Diyarı

Dershane öğretmenlerinin kadrosu onaylandı!

Meclis Genel Kurulu dünden itibaren, dersane tasarısı olarak bilinen MEB tasarısını görüşmeye başladı. Tasarının 12. maddesi, dersanelerdeki bazı öğretmenlerin MEB kadrolarına atanmasına ilişkin olup, bu madde aynen kabul edilmiştir.

 

İŞTE KABUL EDİLEN MADDE

 

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

"EK MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla,

ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak

çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,

yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan,

bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi

1/7/2015 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar

1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın

Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla,

kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve

hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere,

öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.

Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

 

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar,

eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri,

eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları,

eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve

esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

 

 

mebpersonel.info.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim