Öğretmen Diyarı

Dershane Öğretmenleri Ne Zaman Kadroya Geçiyor?

MEB Yasa Tasarısı Tbmm'de Kabul Edildi. Dershane öğretmenleri ile ilgili madde şu şekilde:

 

 

Meclis Genel Kurulu dünden itibaren, dersane tasarısı olarak bilinen MEB tasarısını görüşmeye başladı. Tasarının 12. maddesi, dersanelerdeki bazı öğretmenlerin MEB kadrolarına atanmasına ilişkin olup, bu madde bir değişiklikle kabul edilmiştir.

 

Kabul edilen önerge şu şekildedir:

 

Görüşülmekte 562 sıra sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Kanun Tasarısının çerçeve 12 nci maddesi ile 5580 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında geçen "çalışma süresi 1/7/2015" ibaresinin "çalışma süresi 1/1/2014" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

İŞTE KABUL EDİLEN MADDE

 

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

"EK MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/7/2015 çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

 

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

 

1- Kanunun görüşmeleri devam etmektedir. Kanun, Meclis Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığına onaya sunulacak ve onaydan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Bu düzenleme , Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı gün bir dersane veya etüd merkezinde çalışanları kapsamaktadır.

 

2- Düzenleme , eğitim personelini kapsamaktadır.

 

3- Emekli aylığı almaya hak kazananlar kapsam dışıdır.

 

4- Dersane veya etüd merkezlerinde 1/1/2014 tarihi itibariyle en az 6 yıl sigorta primi ödenmiş olanlar bu haktan yararlanabilecektir. 6 yıl sigorta pirimi şartının aynı dersanede yatırılmış olma şartının aranmayacağını düşünüyoruz.

 

5- Özel şartlar aranacaktır dediği için, öğretmenliğe atamada aranan 40 yaş şartının aranacağını düşünüyoruz.

 

6- Tüm bu şartları taşıyanlar 1/7/2015 ila 1/8/2015 tarihleri arasında MEB'e başvuracaktır. KPSS şartı aranmayacaktır. Başvuranlar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavı geçenler, sağlık şartı hariç 4 yıl süreyle atandığı yerde görev yapmak zorundadır.

 

7- Bu konuları düzenlemek için MEB bir yönetmelik çıkaracaktır.

 

memur kadrolarına atanması öngörülmektedir.

 

Kaynak : www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim