Öğretmen Diyarı

Dersaneler resmen tarihe karıştı

Dershanelerin hususi okula dönüşümü programı kapsamında açılan ortaokullar ile esas liselerin her derslik düzeyinde kayıtlı talebe sayısı yekün kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki yekün talebe sayısı da kuruluş kontenjanından çok olamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, hususi öğretim kurumlarının tanımı içerisinden "dershane" ibaresi çıkarıldı, dönüşümü gerçekleşecek okullarının adı olarak belirlenen esas idadi ibaresi ise eklendi. Yönetmelikte, esas idadi "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim hususi okullar" olarak tanımlandı. Yönetmeliğe göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yetkili makamlardan kuruluş açma izni alınmadan veya her ne isim altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

 

2019'A KADAR İZİN

 

 
Dönüşüm programına alınan ve var binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim seneyi bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek okulların, 1 Eylül 2015'e kadar kuruluş açma izni ile amel yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekecek. Dönüşüm programına alınan kurumlardan mektep için düzenlenen kuruluş açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile var kurumlarının kuruluş açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.
 
ŞARTLARI KARŞILAMAYAN KAPANACAK
Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kuruluş açma izni ile amel yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine nihayet verilecek. Dönüşüm programına alınan ve var binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 öğretim seneyi bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki bütün okullarda normal öğretim yapılacak. Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemeyecek. Okullar, haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında veya cumartesi günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursu açabilecek. Ancak, okullar 2014-2015 öğretim yılında pazar günleri de kendi öğrencileri için valilik izniyle derslere takviye kursları açabilecek. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde 50'si sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda verilecek.
 
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ MEBBİS'E KAYDEDİLECEK
Temel liselerin 9. sınıfına, ilköğretim veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılacak. 9. ve başka sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından talebe atama ve geçişleri yapılacak. Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile esas liselerin her derslik düzeyinde kayıtlı talebe sayısı yekün kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki yekün talebe sayısı da kuruluş kontenjanından çok olamayacak. Özel öğretim kurumlarının talebe ve kursiyer kayıtları MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılacak.
 
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME FORMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
Dönüşüm programına başvurular, 1 Eylül 2015'e kadar MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak. Aynı vilayette ve bir diğer dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın etkinlik gösteren aniden fazla dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği ismine yetkili umumi kurul veya idare kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi başvuru edecek. Onaylanan başvurular, inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre değerlendirilerek, her bir kuruluş için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulacak. Aynı vilayette ve bir diğer dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın etkinlik gösteren aniden fazla dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği ismine yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanı olacak. Uygun görülen kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenecek. Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden müracaat esnasında gerçek dışı bilgi ve vesika sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak. Bu kurumların kurucularına 5 sene geçmeden yine kuruluş açma veya bir kurumu çağ alma ya da ortak olma izni verilmeyecek. Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kuruluş, örgün eğitim kurumu değilse, desteklerden yararlanamayacak.
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA TÜRKÇE İSİM VERİLECEK
Özel öğretim kurumlarına, Türk ulusal eğitiminin umumi ve hususi amaçları ile esas ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine müsait, belli bir mana taşıyan ve Türkçe isim verecek. Yabancı ve milletlerarası okullar dış, başka kurumlara memleket, ulus, yabancı kuruluş ve müessese isimleri verilemeyecek. Özel öğretim kurumları, talebe ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları hususi sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine olanak verecek yatırım ve hizmetler ile başka işletme giderlerine göre tespit edilecek. Ancak, okulların fasıla sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında duyuru edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en çok yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenecek. Kurumlarda eğitim ücreti kuruluş ismine açılan ve bakanlığa veya valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak öğrenim edilecek. Özel öğretim kurumları tarafından talebe ve kursiyerden alınan tahsil ücretleri MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenecek. Özel öğretim kurumlarından ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilecek.
 
HAKLARINDA KORUMA KARARI OLAN ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK
Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, savaş veya görev malulü sayılanların ilk ve orta tahsil çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verecek. Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları talebe ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, lüzumlu şartları karşılayanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılacak. Bunun olası olmaması halinde de ücretsiz okuyacak talebe ve kursiyerler kuruluş tarafından belirlenecek. Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan bu öğrenciler, okulun tahsil süresince ücretsiz okutulacak.
 
BURSLUYA EK YÜK GETİRECEK BELGE DÜZENLENEMEYECEK
Burslu okumaya adalet kazananlardan burs verilmesine temel olan belgeler dışında burslu talebe veya kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir vesika düzenlenemeyecek. Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan talebe veya kursiyerler, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden tahsil gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek. Burslu okuma hakkı kazanan talebe ve kursiyerler MEBBİS'e işlenecek.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim