Öğretmen Diyarı

DANIŞTAY'DAN ÇOK ÖNEMLİ YOLLUK KARARI

Danıştay İkinci Daire Başkanlığı 16.07.2014 tarihli 29062 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan 2014/1050 Esas No ve 2014/2594 Karar No’lu kararıyla yollukların ödenmesiyle ilgili çok önemli bir karara imza attı.Davacı Dilek Çevikler Durmaz tarafından Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin 25.9.2013 günlü, E:2013/1519, K:2013/1535 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmekteydi.Danıştay Tetkik Hâkimliği, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerektiğini düşünmüş,Danıştay İkinci Dairesi'nce;Danıştay Başsavcısı Mevlüt Çetinkaya tarafından, Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Arıtaş Öztürk Lisesinde 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, anılan Yasanın 4/A maddesi uyarınca Van İli, Merkez, Vali Haydar Bey Lisesine kadrolu olarak atanan davacı tarafından, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğun ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan davanın; süre aşımı yönünden reddine dair Çanakkale İdare Mahkemesinin 2.7.2013 günlü, E:2013/430, K:2013/431 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ve kararın onanmasına ilişkin Edirne Bölge İdare Mahkemesince verilen 25.9.2013 günlü, E:2013/1519, K:2013/1535 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davacı vekili tarafından kanun yararına bozulmasının istenmesi üzerine konu incelenmiş,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesinde, "niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" kararların kanun yararına temyiz olunabileceği belirtilerek,Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen 25.9.2013 günlü, E:2013/1519, K:2013/1535 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığına, Afşin Kaymakamlığı ile davacıya gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 26.3.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.İlgili Danıştay Kararı:

 

mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim