Öğretmen Diyarı

CHP'den MEB'in 1709 şube müdürü ataması iptali için kanun teklifi

 


"25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin gerekçe bölümünde "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yapılmış yönetmelik düzeyindeki düzenlemelere karşı idari yargıda açılmış davalar sonucunda iptal edilen hükümlere göre yargı kararlarının uygulanması konusunda çeşitli sıkıntıların olduğu görülmektedir. Özellikle görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde yönetmelik düzeyindeki düzenlemelerin yargı kararları ile çoğunlukla iptal edildiği sebebinin ise bu düzenlemelerin hükümeti temsilen bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar tarafından yapıldığı ancak bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerini göz ardı eden sonuçlar doğurduğunu belirtmekle beraber kanun teklifine konu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmasının gereği hasıl olmuştur. Yine kanun teklifini destekler doğrultuda yargı kararları da mevcuttur.

Gelişen ve değişen Türkiye’ye rağmen sözlü sınav, mülakat vb. kavramların maalesef halk arasında ne anlama geldiği açıkça görülmektedir, sözlü sınavların yapılması seçilecek kişinin niteliğini, atama yapılacak kadro için uygunluğunu belirlemekten çok; referanslar, bireysel bağlantılar, belirli sivil toplum kuruluşlarına üyelikler vb. yollarla çıkış yolu bulma çabasının ortaya çıktığı bir yarış haline dönüşmüştür. Yine bu yolla belirli konumlara gelen kişilerin de devlet hizmetini adil ve tarafsız olarak ne derece sürdürebileceği de sorulması gereken soruların başında gelmektedir. 

Bu kanun teklifinde daha önce idari yargı kararları doğrultusunda yasal dayanağı kalmamış ancak yasal zemini kalmamasına rağmen iptal edilmemiş olan 1709 şube müdürlüğü atamasına ilişkin hükümler de bulunmamaktadır. Çok gariptir ki 24. Dönem Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI, sadece Danıştay tarafından atamalara dayanak hükümlerin iptal edildiğini atamaların iptalinin gerekmediğini açıklamışlardır. Ancak bu açıklama MEB’e olan güveni sarsmıştır öyle ki bir kurum yönetmelik düzeyinde düzenleme yapacak, muhataplar da ilgili düzenlemeye dava açacaklar, dava düzenlemeyi yapan kurumun aleyhine iptalle sonuçlanmasına rağmen bu düzenlemeye göre yapılan işlemler geri çekilmeyecek! Bu durum idari yargıyı saf dışı bırakmak anlamı taşımakta olup, yargıyı gereksiz kılmaktadır.

Tüm bu anlatılanlar ülkemizin normalleşmesine yardımcı olacak bu kanun teklifinin verilmesinin gereğini ortaya çıkarmıştır. Kanun teklifinin yasalaşması sonucunda özellikle MEB çalışanları kendilerini kariyer ilerlemesi anlamında daha güvende bulacaklar, bu rahatlama MEB çalışanlarının geneline yansıyacaktır." denildi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği
EK MADDE 3 - (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna yazılı ve sözlü; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları ile Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz.
(2) İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması ile oluşturulan başarı listesi; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları ile Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü ile Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
(3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Atamaları yapılanlardan yasal sürede göreve başlamayanların yerlerine başarı listeleri üzerinden atama yapılabilir. 
(4) İlçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına ek olarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadro, unvanlar ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yargı kararları
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Danıştay 5. Dairesi E-2013/7936 kararı ile Danıştay 2. Dairesi E-2013/10363 kararları gereği 16.04.2014 tarihli şube müdürü atamaları iptal edilerek, 29.12.2013 tarihli “2013 Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı” sonuçlarına göre; atamalar değişikliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Geçici Madde 11 hükümleri dikkate alınarak, Ek Madde 2 hükümlerine göre yapılır. 31.10.2013 tarihli görevde yükselme sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı haricinde münhal bulunan kadrolara da atama yapılabilir.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına konu bakanlık aleyhine verilmiş yargı kararları sınava girmiş aday/adayların lehine uygulanır, yapılan işlem aday/adayların aleyhine sonuç doğuramaz. Yargı kararları ile yazılı sınav sorularından iptal edilmiş olanlar en az bir şıkkı işaretlemiş tüm adaylar için doğru kabul edilir ve bu hüküm 29.12.2013 tarihli “2013 Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı” için de uygulanır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://www.cihan.com.tr/tr/chpden-mebin-1709-sube-muduru-atamasi-iptali-icin-kanun-teklifi-1842000.htm

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim