Öğretmen Diyarı

Çarpık Norm Uygulaması Okulları Ne Hale Getirdi!

Bilindiği üzere 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna dayanılarak yapısal değişikliklere gidilmiştir.

Buna bağlı olarak 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim sisteminden 4+4+4 olarak bilinen kademeli eğitim sistemine geçilmesi ile birlikte ilköğretim okullarının bazıları hem ilkokulu hem de ortaokulu bünyesinde barındırırken bazıları da müstakil ilkokul ve ortaokul olarak iki kademeye ayrılmıştır. Diğer taraftan müstakil imam-hatip ortaokulları açılmış ayrıca çok sayıda düz lise Anadolu Lisesine veya Anadolu Meslek lisesine dönüştürülmüştür.

Buna bağlı olarak okullarda okutulacak ders saatleri ile zorunlu ve seçmeli dersler,  okul ve kurumların yönetici rehber ve branş öğretmenlerinin norm kadro sayıları yeniden düzenlenmiştir. Ne yazık ki gerek okul ve kurumların yönetici normunun gerekse öğretmen normunun belirlenmesinde yapılan hatalar yüzünden okullar yönetilemez ve sağlıklı eğitim verilemez hale gelmiştir.

2012-2013 eğitim öğretim yılı başından itibaren 15 çeşit zorunlu seçmeli ders hayata geçirilmiş olmasına rağmen, normun belirlenmesinde seçmeli dersler öğretmenin maaş karşılığı okutacağı derslerle ilişkilendirilmediği için norma dahil edilmemiştir.

Bir okulda 20 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile 10 saat Seçmeli K.Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Siyer olmak üzere toplam 30 saat kendi alanında derse giren bir öğretmen bu çarpık  norm uygulaması yüzünden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni norm dışında bırakılarak tayin istemeye zorlanmıştır. Uygulama diğer branş öğretmenleri için de aynıdır.

Diğer taraftan Okullarımızdaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarihinde 329 Sayılı Kararıyla kabul etmiş olduğu “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”na göre yürütülmektedir.  Buna göre okullara her 250 öğrenci için 1 rehber öğretmen normu verilmektedir.

Bu varsayımından hareketle öğrenci sayısı 250’nin altına düşen okulların rehberlik norm kadrosu iptal edilmektedir. Öte yandan aynı binada ilk ve ortaokulu, düz lisesi ve Anadolu lisesi bir arada eğitim gören ve aynı müdürlük tarafından yönetilen her iki okulun toplam öğrenci sayıları ayrı, ayrı beş yüze yaklaştığı halde bir rehber öğretmen normu dahi bulunmamaktadır.

Rehber öğretmen normunun öğrenci sayısına göre belirlenmesi yoluna gidilmesi sebebiyle toplam öğrenci sayısı 250’nin altında kalan,  iki farklı okul olduğu halde bir arada yönetilip de ayrı, ayrı hesaplandığında öğrenci sayıları 500’e ulaşmayan okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlığa muhtaç öğrencilerin bu hizmetten mahrum bırakılması anlamını taşımaktadır.

Oysaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık sadece öğrencinin kendisine değil, sorunlu öğrencilerin ailesine de verilen bir hizmet olarak düşünülmelidir. Öğrenci sayısı hesaba katılmadan her okula bir rehber öğretmen norm kadrosunun tahsisi edilmesi rehberlik hizmetinin ruhuna uygun bir davranış olacaktır. Ancak ikinci bir rehber öğretmen normunun belirlenmesinde ise sayısal rakam göz önünde bulundurulmalı ve İlkokulu ile ortaokulu, düz lise ile Anadolu veya Meslek lisesini bünyesinde barındıran okulların toplam öğrenci sayıları dikkate alınmalıdır.

Öte yandan İlkokulu ve ortaokulu, düz lise ile Anadolu lisesini veya Anadolu meslek lisesi aynı idareciler tarafından yönetilen okulların Müdür yardımcılığı ve Müdür başyardımcılığı normunun belirlenmesinde de okulların toplam öğrenci sayıları hesaba katılmamaktadır.

Anadolu liselerinde her 250 öğrenciye 1 Müdür yardımcılığı normu, sayı 500’ e ulaştığında 2 Müdür Yardımcılığı ve 1 baş muavinlik normu verildiği halde düz Liselerde ve ilk ve ortaokullarda 500 öğrenci için 1 Müdür yardımcılığı, sayı 1200’ü aştığında 2 Müdür yardımcılığı,  öğrenci sayısı 2000’ e ulaştığında 3 Müdür yardımcılığı ve 2000’ini aştığında ilaveten 1 müdür başyardımcılığı kadrosu normu verilmektedir.

Şimdi soruyorum. Okul yöneticilerinin normu belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır. Hizmet götürme açısından yatılı okullar hariç olmak üzere, Anadolu liseleri ile düz liselerin veya meslek liselerin yönetimdeki zorluk ve kolaylık derecesi nedir? İş yoğunluğu veya azlığı açısından aralarında fark var mıdır? Bu hesaplamalar bilimsel veya yönetimsel bir veriye dayandırılıyor mu? Dayandırılıyorsa bilmek hakkımızdır.  Dayandırılmıyorsa ben yaptım oldu mantığından derhal vazgeçilmelidir.

mustafakir19@gmail.com


ajanskamu.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim