Öğretmen Diyarı

Büyükşehirlerde Norm Fazlası Hesaplamalarında yanlışlık !

6360 sayılı Kanunla yapılan norm kadro veya ihtiyaç fazlası personel tespitindeki yanlışlıklar 14 yeni büyükşehir kurulmasına yönelik 6360 sayılı Kanun, 6 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla, büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin "su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetleri" büyükşehir belediyelerine geçmiştir. Bu hizmetlerde çalışan ilçe belediye personeli ise oluşturulan bir komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılmıştır. Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 9. fıkrası, büyükşehir belediyelerine aktarılan personelden norm kadro fazlası veya ihtiyaç fazlası olan personelin, Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan havuza buradan da diğer kamu kurumlarına dağıtılmasına imkan veren hükümler içermektedir. İlgili fıkra şu şekildedir: "(9) Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindekioranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir;" Bu hükümlere göre, norm kadro veya ihtiyaç fazlası olarak Valiliğe bildirilen personel, aralarında norm kadro kriterinin de olduğu 5 kritere göre değerlendirilecek ve diğer kurumlara atanmak üzere sırasıyla Valiliğe, İçişleri Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Ancak, memurlar.net'e ulaşan maillerden, bazı büyükşehir belediyelerinin 30 Mart'tan sonra naklen veya 49. madde hükümlerine göre sözleşmeli personel alım yoluyla personel almasına rağmen, ilçe belediyelerinden gelen personeli norm fazlası veya ihtiyaç fazlası personel olarak tespit etmiştir. Bu şekilde bir uygulama yanlıştır. Zira eğer norm fazlası veya ihtiyaç fazlası gibi bir durum var ise neden naklen personel alındı veya sözleşmeli personel alındı soruları ortaya çıkmaktadır. eğer ilçe belediyelerinden aktarılan personelin unvanıyla, naklen veya sözleşmeli statüde alım yapılan unvanlar aynı ise, açılacak idari davalarda, komisyonca ihtiyaç fazlası olarak yapılan tespitler iptal edilecektir.  

 

kaynak: www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol