Öğretmen Diyarı

	 Bu Memurlar Ayrıcalıklı

Aylık ücretlerini 657 sayılı Kanuna göre alan memurlardan aynı sınıf, unvan, kadro, hizmet yılı ve eğitim düzeyinde olmaları durumunda; aylık göstergeleri, ek göstergeleri, kıdem aylıkları ve ek ödemeleri de aynı olmakta, zam ve tazminatları ise çalıştıkları kurum ve yere göre farklı olabilmektedir.

Öte yandan, zam ve tazminattan kaynaklanan farklılıkları bir tarafa bırakacak olursak, sadece görev yapılan kurumlardan dolayı aylık brüt 730 TL civarında ilave gelir elde eden memurlar da vardır.

Hangi kurumlarda çalışanlar bu parayı alır?

İl özel idareleri ile bazı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve işçi statüsünde olmayan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir.

Bu tazminatın ödendiği kurumlarda, her personel (memur, 4/B, 4/C) bu ödemeden yararlanmaktadır.

Ancak, aynı kadro veya pozisyonda olanlara aynı miktarda ödenen bu tazminatın, farklı kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için farklı miktarlarda ödenmesi de mümkündür.

Öte yandan, bazı koşulları taşımayan belediyelerde, personele Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

Tazminat ödemesi yapılmayan belediyeler

*Ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunan,

*Son yıl toplam personel gideri, son yıl bütçe gelirinin %30’unu aşan,

*Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamı, son yıl bütçe gelirlerinin %10’unu aşan

belediyelerde ve bunların bağlı kuruluşlarında görev yapan personele sosyal denge tazminatı ödenmez.

Öte yandan, sosyal denge tazminatı ödenmeye başladıktan sonra yukarıda sayılan durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda ise yapılmış olan sosyal denge sözleşmesi kendiliğinden hükümsüz kalır.

Tazminatın miktarı

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde görev yapan kamu personeline ödenen sosyal denge tazminatının aylık tavanı, toplu sözleşmelerle belirlenmektedir.

2013 yılında imzalanan ve 2015 yılı sonuna kadar hüküm ifade eden toplu sözleşmede, ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2014 yılında Sosyal Denge Tazminatı tavan tutarı aylık brüt 731,48 TL olabilmektedir. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi de kesileceğinden, bu tazminat en çok aylık net 616,21 TL olacaktır.

Ödenecek tazminatın aylık tutarı, toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmeyecek şekilde, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bu yerlerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle tespit edilir ve çeşitli kriterlere göre farklı unvanlar için farklı miktarlar belirlenebilir.

http://sgkrehberi.com/

Anahtar Kelimeler:
Bu Memurlar Ayrıcalıklı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim