Öğretmen Diyarı

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM

Öğrenci sayısının azlığı, öğretmen sayısının yetersizliği ve derslik sayısının azlığı gibi temel nedenlerden dolayı, birkaç sınıfın birleştirilerek, aynı derslik içerisinde, tek öğretmen tarafından öğretim yapılmasına birleştirilmiş sınıflarda öğretim diyoruz. Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere bu uygulama özellikle kırsal kesimlerde fazlasıyla görülmektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da bazı sorunlar yaşanıyor. Bu sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Öğretmenin birleştirilmiş sınıflarda öğretim konusunda aldığı eğitimin yetersiz olması, 

• Çalışma kitaplarındaki etkinliklerin ve müfredatın birleştirilmiş sınıflar için uygun 

olmaması

• Gelişim özellikleri farklı öğrencilerin bir arada olması, 

• Yapılan araştırmalara göre birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinde normal öğretimde okuyan öğrencilere göre daha başarısız olmaları

• Köylerdeki iletişim, sağlık vb. problemlerin olması 

• Araç gereçlerin yetersizliği 

• Ödevli grubun kendi kendine çalışması sırasında diğer grupla birlikte 

ödevli grubu kontrol etmenin zorlaşması

• Öğrencilere etkinlik yapabilmeleri için zamanın kalmaması

• Öğretmenlerin hem öğretmen, hem müstahdem, hem de 

müdür  gibi bir çok sorumluluğu beraber taşıması

 60-66 aylık : bebeklikten yeni çıkmış

66-72 aylıklar+1.sınıflar : Oyunla öğretim

2.ve 3.sınıflar : Ders yapılacak

4.sınıflar : Fen+Sosyal+İngilizce+Din+Trafik+ sınavlar

+Müdür yetkililik

+Okulun maddi ve manevi problemleri… gibi sorunlar sıralandığında birleştirilmiş sınıflarda öğretim öğretmen için ciddi anlamda yıpratıcı bir süreçtir…

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin faydaları da bulunmaktadır:

•Üst sınıftaki bir öğrencinin alt sınıftaki öğrenciye rehberlik etmesi, 

•Yardımlaşma, paylaşım duyguları ve liderlik özelliklerinin gelişmesi

• Bu okullar sayesinde eğitim ve öğretimin her bölgeye ulaştırılabilmesi 

• Ekonomik yönden devlet bütçesine önemli katkısının bulunması, 

•Öğrencilerin bireysel çalışmayı öğrenmesi 

• Öğrencilerin bir üst sınıftaki konularla ilgili ön bilgi edinmesi, üst 

sınıftaki öğrencilerin de önceki yıllarda unuttukları bilgileri 

hatırlaması,…

  

Yararları göz önünde bulundurursak birleştirilmiş sınıflarda öğretim her ne kadar öğretmen açısından çok zor olsa da şartlar gereği özellikle bazı bölgelerde zorunlu gözüküyor. Birleştirilmiş sınıflar zorunluysa, sorunlara çözüm önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

• Araç- gereç yetersizliği giderilmeli, 

• Birleştirilmiş sınıflara uygun müfredat ve kaynak kitaplar hazırlanmalı,

• Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan öğretmenler tecrübeli olmalı, yaşam koşulları iyileştirilmeli,

• Öğretmen yetiştiren fakültelerde birleştirilmiş sınıf eğitimine gereken önem verilmeli

 • Öğrencilerin kendi kendine çalışma saatlerinde yararlanabilecekleri kaynak sayısı arttırılmalı, 

•Birleştirilmiş sınıfın geri dönütünün olumsuz olduğu yerlerde özellikle öğrenci başarısı çok düşmüşse  öğrenciler yatılı bölge okullarına gönderilmeli ya da taşımalı sisteme geçilmeli, 

Ayrıca birleştirilmiş sınıfları okutan ve aynı zamanda da okulun tüm sorumluluğunu yürüten öğretmenlerimize yıpranma payı verilmeli… Bunca sorumluluğun bir bedeli olmalı…

Yukarıda, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin artısını, eksisini, doğrusunu, yanlışını anlatmaya çalıştım. Şimdi siz karar verin:

(Bu öğrencileri birleştirsek de mi okutsak; birleştirmesek de mi okutsak?)

 

EDA EVRAN

mebpersonel.info.tr/ÖZEL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol