Öğretmen Diyarı

BAZI KURUMLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÇIKTI

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görevli bazı personele yıl sonuna kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak işlerde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan görevleri yürüten birimlerde fiilen görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenecek.

 

Fazla çalışma ücreti hangi personele ödenecek

 

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

 

**Gelir İdaresi Başkanlığında: Tahsilat ve İhtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı tahsil daireleri ve Vergi Daire Başkanlığı bulunmayan illerde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı tahsil dairelerinde görev yapan personele,

 

**Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan personele

 

fazla çalışma ücreti ödenecek.

 

Fazla çalışma ücreti ne kadar ödenecek

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personelinden bazılarının yararlanacağı fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslardan bazıları şöyle:

 

**Mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek.

 

**Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

 

**Fazla çalışma karşılığında saat ücreti olarak 7,70 TL ödenecek.

 

**Bu ödeme, 1/10/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki fazla çalışmalar için yapılacak.

 

Söz konusu Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2014/6897

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 8556 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6897 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE l- (1) Bu Karar 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması öngörülen işlerin zamanında yapılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatlerinin dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Ödemenin usul ve esasları

 

MADDE 3- (1) 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlerde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan; Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı tahsil daireleri ve Vergi Daire Başkanlığı bulunmayan illerde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı tahsil dairelerinde görev yapan personele, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenir.

 

(2) Fazla çalışma ücreti mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

 

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

 

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,54 TL) beş katı esas alınır.

 

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel tarafından imzalanır ve birim amiri tarafından onaylanır.

 

(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

(7 Bu Karar hükümleri 1/10/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

kaynak "memurunyeri.com",

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol