Öğretmen Diyarı

Bakan Avcı\'nın 9 İsteği
GENELGE

2013/24

 İlgi: a) 27/11/2012 tarihli ve28480 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine Dair Yönetmelik", 

b) 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete'dc yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine Dair Yönctmc!ik"tc Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.


 Öğrenci kılık ve kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasında okullarımızda birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için:

 1)         Okullarımızda kılık ve kıyafet uygulamasında velilcrcc yapılacak olan oylama veya anket neticesinde velilerimizin çoğunluk kararına göre uygun görülecek öğrenci kılık ve kıyafetlerine, tiiın öğrencilerce uyulmasının sağlanması, alınan kararın serbest rekabet ortamında, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, okulların ilan panoları ile vveb şayialarında duyurulması.

 2)         Her bir okulda aynı tip kıyafet olması kaydıyla okullar arasında farklılıkların olmasına fırsat verilmesi.

 3)         Belirlenen kıyafetlerin öncelikle ekonomik, sade ve pedagojik esaslara uygun olması, farklı bir özellik arz etmemesi.

 4)         Okul arma ve rozeti gibi ayrıcalıklı işaretlerin öğrenci kıyafetlerinin dışında mümkün olduğunca ayrıca temin edilmesi.

 5)         Kıyafetlerin ve armaların temin edilmesi ile ilgili hiçbir şekilde zorlama ve sınırlamalar getirilmemesi, okul aile birliklerince adres gösterilmemesi, satışının yapılmaması, serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmelerden kaçınılması.

 6)         Belirlenecek öğrenci kılık ve kıyafetlerinin kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı renklerde seçilmesi mümkün olmakla birlikte, kıyafetlerde sade ve düz renk seçimine dikkat edilmesi.

 7)         Öğrenci kılık ve kıyafetlerinin seçimine yönelik oylama veya anket çalışmalarının 4 yılda bir yapılması. Yapılan bu çalışmaların Mart ayt sonuna kadar sonuçlandırılması

 8)         2013-2014 Eğitim Öğretim yılında, okullarımızda kılık ve kıyafet uygulaması için vclilercc yapılacak olan oylama veya anket neticesinde velilerimizin çoğunluk kararma göre okul formasına karar verilmesi halinde bir önceki Eğitim ve Öğretim yılında (2012/2013) uygulanan kılık ve kıyafete devam edilmesi.

 9)         Okul Öncesi Eğitim Kuramlarımızda, yönetmelik hükümleri ve eğitim programı ilkeleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerin hareket ve serbest zaman etkinlikleri bı> ı olmak üzere, eğitim etkinlikleri sırasında rahat hareket edebilmelerine imkan sağlayacak ,şekilde uygun giysileri giymelerinin sağlanması; velilere ağır ekonomik külfet getiren kılık ve kıyafet giyme zorunluluğundan kaçınılması.

 Gereğinin yukardaki açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

Nabi AVCI 
Bakan
 
eğitim ajansı
Anahtar Kelimeler:
bakan avcı nın isteği

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim