Öğretmen Diyarı

AYM, torba\'daki kritik maddeyi gündemine aldı

Torba Kanunun 97. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanununda değişikliğe gidilmişti. Söz konusu düzenlemeye göre, daire başkanı ve üstü kadrolar ile emniyet personelinin yeri değiştiğinde, görevden alındığında, bu uygulamaya dair mahkeme kararı 2 yıl uygulanamayabilirdi. Karar 2 yıl sonra uygulansa bile aynı kadroya değil, kazanılmış hak aylığına uygun bir kadroya atama şeklinde uygulanacaktı.

 

11 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba kanunun bu maddesi CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmıştı.

 

Anayasa Mahkemesi, 19 Eylül'de yayımlamış olduğu gündemine, 25 Eylül itibariyle torbadaki bu maddeyi ek gündem olarak eklemiştir.

 

İşte Mahkemenin gündemine aldığı madde

 

10.9.2014 günlü, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un;

 

DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ KADROLAR İLE EMNİYET PERSONELİ GÖREVDEN ALINDIĞINDA, BUNA DAİR MAHKEME KARARI 2 YIL UYGULANAMAYABİLECEK

 

A- 97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin "...23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir." bölümünün,

2- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin,

3- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin "Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez;" bölümünün,

 

ÜZERİNDEN BEŞ YIL GEÇEN ÖZELLEŞTİRMELER

 

B- 109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a eklenen geçici 26. maddenin,

TRAFİK BİLGİSİNİN TİB TARAFINDAN ALINABİLECEĞİ

 

C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

 

ÖZEL HAYATIN İHLALİ HALİNDE İÇERİĞİN 4 SAATTE ÇIKARILMASININ TİB TARAFINDAN İSTENMESİ

 

D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun'un;

1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen "dört saat" ibaresinin,

2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına

karar verilmesi istemi.

 

 Kaynak: Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim