Öğretmen Diyarı

AYM KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİNİN İSTİSNASI VAR MIDIR?

Kamuoyunda bazı sendikalar ve başkanları  AYM'nin okul yöneticilerinin görevden alınmasıyla ilgili  netleşmiş bir iptal kararı  söz konusu değilken mahkemenin görevden alınan yöneticilerle ilgili düzenlemeyi iptal ettiği  şeklinde açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Bazı basın yayın organlarında ise AYM'nin müdürlerin ve müdür yardımcılarının görevlerinin sonlandırılmasıyla ilgili düzenlemeyi iptal istemini reddettiği şeklindedir.Anayasa mahkemesinin daha önce okul müdürlüğüyle ilgili verdiği bir kararda, yönetcilik görevinin ikinci görev olduğu gerkçesiyle ,görevden alınan okul müdürünün müracaatını reddetmişti.Bizim kanaatimizde bu şekilde bir karar çıkabileceği şeklindedir.Çünkü AYM'nin geçmişte aynı konuyla ilgili verdiği çok net bir karar sözkonusudur.

Anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümediğini ve yöneticilerin görevlerine dönmelerinin mümkün olmadığını bilmelerine rağmen bazı sendikalar , görevden alınan yöneticileri boş yere ümitlendirmektedirler. 

Anayasa mahkemesinin kararının geriye dönük yürmesinin bir istisnası vardır .Ancak bu istisna yinede okul yöneticilerinin göreve dönmelerini sağlayacak bir durum değildir.AYM iki şekilde iptal kararı vermektedir.Birincisi iptal yoluyla gelen davalardır.AYM iptal yoluyla gelen davlarda verdiği kararların geriye yürümesi kesinlikle söz konusu değildir.(İptal yoluyla kimlerin dava açabileceği yazının sonuda yer almaktadır).

İkincisi ise mahkemelerden  itiraz yoluyla gelen davalardır.İtiraz yoluyla gelen davlarda AYM kararlarının kısmi olarak ve sadece o davayla sınırlı olarak geriye  yürümesi söz konusudur.Görülmekte olan bir davayla ilgili gerek mahkeme gerekse tarflardan birinin ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddasını mahkeme ciddi bulursa ilgili mahkeme , anayasa mahkemesine başvurabilir.AYM işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içerisinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.Mahkeme AYM nin kararının gecikmesi sonucunda yörürlükteki kanunlara göre kararını verir ve sonuç kesinleştikten sonra AYM kaaraını açıklarsa AYM'nin kararı,   mahkemenin verdiği kararı etkilemez.

AYM itiraz süresi içerisinde verdiği karar sadece AYM ye  itiraz eden bu mahkemede görülen davayı etkiler.Diğer davalar için genleme teşkil etmez.

Yöneticilerin görevlerine iade edilmesinin  yolu mahkemeler değil siyasi iradenin yani hükümetin meclisten çıkaracağı yeni bir düzenleme ile mümkün olduğunu herkes kadar  sendikalrında bilyor olması gerekir .Yoksa insanları bir sonuca ulaşmayacaklarını bile bile mahkeme kapılarında dolaştırmak , insanlara umut dağıtmaktan öteye gitmeyecektir.

 

AYM iptal kararını iki şekilde vermektedir.

a) İptal yoluyla gelen davalarda

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

b) İtiraz yoluyla gelen davalarda

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı vardır.  Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır
 

 

mevzuatali@hotmail.com

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol