Öğretmen Diyarı

Atama bekleyen öğretmenlerin çağrısı
 • İlgi makama 
  ( MEB , BAŞBAKANLIK , CUMHURBAŞKANLIĞI , PDR DERNEKLERİ , ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE İLGİLİ FAKÜLTELERİN DEKANLIKLARI , SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI , BASIN YAYIN ORGANLARI )

  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 02.09.2013 günü yayımlanan 2013 Yılı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu (1)adlı kılavuzun A. Maddesi’nde yer alan “ Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartı “ ibaresiyle belirlenen taban puan barajı 1894 kodlu Rehber Öğretmen alanı için 60 olarak belirlenmiştir ve bu puan altındaki adaylara tercih yapma hakkı tanınmamıştır. Rehber Öğretmen alanı için belirlenen bu taban puanın , adaylar açısından etik , ahlaki , adaletli ve duyarlı bulunmadığı yönündeki mutlak düşünce ve fikirlerini bu dilekçe ile beyan etmiş bulunuyo(ruz.) Bu hususlabirlikte , ilgili kanun , mevzuat ve yönetmelik ile birlikte aynı kurum tarafından aynı konuda emsal teşkil edebilecek geçmiş atama dönemlerinde yapılan taban puan uygulamasındaki esneklikler, değişiklikler ve mağduriyeti ortadan kaldırıcı düzenlemeler ne yazık ki bu atama dönemi içinde yapılmayarak kamuoyu nezdinde öğretmen adayları için büyük bir psikolojik ağırlılığı birlikte getirmiştir. Bu mağduriyetin dile getirilmesi herhangi bir şahsın , bir grubun, ticari bir firmanın ve ya siyasi bir partinin etkisinden uzak tamamen Anayasal ve demokratik haklar tabanında özellikle şahıs ,grup , zümre ve ya bir siyasi parti hedef alınarak değil sadece ilgili kurumun uygulamalarına yönelik bir şikayet talebi olarak algılanması gerektiğini ve taleplerimizin başka yönlere çekilmemesi konusundaki hassasiyetimizi belirtmek isteriz.
  Kurum atamalar konusunda baz aldığı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik(2)‘ in 8. Maddesinde yer alan “ KPSS Kılavuzu'nda; personel alımı, başvuru, genel sınav, alan sınavları ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile kadrolarına usulüne uygun açıktan atama izni alınmış veya bir yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır. “ ibareye ve 657 numaralı Devlet Memurları Kanunu(3)‘ nun 47 maddesinde yer alan “Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur.“ ibaresineuymayıp, sınav öncesi adaylara şartların ve niteliklerin bildirilmesi konusunda taban puan başlığı es geçilmiş tercihlerin başlatılacağı son 2 gün içerisinde flaş bir şekilde duyurmuştur. 2013 KPSS dönemi içinde kurum hiçbir yayın ve bilgilendirme organında bu puan barajını uygulayacağını belirtmemiştir. Adayların çoğu bu alan için geçmiş yıllardaki taban puanının uygulanmaması davranışını emsal alıp o yönde bir hazırlık sürecinde bulunmuştur. Yukarıda bahsedilen kanun ve yönetmelik maddelerindeki bilgilendirme kaygısı kurum tarafından göz önüne alınmamış adaylar bu sayısal nitelikler konusunda kurumun şeffaf davranmaması neticesiyle mağdur edilmiştir. Mebmüşteşarı Yusuf Tekin’in basında yaptığı son açıklamaları bu konunun tam detaylı analiz edilmeden can havliyle alınan bir karar olduğunu gözler önüne sermektedir.(4)(5)Meb’in 147 numaralı bilgilendirme hattına yapılan şikayetlerde bu konuda dikkate alınmayarak ilgisiz cevaplar verilmiştir.Taban Puan uygulanması 2013 atama döneminde bir çok adayın tercih hakkını gasp etmiştir . Eğer ki kurum bu uygulamanın gerekliğini şart koşuyorsa bir önceki atama dönemleri için bu kuralın uygulamamasını , kılavuzlarda yapılan puan değişiklikleri konusunda da aynı düzeyde ve aynı mesafede davranmış olmalı ve şeffaflığı korumak zorundadır. 2012 atama döneminde taban puan barajının 0 olması kurumun bu yöndeki atamalarında ihtiyaç yönünde esnek ve iyi niyetli davrandığını göstermektedir kurumdan beklenilen bu atama döneminde de aynı davranışı tekrarlarmasıdır. Kurumun genel tavrı kontenjanların belirtilen 60 taban puanı alan adayın sıralaması kadar olduğu yönündedir ki sıralama-kontenjan ilişkisi baz alınarak oluşturan bu taban puan çok büyük hataları da beraberinde getirmiştir. Sıralamasını kontenjanlar dahilinde olan ancak taban puanı yetersizliği nedeniyle tercih hakkı yapamayan bir çok aday bulunmaktadır. Bu konudaki örneklerden biri ,2013Kpss Sınavına girip Kpss 10 puan türünde 59.55850 puan alan Elif T. isimli öğretmenin. Elif T. sıralama formunda 2484 kişinin önünde olduğu yazılmıştır.Bakanlığın ayırdığı kontejan sayısı 2598 taban puanı taban Elif T.isimli öğretmenin puanı 59.55850 sıralaması 2482 .Bu tabloya göre ve aşağıda ki sırama formuna bakıldığınsa Sayın Müsteşarın bu konudaki açıklamalarının ve kurumun uygulama kararının yanlış olduğu , birçok adayı mağdur ettiği apaçık ortadır.

  2013 Atamalarında ortaya çıkan problemin biz adaylar tarafından izahı ve problemin çözülmesi konusundatalebi dilekçede tekrar tekrar aktarılmıştır. Daha net anlaşılabilmesi için tekrar dile getirmek gerekirse ;
  1) Rehber Öğretmen alanı için uygulanan taban puanı barajının kaldırılması ,
  2) Adaylara başvuru ekranlarının açılması ve tercih haklarının iade edilmesi ,
  3) İlk atama sürelerinin bu talepler doğrultusunda düzenlenmesi ,
  4) Olası bir ek atama ve ya Şubat ataması halinde taban puan uygulamasının bıraktığı mağduriyetler göz önüne alınarak en azın bu atama yılı içerisinde puan barajı konusunda düzenlemeye gidilmesi ,
  5) Rehber Öğretmen alanı için çok sayıda kadro bekleyen adayın bulunduğu göz önüne alınarak kesinlikle ve kesinlikle alandışı atama yapılmaması , bu konuda puan barajanın öne sürülmemesi , 


  İlgili şikayetler ve talepler konusunda gerekli işlemlerin başlatılmasını , ilgilimuhattapların ve mercilerin bu şikayet ve talepleri değerlendirmelerini ve cevaplamalarını , kamuoyu nezdinde gerekli tüm detayları aydınlatmalarını talep ediyor(uz) .

  Gereğini Bilgilerinize Arz Ediyor(uz).

  Atama bekleyen öğretmenler


  1*yayımlanan 2013 Yılı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusuhttp://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/03091530_son.pdf
  2* Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
  http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/kamu_gorevlerine_ilk_defa_atanacaklar_icin_yapilacak_sinavlar_hk_genel_yonetmelik.pdf
  3* 657 numaralı Devlet Memurları Kanunuhttp://mevzuat.meb.gov.tr/html/dmkkisim3.html#madde47
  4* Meb Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin Bu Haberi Okumalı
  http://www.mebpersonel.com/yer-degistirme/meb-mustesari-sayin-yusuf-tekin-bu-haberi-okumali-h88065.html
  5* "Kadrolar Boş Kalmayacak" Diyen Müsteşara Bir Hatırlatma”
  http://www.mebpersonel.com/yer-degistirme/kadrolar-bos-kalmayacak-diyen-mustesara-bir-hatirlatma-h88120.html

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
magdur bir pdr ci 2 yıl önce

paylaştıgınız için teşekkürler. bu ülke böyle ağlamayan bebege süt vermezler misali biz de sesimizi duyurabildigimiz kadar duyuracaz umarım vicdan sahibi insanlar bu site gibi bize destek verirler

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim