Öğretmen Diyarı

Askerden dönen öğretmene hazırlık ödeneği

Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "VI- Diğer Ödemeler" başlıklı bölümünün 2. maddesindeki; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 600 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” hükümlerine göre ödenmektedir. (Bu ödeme miktarları her yılın bütçe kanununda yeninde belirlenmektedir.)

2012 - 2013 eğitim öğretim yılına öğretim yılına hazırlık ödeneği 700 TL dir.

Fakat belirlenen bu miktar Memurlar ile hükümet arasında toplu sözleşme sonrasındaki Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “Öğretim yılına hazırlık ödeneği” başlıklı 31. maddesindeki; “(1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "VI- Diğer Ödemeler" kısmının 2 nci maddesinde yer alan "600 Türk Lirası" ibaresi, "700 Türk Lirası" olarak uygulanır.” hükümlerine göre yeniden belirlenmiştir.

Bu belirlemeye göre her yıl bütçe kanunca belirlenen (2012 -2013 eğitim öğretim yılı için 700 TL) miktarın,

1-Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i oranında yapılır.

2-Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.

Bu düzenlemeye göre;

1- Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihte (Eylül ayında) görevde olanlara her yıl belirlenen ödeneğin tamamı,

2- Görevde olmayıp (Doğum izninde, aylıksız izinde ve askerde vs olabilir) Eylül ayından sonra birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i oranında,

3- Görevde olmayıp (Doğum izninde, aylıksız izinde ve askerde vs olabilir) Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında ödeme yapılır.

Bu duruma göre, doğum izninde, aylıksız izinde ve askerde vs olup ta göreve dönenlere göreve başladığı tarihe göre ödeme yapılacaktır.

2013 - 2014 eğitim öğretim yılına öğretim yılına hazırlık ödeneği 740 TL dir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “VI- Diğer Ödemeler" başlıklı bölümünün 3. maddesindeki; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 740 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” hükümlerine göre ödenmektedir. (Bu ödeme miktarları her yılın bütçe kanununda yeninde belirlenmektedir.)

Fakat belirlenen bu miktar bu yıl yapılacak olan Memurlar ile hükümet arasında yapılacak toplu sözleşmede artırılabilecektir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Kimlere Ödenir?

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği 657 sayılı Kanunun Ek 32. maddesinde; “Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” yer alan personele ödenmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim