Öğretmen Diyarı

Aman Dikkat! Devamsızlık Can Yakıyor!

 

Görünen o ki, bu konuyu, önümüzdeki günlerde daha sıkça yazmaya devam edeceğiz.

Çünkü ciddi anlamda can yakmaya başladı.

Hem de tam sınavlar öncesinde…

Devamsızlım süresiyle ilgili hemen her yıl değişen farklı uygulamalar sonunda yargıya intikal etti.

Önceki yıllarda sınava girecek öğrencileri neredeyse bir yarı yıl izinli sayen MEB şimdi raporlu öğrencilere bile en fazla 45 gün süre tanıyor.

İşte yargıya taşınan dava dilekçelerinden sadece birisi:

Müvekkilim 10. sınıfı öğrencisidir. 2013 yılında çok nadir görülen bir hastalık olan Wegener hastalığına yakalanmıştır. Bu hastalık sebebiyle öğrenci Sağlık Kurulu'ndan raporlu olarak 2013-2014 öğretim yılında 19.12.2013 tarihi itibari ile 90 gün özürlü devamsızlık yapmak zorunda kalmıştır

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğin 36/5/1. Bendinde; "Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır." hükmü gereği öğrencimiz devamsızlıktan başarısız olarak değerlendirmiştir.

Anılan yönetmeliğin 225. Maddesi ile yürürlükten kaldırılan 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Devam- Devamsızlık başlıklı 40.maddesinin c bendinde’’ Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün resmî bir makamdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul müdürünce belirlenir.

d) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle okula devam edemeyen öğrenciler;

1) İki dönem notu almış bulunmak,

2) Özrünü belgelendirmek

kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulur hükümleri mevcut idi...

Öğrencimizin sağlık raporu bittiğinde derhal okuluna başlayıp eksik derslerini tamamlaması gerekeceği halde devamsızlıktan kalındığı gerekçesiyle okula başlatmayacaklarından ivedilikle ve hatta idarenin savunması dahi  beklenmeden ( savunma alınacaksa sürenin kısaltılması veya memur eliyle tebliğ yapılarak) yürümenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir.

Bir taraftan sağlık sorunları ile baş etmesi ve hastalığı açısından moralin çok önemli olduğu bir dönemde böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalınması da ayrıca öğrencimizi çok üzmektedir.

Öğrencinin kendisine sınav hakkı tanınmadan, sağlık kurulu raporuna rağmen sırf devamsızlıktan başarısız olarak değerlendirilmesi hukuka aykırıdır, kararın iptali gerekmektedir...

Eminiz ki yargı en doğru kararı verecektir. Ama  böylesi konular keşke yargıya gidilmeden çözülse...

MEB umarız bir an önce bu konuda yeni bir düzenlemeye gider.bbas 

Yok eğer böyle devam edecekse de, bu yönde bir açıklama yapar…

 

Eğitimajansı/Abbas Güçlü


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim