Öğretmen Diyarı

Alternatif Öğretmen Atamaları Ve Hazırlık Ödeneği Teklifi

Milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından hazırlanan “652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK'ya Geçici Bir Madde Eklenmesi İle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”;

**Milli Eğitim Bakanlığına 100.000 öğretmen kadrosu verilmesi ve bu kadrolara 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılmasını,

**Öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmesine imkan veren düzenlemenin kaldırılmasını,

**Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, herhangi bir nedenle istifa etmiş ya da sözleşme yenilememeleri veya sözleşme feshi nedenleriyle ayrılmış olanların Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına atanmasını,

**Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan öğretmenin net maaşı seviyesine yükseltilmesi ve bu ödeneğin öğretmenlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına da ödenmesini

öngörüyor.

Söz konusu Kanun Teklifi

652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK'YA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİ İLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına 100.000 öğretmen 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.”

MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin Sözleşmeli Personel başlıklı B bendindeki “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğretmenlik mesleğini sözleşmeli statüde yaparken herhangi bir nedenle istifa etmiş olmaları, sözleşme yenilememeleri veya sözleşme feshi nedenleriyle ayrılan öğretmenler bu kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosuna öğretmen olarak atanır.

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği 1'inci derece 4'üncü kademe öğretmen maaşı neti kadar ödenir. Bu ödeme öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına da yapılır.

MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: MemurunYeri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim