Öğretmen Diyarı

Ağustos\'da 85 Bin Öğretmen Ataması Olabilir

652 sayılı ''Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' nin 37. maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

 ”652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandınlması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük haklan, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
25.maddenin son fıkrası:
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretim yılının bitimi itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Yukarıdaki Kanun Tasarısı Maddeleri Aynen Kabul Edildiği Takdirde Meydana Gelecek Değişiklikler

1. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları artık asaleten değil, görevlendirme ile çalışacaklar.

2. Okul müdürlerinin belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve Valinin onaylaması ile olacak. 

3. Baş müdür yardımcısı ile müdür yardımcısı ise; okul veya kurum müdürünün önerisi ve bu önerinin İl Mİlli Eğitim Müdürünün teklifi valiye iletmesi ve Valinin bu kararı kabul etmesi ile göreve gelecek.

4. Görevlendirme süresi 4 yıl ile sınırlı olacak. Tekrar görevlendirme ile ilgili yönetmelik düzenlenecektir.

5. Görevlendirme 'özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak' doğurmayacak.

6. Tasarı kabul edildikten sonra 4 yılını dolduran okul müdür ve müdür yardımcıları görevlerinde hiç bir işleme gerek kalmadan alınacaktır.

Dikkatleri Çekmek İstediğimiz Nokta

4 yılını dolduran okul yöneticilerinin görevlerinden alınıp tekrar öğretmenliğe dönmesi söz konusudur. Eğer valilik tekrar görevlendirme vermezse yaklaşık 120 bin civarı okul müdürü ve okul müdür yardımcısı görevden alınacak. Bu yöneticiler öğretmenliğe dönerken bunlardan 45 bin yönetici emekliye ayrılabilir.Emekliye ayrılan bu 45 bin yöneticinin yerine tekrar atama yapılabilir. Bu durumda ağustos ayında yapılacak 40 bin öğretmen ataması rakamı 85 bin civarına çıkmaktadır. Bu rakam ise KPSS mağduru binlerce öğretmen için bir umut olacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol