Öğretmen Diyarı

4 Yıllık Hizmet Süresini Dolduran Okul Yöneticileri, Öğretmen Olarak Atanıyor
 Okul  yöneticiliğinde 4 yılını dolduranlar öğretmen olarak atanıyor.     MEB yönetici görevlendirme kılavuzu gereğince 4 yılını dolduran  okul /kurumyöneticileri öğretmen olarak atanıyor.

Konuyla ilgili duyurular il milli  eğitim müdürlüklerince  yapıldı. Boş öğretmen normlarına tercihler yapılacak. Görev süresi dolan yöneticiler 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle öğretmen olarak atanacaklar. İşte Resmi Yazı: Sayı : 37812430 ,'903.02/6353556 / 09.06.2016

Konu : Yöneticilerin Öğretmenliğe Atama Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a)14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6528 sayılı Kanun" b)06'10/20l5 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan  Yöneticilerinin  Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik" c)l7/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" d)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici Görevlendirilme Kılavuzu 2016 Bilindiği üzere 14,'03/2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesi eklenen 652 sayılı KHK’nın geçici 10. maddesinin 8. fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen  Okul  ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve  Yardımcısı  olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi. 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükmünü içermektedir. Ayrıca, ilgi (d) Kılavuzun A-Genel Açıklamalar başlıklı 2.maddcsinde; "2.1. Eğitim kurumu yöneticilerinden, 2015-2016 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kuruntunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kuruntunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecektir. 2.2. Görev süresini dolduran yöneticiler, 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacaktır."

2.3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kuramlarına, aksi durumda istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun bir eğitim kuruntuna öğretmen olarak atanmaları sağlanacaktır." denilmektedir. Bu nedenle; ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik gereğince, İlimizde görev yapan ve 4 yıllık görev süresini 17/06/2016 tarihi itibariyle 4 yıllık görev süresini dolduran Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının ekli listede belirtilen ihtiyaçlar dahilinde müracaatları alınarak öğretmenliğe atamaları yapılacaktır.

Tercihte bulunmayan ile tercihlerine atanamayanlar yönetmelik hükmü gereğince öncelikle görevli bulunduğu ilçede alanında norm kadro ihtiyacı olan eğitim kurumlarına resen atamaları yapılacaktır. Tercihlerine ya da görev li oldukları ilçedeki eğitim kuramlarına resen yerleştirilemeyenler ise ilçe milli eğitim müdürlüklerine atamaları yapılacaktır.

Buna göre; I- Görev Süresi Dolan  Okul /Kurum Müdürleri, Müdür Başyardımcıları ile Müdür Yardımcılarının, 09 Haziran 2016 - 13 Haziran 2016 tarihleri arasında  başvurularının  alınması, başvuru yapmayanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce listesinin hazırlanarak, başvuru yapanların dilekçeleri ve (13 Haziran 2016 tarihine göre hesaplanmış)  hizmet  puan kartları ile birlikte hazırlanan listelerin atama yapılmak üzere 14 Haziran 2016 tarihi saat I0:00'da kadar (elden veya DYS Sisteminden)  Müdürlüğümüz  İnsan Kaynakları Bölümüne gönderilmesi gerekmektedir. Görev süresi dolan yöneticileri ait liste, alanlarına göre ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarının listesi ve tercih başvuru formu  Müdürlüğümüz  web sitesinde yayımlanacaktır. Bilgilerinizi  ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilememesi için yazımızın ilgililere imza karşılığı duyurulması ve tebliğ tebellüğ belgelerinin alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde muhafaza edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim