Öğretmen Diyarı

30 ARALIK 2014 SALI TARİHLİ VE 29221 SAYILI RESMİ GAZETE

30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

YÖNETMELİKLER

 

—  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik

 

—  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

—  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

—  Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

 

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

—  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 

TEBLİĞLER

 

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

 

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)

 

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)

 

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

 

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

 

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

 

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

 

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)

 

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)

 

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)

 

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)

 

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)

 

—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)

 

 

 

KURUL KARARLARI

 

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı

 

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı

 

 

 

İLÂNLAR

 

a - Yargı İlânları

 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol