Öğretmen Diyarı

28/06/2014 tarihli atama kararları

28 Haziran 2014CUMARTESİ

 

Resmi Gazete

 

Sayı : 29044

 

ATAMA KARARLARI

 

Başbakanlıktan:

 

Karar Sayısı : 2014/666

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına, Başbakanlık Müşaviri Kasım BOSTAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

Başbakan

 

Başbakanlıktan:

 

Karar Sayısı : 2014/667

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Ömer Lütfi BEKTAŞOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

Başbakan

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2014/668

 

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Rıza UZUNPOSTALCI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAli BABACAN

 

BaşbakanBaşbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2014/669

 

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sigortacılık Genel Müdür Yardımcılığına Murat KAYACI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAli BABACAN

 

BaşbakanBaşbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2014/670

 

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sigortacılık Genel Müdür Yardımcılığına Gökhan KARASU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAli BABACAN

 

BaşbakanBaşbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2014/671

 

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Destekleri Genel Müdür Yardımcılığına Halit TUTAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAli BABACAN

 

BaşbakanBaşbakan Yardımcısı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/553

 

1 - İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zafer YILDIRIM'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAyşenur İSLAM

 

BaşbakanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/554

 

1 - Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halil Ömer YALIM'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAyşenur İSLAM

 

BaşbakanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/672

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet OKUR'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAyşenur İSLAM

 

BaşbakanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/673

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Alper SEZER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAyşenur İSLAM

 

BaşbakanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/674

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim ÇELENK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANAyşenur İSLAM

 

BaşbakanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/555

 

1 - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ayhan KARACA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANFikri IŞIK

 

BaşbakanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/675

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Hüseyin ÇUMAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANFikri IŞIK

 

BaşbakanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/676

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Muammer DURAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANFikri IŞIK

 

BaşbakanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/556

 

1 - Bakanlık Müşavirleri Sezgin DEMİRCİOĞLU, Mustafa KELER ile Mehmet ERDAL'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANİdris GÜLLÜCE

 

BaşbakanÇevre ve Şehircilik Bakanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/678

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Mehmet Mustafa SATILMIŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANİdris GÜLLÜCE

 

BaşbakanÇevre ve Şehircilik Bakanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/679

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet Latif ÇİÇEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANİdris GÜLLÜCE

 

BaşbakanÇevre ve Şehircilik Bakanı

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/680

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğüne Kadir BAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANNihat ZEYBEKCİ

 

BaşbakanEkonomi Bakanı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/682

 

1 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan KAŞIKARA'nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANTaner YILDIZ

 

BaşbakanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/683

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına, Gökhan YAZGI'nın atanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANMehmet Mehdi EKER

 

BaşbakanGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/560

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Mehmet GELEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANHayati YAZICI

 

BaşbakanGümrük ve Ticaret Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/561

 

1 - Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şeyda ODABAŞI'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANÖmer ÇELİK

 

BaşbakanKültür ve Turizm Bakanı

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/684

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Veysel ERDEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANNabi AVCI

 

BaşbakanMilli Eğitim Bakanı

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/566

 

1 - Bu kararnamede kimlikleri yazılı iki askeri hakimin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanması, 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANİsmet YILMAZ

 

BaşbakanMilli Savunma Bakanı

 

Gnkur.Ad.Müş.liği Disiplin Sb.lığından, Hv.Hak.Yb.,Bengü ABBAN, DENİZLİ, 1993-Y.4, 30/8/2012, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine

 

AYİM Bsav.As.Sav.Ks.(Sav.) lığından, Hak.Yb., Hakan Ali TURGUT, MANİSA, 1994-9, 30/8/2013, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/567

 

1 - Bu kararnamede kimliği yazılı bir askeri hakimin, Askeri Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına 18 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere atanması, 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun EK-5'inci maddesi ile 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanunu'nun 13 ve 14'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANİsmet YILMAZ

 

BaşbakanMilli Savunma Bakanı

 

Askeri Yargıtay Üçüncü Daire Üyeliğinden, Hak.Alb.,Ersun ÇETİN, MUĞLA, 1986-Mu.37, 30/8/2008, Askeri Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/562

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Samsun 11. Bölge Müdürü Emin KARAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANVeysel EROĞLU

 

BaşbakanOrman ve Su İşleri Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/685

 

1 - Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına Adnan KÖKLÜKAYA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANLütfi ELVAN

 

BaşbakanUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/686

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bayram ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

27/6/2014

 

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞANLütfi ELVAN

 

BaşbakanUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

28 Haziran 2014 CUMARTESİ

 

Resmi Gazete

 

Sayı : 29044

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6499

 

Şeker Kurulu üyesi Ferhat ŞELLİ'nin bu görevinden alınması ve bu suretle boşalacak olan Şeker Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı yazılı kişinin atanması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 20/5/2014 tarihli ve 1008 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

16/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6499 SAYILI

 

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

ADI SOYADI ADAY GÖSTEREN KURUM

 

Mehmet Hadi TUNÇ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim