Öğretmen Diyarı

25 Eylül 2014 Tarihli ve 29130 Sayılı Resmî Gazete

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik

—  Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)

 

ANA STATÜ

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

 

GENELGE

—  Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/9)

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/855 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/931 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/4187 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/5574 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/9768 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1397 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1512 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim