Öğretmen Diyarı

25 Bin Sosyal Bilgiler Öğretmeni Atama Bekliyor

Sosyalcilerin Atanma Sorunu

 


''2013 Yılı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü başvurularından da anlaşılacağı üzere atama bekleyen Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin sayısı 20 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Eğitim fakültelerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında sosyal bilgiler bölümlerinde okuyan adayların da mezun olup bu sayıya ekleneceği düşünülürse yakın zamanda 30 bin civarında işsiz sosyal bilgiler öğretmeni ortaya çıkacaktır. Bu on binlerce insanın gelecek umutlarının yok olacağı anlamına gelmektedir. Kaynak, zaman ve emek israfı olayın diğer boyutudur. Mevcut mezun sayısı ne yazıkki 2023'e giden Türkiye'nin Sosyal Bilgiler Öğretmeni ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak niceliktedir. Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler bölümlerine hala çok miktarda öğrenci alınıyor olunması anlaşılacak bir durum değildir. Plansızlığın ve popülizmin ortaya çıkardığı bu vahim durum ivedilikle masaya yatırılmalı ve çözüm için radikal kararlar alınmalıdır. Sosyal Bilgiler gibi milli tarihimize ve milli kültürümüze ilişkin toplumsal bilgileri içeren, konularını doğrudan hayatın kendisinden alan, öncelikli hedefi demokratik ve etkin vatandaşlar yetiştirmek olan bir ders giderek değersizleştiri lmektedir. Oysa Sosyal Bilgiler dersi ortaokullarda okutulan Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Matematik dersleri ile birlikte 4 temel dersten biridir. Böyle bir öneme sahip olmasına rağmen, verilen önem ve ders saati anlamında diğer derslerin gerisinde kalmış durumdadır. Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik dersleri ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada en az 4'er saat okutulurken Sosyal Bilgiler dersi 5, 6 ve 7. sınıflarda 3'er saat, 8. sınıfta ise yerini haftada 2 saat okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine bırakmaktadır. 8. Sınıfta Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin okuttuğu 1 saatlik Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi ise pedagojik açıdan son derece yanlış olmasına karşın alınan kararla 4. sınıfa kaydırılmıştır. Haftada 3 saat okutulan Sosyal Bilgiler dersinin konuları müfredat yoğunluğu nedeniyle ya yetiştirilememekte ya da gerektiği gibi işlenemeyip üstün körü geçilmektedir. Yani ders saati son derece yetersizdir. Bu durumda akla şu soru gelmektedir. Sosyal Bilgiler gibi temel bir dersin konuları Türkçe veya Fen konularına göre daha mı az önemlidir? Bizler atama bekleyen 20 bin Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak bu sorun ve haksızlıklara karşı aşağıdaki çözüm ve taleplerimizi sunuyoruz: 1- Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine öğrenci alımı MEB ve YÖK işbirliği ile alınacak kararla önümüzdeki yıldan itibaren durdurulmalıdır. (Aksi takdirde 20 bin sayısı birkaç yıl içerisinde 30 bini bulacaktır.) Bu bölümler lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen öğretmenlerin öğrenim göreceği enstitülerin bilim dalları haline dönüştürülüp çalışmalarını bu şekilde sürdürmeye devam etmelidir. Böylece bölümlerde çalışan akademisyenler makale yazmaya ve araştırmaya daha fazla vakit ayırma şansını yakalayacaklardır. 2- Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersleri diğer temel dersler gibi (Türkçe, Fen, Matematik) haftada 3 saatten 4 saate, 8. sınıfta okutulan İnkılap Tarihi dersi de 2 saatten 3 saate çıkartılmalıdır. Ayrıca 4. sınıfa alınan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi pedagojik nedenlerle tekrardan haftada 1 saat olarak 8. sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretmenleri tarafından okutulmaya devam edilmelidir. Böylece Sosyal Bilgiler dersi eşdeğer öneme sahip diğer derslerle "eşit" hale getirilmiş olacaktır. Bu düzenlemelerin yapılması norm kadro açısından Sosyal Bilgiler Öğretmenine olan ihtiyacı arttıracağı için büyük önem taşımaktadır. 3- Çağımızın dersi olan Medya Okuryazarlığı dersini hangi branşın okutacağı karmaşası ortadan kaldırılmalı, bu dersin yanlızca Sosyal Bilgiler Öğretmenleri tarafından okutulmasına karar verilmelidir. Çünkü ortaokul branşları içerisinde bu derse en yakın alan Sosyal Bilgilerdir. 4- Norm fazlası 2800 civarında sınıf öğretmeni 2012 yılı içerisinde Sosyal Bilgiler branşına geçirilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur ve yeni mağduriyetlerin, haksızlıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu öğretmenlerin tekrar kendi alanlarına kaydırılıp bu kadrolar alanın uzmanı olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine tahsis edilmelidir. Bu durum 2013 Öğretmen atamalarında Sosyal Bilgiler branşına ayrılacak kadro sayısı bakımından atama bekleyen Sosyal Bilgiler Öğretmenleri için hayati öneme sahiptir. 5- 20 bin atama bekleyen Öğretmen sayısı ile en yüksek yığılma oranına ulaşan Sosyal Bilgiler branşına 2013 Öğretmen atamalarında 3000 ve üzeri sayıda kadro verilmelidir. (Yukarıda talep ettiğimiz düzenlemelerin yapılması halinde norm kadro açığı ortaya çıkacağından bu kadro sayısı doğal bir ihtiyaç olarak zaten ortaya çıkacaktır.) Taleplerimizin yerinde, haklı ve gerçekçi olduğu düşüncesindeyiz. Daha büyük kitlesel mağduriyetlerin önüne geçmek için tüm yetkililerin sesimize kulak verip bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını istiyor, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi dikkate almalarını rica ediyoruz.''

 

Atama Bekleyen Sosyal Bilgiler Öğretmenleri

 

EĞİTİM AJANSI


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol