Öğretmen Diyarı

2017 İcap nöbeti ücreti ne kadar?
Nöbet ve/veya icap nöbeti görevi karşılığında ödenecek ücrete ve bu ücretten yararlanacaklara ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve toplu sözleşmelerde yer almaktadır.

Nöbet ücreti ve miktarı

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları nöbet sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısımları için “Nöbet Ücreti” ödenir.

Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığı ücret ödenebilmektedir.

İzinle karşılanmayan nöbet görevinin her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda belirlenmiş gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda nöbet ücret ödenir. Yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler karşılığında ödenen nöbet ücreti %50 artırımlı ödenir. Dini bayram günlerinde tutulan nöbetler karşılığında ise %20 artırımlı ücret ödenir.


Öte yandan, nöbet ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 6 saat olması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödenir.


*Tabloda yer alan tutarlar, aynı personele bir ayda ödenecek nöbeti ücretinin aylık en yüksek net tutarıdır.

İcap nöbeti ücreti ve miktarı

İcap etmesi halinde nöbete çağrılmak üzere, ilgili sağlık kurumu dışında göreve gelmeye hazır beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbet sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısımları için “İcap Nöbeti Ücreti” ödenir.

İzinle karşılanmayan icap nöbeti görevinin her 1 saati için, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati ücretinin %40'ı tutarında ücret ödenir. Ancak, 657 sayılı Kanunda ve geçerli Toplu Sözleşmede icap nöbet ücretinin %50 artırımlı ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, icap nöbeti ücreti ödenmesinde artırımlı nöbet ücreti esas alınmamaktadır.
Öte yandan, icap nöbeti ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 12 saat olması gerekirken, bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenir.
UNVANAylık İcap Nöbeti Ücreti (2017 yılı ilk 6 ayında)*
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip686 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar618 TL

-Diş tabibi ve eczacılar549 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli412 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli343 TL
-Diğer personel252 TL
*Tabloda yer alan tutarlar, bir ayda ödenecek icap nöbeti ücretinin aylık en yüksek net tutarıdır.


Kaynak memurunyeri
 
Anahtar Kelimeler:
Icap NöbetiNöbet

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim