Öğretmen Diyarı

2016 Müdür Yardımcılığı Sınavı İle İlgili Tüm Cevaplar

 Milli Eğitim Bakanlığı 20 Mart 2016’da yapacağı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı ile ilgili usul ve esasların yer aldığı kılavuzu yayınladı. Kılavuza ilişkin olarak eğitim kamuoyunda bazı soru(n)ların oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu yazımızla bu konudaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Yazımız kamuoyundaki görebildiğimiz sorulara ve cevaplar şeklinde olacaktır. 

 

Soru-1Sınava kimler girecektir? Müdür yetkili görevde bulunanlarda süre aranacak mıdır?


Cevap -1Kılavuzda; yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetmelik’in yazılı sınav başlıklı 14. Madde gereğince “müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile başvurunun son günü itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’ in 5 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilirler.” Buna göre müdür yetkililik görevinde bulunanlarda ve bulunmuş olanlarda dört yıllık süre aranmayacaktır. 

Soru -2 Dört ya da Sekiz yıllık süreyi doldurmayan müdür yardımcıları sınava girebilecek mi? 

Cevap -2 Yukarda yer alan hem yönetmelik ve kılavuz hükümleri bunu müsaade etmemektedir. 


Soru - 3Kısa dönem askerlik süreden sayılacak mı? Cevap -3 Kılavuzda “Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilir. Dört yıllık sürenin hesabında; sınava başvuru tarihinin son günü olan 17/02/2016 tarihi esas alınacaktır.” Kısa dönem askerlik aylıksız izin olarak kabul edildiğinden bu süre dahil edilecektir. Soru - 4 Müdür yardımcıları müdür başyardımcılığı için, okul müdürleri müdür yardımcılığı için dört ya da sekiz yıllık süreyi doldurmadan sınava başvurabilir mi? Yönetmelik’in Yöneticilik görevinden ayrılma başlık 32. Maddesinin ikinci fıkrasında (2) Yöneticilik görevlerinden, 31 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 34 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” Denilmektedir. Yönetmelik hükümleri çok açıktır. Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilmektedir. Yeni yönetmelik yer değiştirme sistemi öngörmemiştir. Ayrıca artık süre hesabı en son görevlendirme tarihine göre yapılmaktadır. Bu nedenle Müdür yardımcıları müdür başyardımcılığı ve başka kurum müdür yardımcılığı için, okul müdürleri müdür yardımcılığı için dört ya da sekiz yıllık süreyi doldurmadan sınava başvuramazlar. Başvursalar bile atanamazlar. Bu nedenle bakanlık bu adayları korumak için böyle bir uygulamaya gitmiştir. 


Soru – 4 Dört yıllık sürenin hesabı nasıl olacak? 

Cevap 4: Kılavuzda “Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. 6528 sayılı Kanundan önce atanıp halen eğitim kurumu yöneticisi olanlar bakımından aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.” Burada anlatılmak istenen şudur. Yönetmelikte “ en son görevlendirme tarihine göre işlem yapılacağı” ifade edilmiştir. Buradan amaç böyle bir düzenleme olmasa her yönetici her yıl dört yıllık süreyi doldurmuş olacaktı. Bu düzenleme görüldüğü gibi hem amacı hem de kullandığı “görevlendirme” kelimesi nedeniyle 6528 sayılı kanundan sonra ilk defa ya da dört ya da sekiz yıllık görev süresini doldurduğu gerekçesiyle yeniden görevlendirilenler sürenin hesaplanmasında en son görevlendirme tarihi esas alacaktır. 6528 sayılı kanundan önce birden farklı kurumlarda görevlendirilenler en son görevlendirme tarihine göre değil aynı ünvanda yapılan tüm görevler hesaplanacaktır. 


Soru -5 Geçen yıl inha ile görevlendirilen müdür yardımcıları sınava girecek mi? 

Cevap -5 Söz konusu yöneticiler Danıştay İDDK’nın 2013/2900 ve 2013/4320 sayılı kararları gereği haklarında ayrıca bir iptal kararı bulunmadığı için görevlendirmeleri devam etmektedir. Dört ya da sekiz yıllık süreyi doldurmadıkları için sınava giremeyeceklerdir. 

Soru-6 Sorularımıza cevaplarımızı kimden alabileceğimiz? 

Cevap-6 Kılavuzda adayların soru(n)larını öncelikle ilçe ve il müdürlüklerine aktaracak. İl Müdürlükleri tereddüt yaşarlarsa kendileri Bakanlığı arayacak. Adaylar doğrudan bakanlığı aramayacak. Bakanlık il müdürlüklerin her telefonunu açmakta tüm sorularına cevap vermektedir.


Kaynak: www.kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim