Öğretmen Diyarı

2014 Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

MEB 2014 Şubat ataması atanan öğretmenlerden istenecek belgeler.

Yeni Atanan Öğretmenlerden Hangi Belgeler İsteniyor? Yeni Atanan Öğretmenlerden Hangi Belgeler İstenecek?

ŞUBAT 2014-1 ATAMA DÖNEMİNDE İLİMİZE ATANAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

b) Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği

c) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi;

d) Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlardan Diploma Denklik Belgesi;
e) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz,

f) Onaylı Elektronik Başvuru Formu. (Aslı )

g) Mal bildirimi (İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecektir.)

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen aday ya da Devlet memuru olarak çalışanlardan Muvafakat Belgesi (Onaylı Ek-4/b belgesi ) Hizmet Belgesi KPSS110- KPSS 121 sonuç belgesi, elektronik başvuru formu çıktısı),

ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği(Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgi sayfası istenecektir)

i) Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan başvuruların ilk günü itibariyle 40 yaşından gün almış olanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge istenecektir.

j) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği, (en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça yazılacaktır.)

k) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihli ve sonrasında düzenlenen /denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği.

NOT: ŞUBAT 2014-1 ATAMA DÖNEMİNDE İLİMİZE ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER YUKARIDA İSTENEN BELGELER İLE BİRLİKTE ATANMIŞ OLDUKLARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE DİREKT BAŞVURUDA BULUNACAKLARDIR.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol