Öğretmen Diyarı

2014 İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sorunu ve Çözümler

Yıllarca memleketin eğitim neferi görevini üstlenip, peygamber mesleği icra eden bu meslek grubuna yakışır itibarın ne zaman gösterileceğini bilmiyoruz. 2010 yılında zorunlu ve af kelimelerinin bir cümlede nasıl geçebileceğini gördük. Sonuçlarına ve yarattığı tahribata bakınca sormak gerekiyor; hizmet zorunluysa neden affedildi?  Af edilecekse neden zorunlu kılındı? Bu hizmeti uzun yıllar boyunca verenler cezalı mıdır?

Anadolu Eğitim Sendikası tıpkı vergi affı gibi, yükümlüsünü mağdur, yerine getirmeyeni ayrıcalıklı kılarak adalet duygusunu zedeleyen zorunlu hizmet affının iptali için yargıya başvurmuş olmanın onurunu taşır. (Bu dava halen Danıştay'da görülmekte olup 4. Yılını doldurmak üzeredir.) Hiçbir konuda yan yana gelemeyen sendikaların ittifakla onayladığı bu af, yüz binlerce öğretmeni mağdur etmiş, hala da etmektedir.

Affın ardından 4. 5. ve 6. hizmet bölgelerinde çalışan özellikle de sınıf öğretmenlerinin dünyası kararmıştır. KPSS de en yüksek puanları alarak atanan, zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine yakın yerlere gitmeyi hayal eden öğretmenlerimiz kendilerini kandırılmış hissediyorlar. Bazıları yıllarca emek verdiği mesleği bırakıp başka mesleğe geçmek için arayıştalar.

Son zamanlarda artan öğretmen intiharlarının sebebine bakıldığında atanmak kadar hak ettiği halde tayin olamamanın, unutulmanın, yuva ve düzen kuramamanın, değersizleşmenin yarattığı buhran görülebilecektir. Bu acıların nedeni MEB in adaletsiz uygulamalarıdır. Türkiye' nin en ücra köşesinde bile görev yapmaktan gocunmayan öğretmenlerin masumiyetini dikkate alınmamış, adeta “istemiyorsan istifa et” denilmiştir. Her geçen yıl kötüleşen atama ve yer değiştirme plansızlığı öğretmenlerin sabrını zorlayıp, yerini mesleki verimsizliğe bırakmıştır. Geldiğimiz noktada halen doğuda çalışan öğretmene yine doğudan kontenjan açmak en hafif şekliyle küfür gibidir. Moral motivasyonu kaybetmiş öğretmenler eğer anlaşmalı evlilik peşinde ise, sağlık raporu kovalıyorsa sorumlusu bizzat bakanlıktır.

 “Kervan yolda düzülür” atasözü ile 4+4+4 ü getirip, bütün sistemi baştan sona alt-üst eden bir sistemsizliği “ben yaptım oldu” mantıksız inadıyla devam edilmekte iken beşerin fena halde şaştığını ibretle izliyoruz.  

Herhangi bir altyapı olmadan, tepeden inme bir zihniyetle uygulanan bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir. Bu inadın niteliksiz bir nesil yaratmasının hesabını yüklenmektense, bu sistemden vazgeçilebilir. Müstakil ortaokulları 5+3 olarak düzenlenir ve bazı branşların ilkokulda da istihdamı sağlanırsa hem eğitim niteliği öğrenci lehine yükselecek hem de yer değiştirmeler rahatlayacaktır.

Bu sistemsizliğin yan ürünü olarak %20 si norm fazlası haline gelen sınıf öğretmenlerinden bir bölümü gönül-gönülsüz münferit branşlara atandıkları için kendilerini mutsuz ve başarısız hissetmekte, o alanda atama bekleyen, yer değiştirmek isteyenleri de mağdur etmektedirler. MEB; bu popülist girişimle öğrenci ve öğretmenleri mağdur etmiş, etmeye devam etmektedir.

Sistemsizliğin olumsuz sonuçlarının kelebek etkisi yaratarak bütün ülkemize zarar verdiğini artık görmek zorundayız. Son olarak  2014  İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme kontenjanları “dağ fare doğurdu” atasözüne karşılık geliyor. FKB ve mesleki-teknik eğitim gibi bir çok branşta, en çok da sınıf öğretmenliğinde kapalı illeri saymak yerine açık olanları listelemek çok daha kolaydır. Açılan illerde de boş kontenjanların 1-10 aralığında minimal olması son derece üzücüdür.  Bakanlık ayrıca 1.,2. ve 3. Hizmet bölgelerinde çalışıp 3 yılını dolduran öğretmenleri rotasyona tabii tutacağını açıklamış, tebligatlar yola çıkmıştır. Bu bölgelere 2010 affından sonra kaç öğretmen atandığı, halen görev yapan öğretmenlerden boşalacak kadrolara kimlerin yerleşeceği açıklamaya muhtaçtır.

Batılılaşma söz konusu olduğunda, yüzlerce okul yaptırıldığını söyleyen devlet büyüklerimiz,  içerisinde bir tek mutlu insan barındıramadıktan sonra dünyanın en güzel okullarını inşa etse de beyhudedir. MEB; 1. ,2. Ve 3. Hizmet bölgelerinde binlerce öğretmen açığını ücretli öğretmen ile kapatacağına, ilk atamalarda en güzel okulları açacağına bu meslekte yıllarını, gençliğinin 8-9 yılını geçirmiş öğretmenlere bir özür, bir teşekkür borçludur.

Sendikamız sürekli güncellediği “öğretmen sirkülasyonu çözüm önerilerini”*  sayın bakan, bakanlık müsteşarı ve İKGM ile paylaşmış olup uygulanması noktasında ısrarcıdır. Adil ve sürdürülebilir yer değiştirme sistemi ancak öğretmen odası temelli sendikalar işbirliği ile oluşur. Anadolu Eğitim Sendikası önemli bir boşluğu doldurmanın sorumluluğu içinde yapıcı çalışmalarını sürdürecek, mağduriyet yaşayan üyelerine her türlü danışmanlığı ve hukuki desteği sağlayacaktır. *

 

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Başkanı

 

 

*ÖĞRETMENLERİN SİRKULASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

 

2010 Mayıs Ayında Anadolu Eğitim Sendikası dışındaki tüm sendikaların ortak mutabakatıyla getirilen zorunlu hizmet affı, henüz bu hizmeti yapmamış olanlar için bir kazanım olarak görülse de zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerini neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Aynı kapsamda özürlerinin bulunduğu ile-ilçeye kontenjan bulamayan öğretmenler son olarak 4+4+4 sisteminin bedelini ödemektedir. Bir yanda yer değiştirmeyen öğretmenler dururken, öte yandan norm fazlası olan öğretmenler adeta sürgün edilmektedir. Bazı durumda norm fazlası düşük hizmet puanlı öğretmenler sıralı okullara yerleşebilmekte, yüksek puanı ile isteğe bağlı tayin bekleyenler haksızlığa uğramaktadır.

Öncelikle: bölge türleri ve okul tiplerimizin mevcut değerlendirmesinde tutarsızlık bulunduğundan tüm bölge ve okullar yeniden sınıflandırılmalıdır. Aynı bölge hatta mahalledeki iki okul arasında fiziki ortam ve çalışma koşulları açısından uçurumlar görülebilmektedir. Yeni sınıflama için her ilçede şube müdürü, okul müdürleri, sendika temsilcileri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlardan oluşan heyetler ile yapılmalı. Okul şartlarında bir değişiklik olup olmadığı her yıl denetlenmeli, gerektiğinde güncellenmelidir. Çalışma zorluğu yüksek bölge ve kurumlarda puan ve maaşların daha yüksek takdir edilmesi ile tecrübeli öğretmenlerin istihdamı ve çalışma yılının artması mümkün olacaktır.

Bu öğretim yılı sonu itibari ile böyle bir sınıflama yapılması mümkündür. Bakanlığımız 2014 Yaz dönemi yer değiştirmelerinden itibaren aşağıdaki kriterleri mevzuata alabilir:

A. Çalışma Bölgelerine Göre Yer Değiştirme Kriterleri

*** İlk atama, açıktan atama, kurumlar arası geçiş yolu ile personel alımları hâlihazırda kadroda olan öğretmenlerin isteğe veya özre bağlı YER DEĞİŞTİRMELERMELERİNİ takiben yapılmalıdır.

Öğretmenlerden;

a) 3.hizmet bölgesinde 3 yıl çalışanın, 2.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır.

b) 3.hizmet bölgesinde 5 yıl çalışanın, 1.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır.

a)  2.hizmet bölgesinde çalışanın,  3.hizmet bölgesine tayin hakkının süre sınırlaması olmadan yapılması sağlanmalıdır. (atama döneminde)

b) 2.hizmet bölgesinde 7 yıl çalışanın, 1.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır.

a) 1.hizmet bölgesinde zorunlu hizmet kapsamına giren okullarda 8 yıl bir fiil çalışan eğitimciler, diğer hizmet alanlarına zorunlu olarak gönderilmekten muaf sayılmalıdır.

b) 1.hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, 2.veya 3. hizmet bölgelerinde daha önce hiç çalışmamış olan eğitimcilerin, bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmet kapsamına giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında 8 yılda tamamlanması sağlanmalıdır.

c) 1. hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, daha önce 2.veya 3. hizmet bölgelerinde hiç çalışmamış, ancak 1. hizmet bölgesinde 2006 ve 2010 yönetmeliğine göre zorunlu hizmet bölgelerinde veya okullarında 8 yıldan az çalışmış olan eğitimcilerin, kalan süreyi bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmete kapsamına giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında tamamlaması sağlanmalıdır.

d) 1.hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, 2.hizmet bölgesinde 7 yıl, 3.hizmet bölgesinde 5 yıl veya 2 bölgede de toplam 6 yıldan az çalışmış olan eğitimcilerin, kalan süreyi bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmete giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında tamamlaması sağlanmalıdır.

B. Maaş Tazminatları

Okul donanımı ile sosyo-ekonomik koşulların yetersiz olduğu bölgelerdeki öğretmenlere öğretim yılında verilen normal eğitime hazırlık ödeneği dışında iki dönem başında ayrı ayrı yarım maaşlık ödenek tahsis edilmelidir. Standart olarak ödenmesini önerdiğimiz minimum net (aylık) bölge-okul tazminatları ise aşağıdadır: *

a) 3.bölge c tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 550 TL.

b) 3.bölge b tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 450 TL.

c) 3.bölge a tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 350 TL.

d) 2.bölge c tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 350 TL:

e) 2.bölge b tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 250 TL.

f) 2.bölge a tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 150 TL.

* Tazminatlar Emekliliğe yansıtılacak ve vergilerden sonra net olarak önerilmiş olup, Maliye Bakanlığı ile işbirliği kapsamında kanun değişikliği gerektirmektedir. Böyle bir değişiklikte tazminatların toplu sözleşmelerde güncellenmesi hususu göz ardı edilmemelidir.

C. Becayiş:

Halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda güncelliğini koruduğu halde, Bakanlık Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerinde yer verilmeyen becayiş, yönetmelik değiştirmeyi beklemeden kanunun yönetmelikten üstün olduğundan hareketle, İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME kapsamında işletilmelidir. Karşılıklı yer değiştirmenin herhangi bir ticari faaliyete dönüşmemesi için başvuru modülü bakanlık İKGM resmi sitesinde yıl boyu aktif kalmalı, yakalanan eşleşmeler, taraflar bir birini görmeden bakanlık eliyle takip edilmeli, eşleşme şansı bulanların talebi olağan yer değiştirme takvimi içinde otomatik olarak işleme alınarak yer değişikliği gerçekleşmelidir.

***Özrü onaylanan öğretmenlerin becayişe zorlanmaları düşünülemez; becayiş, özür grubuna çözüm olamaz.

Geçtiğimiz yer değiştirme dönemlerinde İKGM resmi internet sitesinde duyurularak işleme alınan becayiş uygulamasının, hem özür grubu hem de isteğe bağlı olarak yer değiştirmeyi bekleyen öğretmenler açısından sorunlu olduğunu gördük. Genel Müdürlüğümüzün becayiş noktasında uzun zamandır beklediğimiz adımı atmış olmasından dolayı memnun olmuştuk, fakat aşağıda özetlemeye çalıştığımız eksiklik ve yanlışların giderilmemesi durumunda hukuki bazı sorunlar yaşanabileceğini de öngörüyoruz.

Soruna yerinde teşhis koymak ve çözüme de katkı sağlamak amacıyla, üyelerimizden bize yansıyan sorunları sendikamızın önerileri ile birlikte derlemiş bulunuyoruz. Bu tespit ve önerilerimizin eğitim ve öğretimi daha fazla aksatmayacak, öğretmenlerimizi de mağdur etmeyecek şekilde değerlendirebilmeniz adına bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak yapılacak bir becayişte 5 şart aranır:

1- İki kişinin de memur olması,

2- Memurların aynı kamu kurumunda (bakanlıkta), aynı alanda çalışıyor olması,

3-Memurların başka il-ilçede çalışıyor olması,

4- Karşılıklı yer değiştirme taleplerinin bulunması

5- Atamaya yetkili amirin uygun bulması.

Bu açık hükümlere uygun olarak yapılacak becayiş normlar üzerinde değişikliğe yol açmayacağı için adaylığı kalkmış tüm öğretmenler hatta memur ve yardımcı hizmetliler için de uygulanabilir.

D. Norm Güncelleme ve Sıramatik

Yeni eğitim sistemiyle beraber başlayan okul dönüşümleri henüz tamamlanamadığı için gelecek öğretim yılı normunu branş bazında doğru hesaplamak neredeyse imkansızdır. Bu güçlüğe rağmen dönem içi normuna bakarak öğretmenlerimize il içi ve il dışı yer değiştirme tercihi yaptırmak kör tercihlere neden olmaktadır. Atanabilecekken açıkta kalan, atandığı okulda norm fazlası olan, yeni atamayla normu fazlaya çıkan çok sayıda öğretmen mevcuttur. 2014 il içi yer değiştirme işlemleri sırasında görüldü ki normlar ihtiyaçlar güncellenmeden belirlendiği ve emeklilik dilekçesi veren öğretmenlerin gözetilmediğinden yapılabilecek atamalar gerçekleşmedi.

 

Normlar güncellenerek sıraların bir kez daha çalıştırılması mağduriyetleri bir ölçüde engelleyecektir.

Bulunduğu okullarda yüksek puanlarla tayin bekleyen veya norm kadro fazlası olan öğretmenler sıralar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek ve açık normlar bu şekilde hakkaniyete daha uygun olarak doldurulacaktır. İl dışı yer değiştirmeler öncesi okul normlarının yeniden değerlendirilmesinde büyük fayda vardır.

 

E. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme:

Yer değişikliği yapmak istediği ile kontenjan ve puan esasıyla atanamayan, eş ve sağlık özrü bulunmayan, zorunlu hizmet bölgesi dışına çıkma şansı olmaksızın çakılı hale gelen öğretmenlerimiz açısından zorunlu hizmet muafiyeti adalet duygusunu yaralayan bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. İlk atama döneminden önce, 2010 yılında yapılan zorunlu hizmet affından sonra zorunlu hizmet bölgelerinde çakılı hale gelen öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık yapılması da bu öğretmenlerimizin mesleklerine daha da özveri ile sarılmalarını sağlayacaktır. Sirkülasyon sorunu raporumuz içinde yer alan her başlık il içi ve il dışında isteğe bağlı yer değiştirmesi engellenen öğretmenlerimizi rahatlatacak “uygulanabilir” öneriler içermektedir. Mevcut sistemde ihtiyaçları görmezden gelinen, sürekli fedakarlık beklenen bu öğretmenlerin birer makine olmadığı, tezkeresi belirsiz askerliğin akademik başarıyı düşürdüğü unutulmamalıdır. Okul dönüşümleri yüzünden binlerce öğretmen son iki yıldır çalışma sürelerinden bağımsız olarak il içi yer değiştirmiştir. Okul dönüşümleri sürdüğü için norm güncellemesi sonrası  (çalışma süresine bakılmadan) yeni bir il içi yer değişikliğine izin verilmesi gerekir. İl dışı yer değiştirme talebi gerçekleşmeyen öğretmen il içi başvurusunu da kaçırmaktadır. Bu durumdaki öğretmenler için il içi ve il dışı başvuruları birlikte alınabilir.

F. Özür grubu atamaları:

Sağlık özrü kesinlikle zaman ile sınırlandırılmamalı, oluştuğu anda il- ilçe emri ile gerçekleştirilmelidir. (Halen bu şekilde yapılmaktadır, yeni yönetmelikte korunmalıdır)

Öğretmenlerin eğitimlerini lisansüstü eğitimle sürdürmeleri hakkı Anayasamız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler gereğince korunmalıdır. Bu hakkın kısıtlanması sürerse açılacak, kazanılacak çok sayıda dava ile bakanlığımız yıpratılmaya devam edecek, yıl içindeki yer değiştirmelerle eğitim aksayacaktır.

Öğretmenlerin kariyerlerini yükseltmek için başvurdukları yüksek lisans eğitimleri bakanlığımızca desteklenmeli ve bu grubun atamaları üniversitelerin öğrenci kabul tarihleri ile belirlenmelidir. (Eğitim özrü olan öğretmenlerin ataması il-ilçe emri ile gerçekleştirilmelidir. Eğitimlerini tezli olarak yapmak isteyenlere izin kolaylığı sağlanmalı bu izin süresinde öğretmenlerin ek derslerinde kesinti yapılmamalıdır.)

Eş durumu atamaları eşlerin aile bütünlüğünü sağlamak açısından (ilk atamaların yalnız Ağustos'ta yapılması halinde) il ilçe emri ile senede bir defa ağustos ayı döneminde yapılmalıdır. Öğretmenlerin eşlerinin meslekleri herhangi bir negatif ayrımcılığa yol açmamalıdır.  Olası bir boşanma durumunda, taraflar bir sonraki özür grubu döneminde özür grubuna başvurabilmelidir. Eğer eşlerden birisi zorunlu hizmetini tamamlamamış ise eşlerin tayinlerini istemeleri durumunda eş değer bölgelere atanmaları sağlanmalıdır. (İlk ataması Ağustos-Eylül dönemi dışında olanlar için Şubat Dönemi başvurusu alınabilir, istisnadır.)

Çocukları sınav kazandığı için il içi-dışı yer değiştirme özrü doğmuş öğretmenlerin başvurusu, öğrenci yerleştirme takvimi gözetilerek alınmalı, yer değiştirmeleri bekletilmeden yapılmalıdır.

Özel hayatı etkileyen haller kapsamında yer değiştirmeler tıpkı sağlık özrü gibi, oluştuğu anda yapılmalıdır. Ülkemizin bir bölgesinde sel, deprem, yangın vs. gibi bir afet durumu söz konusu olur ise, eğitim ve öğretimin kalitesi açısından, ilgili bölgede çalışırken afetten etkilenerek fiziksel ve psikolojik zarara uğramış öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları tıpkı sağlık özrü gibi takvime bağlı olmaksızın belgelendiği anda il-ilçe emrine göre gerçekleştirilmelidir. 

Afeti yaşayan öğretmene tayin başvurularına esas belgelerin toplanması ve onayı, izlek olarak kolaylaştırılmalıdır.

Afet durumları sonrası tayin isteme sırasında öğretmenlerin stajyer olmalarına bakılmamalı ve stajyer olan öğretmenlerin stajyerlik dönemlerini tamamlamaları, öğretmenin atamasını istediği ilin milli eğitim müdürü sorumluluğunda, öğretmen mağdur edilmeden yapılmalıdır.

Öğretmenin görev yaptığı ilde, halktan, terör örgütlerinden veya kurumundan her hangi birisi tarafından can güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla muhatap olduğunun belgelenmesi durumunda, zaman sınırlaması konulmaksızın, mağdur öğretmenin isteği doğrultusunda il-ilçe emri ile ataması yapılmalıdır.

 4688 Sayılı Kanun kapsamında kurularak hizmet veren sendikaların Merkez Yönetim Kurullarına asaleten seçilmiş olan üyeleri (ve MEB personeli eşleri), hizmetin gereği olarak sendika genel merkezinin bulunduğu ile seçildiği dönem için atabilmelidir. İller arası görevlendirme kapsamında bir tasarrufa da gidilebilir. Olağan veya olağanüstü genel kurul ile temsil görevi sona eren sendika yöneticileri puan ve tercihleri gözetilerek eski veya yeni görev yerlerine tayin isteyebilir.

G. Öğretmen açığı olan bölgelerimizin öğretmen açıklarının kapatılması:

Özendirilmiş rotasyon eğitim kalitesi ve adalet duygusu açısından şarttır.

Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri hazırlanırken öğretmen açığı bulunan şehirlerimizin eğitime teşvik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen açığı bulunan bölgelere atanan veya tayin isteyen öğretmenler maddi olarak teşvik edilmelidir. İlgili bölgeleri ilk atamada tercih eden öğretmenlere yolluk ücreti verilmeli, bölge tazminatı ödenmeli, öğretmenlerin lojman ihtiyacı karşılanmalı, lojman bulunmaması durumunda öğretmenlere çalıştıkları ilçenin ortalama kira ücreti kadar aylık ödeme yapılmalıdır. Ulaşım güçlüğü olan, lojman bulunmayan köylere ulaşımın bedeli ödenmelidir.

Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere yüksek hizmet puanı verilmeli, derece kademe terfi işlemlerinde diğer bölgelere nazaran ilerleme kolaylaştırılmalıdır. İlgili bölgelerde çalışan öğretmenlerin diğer bölgelere tayin olması durumunda, kendilerine norm kadro güncellemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.

Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere, okul ve öğrenci ihtiyaçlarını, materyal eksiklerini karşılamak üzere belgelendirerek harcayacakları bir eğitim ödeneği tahsis edilmelidir.

H. Norm Fazlalıklarının Değerlendirilmesi:

Mezuniyet alanı kadrosu sınıf öğretmeni olanlar ve branş öğretmenleri alan değişikliğinde öncelikli olmalıdır.

2014 Yer değiştirme başvurularından önce yeni alan için sertifika eğitimine başlayan, Danıştay kararı ile eğitimini 550 saate tamamlayacak olanların il dışı yer değiştirme talepleri yeni alan üzerinden alınabilir.

Alan değiştirmekte olan sınıf öğretmenlerinin hizmet puanları geçtikleri alandaki öğretmenlerden görece olarak yüksek o

 

labildiğinden isteğe bağlı il dışında önceliği alanın gerçek sahibine tanıma konusu değerlendirilmelidir.

Alan değiştiren sınıf öğretmenleri arasında kendi mezuniyet alanlarına dönenlerin önemli bir kısmı uzun yıllardır uzmanlıkları dışında derse girmektedir. Bu öğretmenler de dâhil olmak üzere alan değiştiren her öğretmene geçtiği/döndüğü alanla ilgili UZAKTAN EĞİTİM verilerek destek olunmalıdır.

Yeni eğitim sistemiyle türetilen seçmeli ders paketleri neredeyse tüm branşlara alan değiştirme fırsatı sunacak niteliktedir. Bu derslerin tamamına yakınının müfredatı belirsiz olup, kitapları da basılmamıştır. Başta sınıf öğretmenleri, meslek dersi öğretmenleri ve FKB branşları olmak üzere norm sorunu yaşayan tüm öğretmenlerin bu yeni derslerde branşlaşmasına olanak tanınmalıdır.

Resmi olarak 4 yıla inen, ilk yılı okul öncesi gibi düzenlenen ilkokullar sınıf öğretmenlerini mesleki tatmin ve başarı açısından geriletecektir. Sınıf öğretmenlerinin eski 5. Sınıfa karşılık gelen ortaokul 1. Sınıfların derslerine girebilmeleri gerekir.

Alan değişikliği için başvuruda bulunacak eğitim kurumu yöneticilerinin, kendi kurumları içerisinde olmak şartıyla hak kaybı yaşamaması sağlanmalıdır.

İlkokula başlama yaşının düşürülmesi ile artan sınıf mevcutları sorunu yeni okul ve derslik oluşturarak (geçici prefabrik ek bina) sınıfsız kalan öğretmenlere istihdam sağlanmalıdır.

2014 Yaz tatilinin yeni sınıf açma ve ek bina inşaatları açısından değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

 

kamuajans.com

10. Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğretmenlerin talepleri kabine içindeki bakanlıklarla koordineli olarak değerlendirilmelidir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol