Öğretmen Diyarı

2014 Haziran Öğretmen Ataması Yapılmak Zorunda

 

BEKLEYEN 350000 ve ARKASINDAN GELEN BÜTÜN ÖĞRETMENLER ATANMALI

Sayın Başbakan’ın 2002 yılında vermiş olduğu sözünü kendisine hatırlatmak istiyor ve vermiş olduğu sözü tutacağına inanıyoruz. Refah seviyesi yükselmiş olan ülkemiz bekleyen 350000 öğretmeni mağdur etmeyecek ve kimsenin hakkını yemeyeceğinden eminiz. Atama bekleyen 350000 öğretmen bir an önce atanıp, öğrenim kredisi borcunu ödeyip, evlenip başbakanın dediği gibi çoluk çocuğa kavuşması için öncelikle acilen atama yapması gerekmektedir. İnsanlar gerçekten çok mağdur. Geçenlerde sokakta kâğıt ve benzeri malzemeler toplayan bir vatandaşa su ikram ederken gördüğüm diploması beni inanılmaz üzdü. Öğretmendi kendisi ve intiharın eşiğinden döndüğünü belirtti. Bu öğretmenler atanmadan uyuyan her kesime sesleniyorum. Toplumun yapıtaşı ve her kesimde hakkı olan, Cumhurbaşkanından tutun da sokakta simit satan simitçiye kadar eğitimlerini veren bu kesim neden hala atama bekliyor.

Madde 1) 127 bin öğretmen açığı göz önüne alındığında Şubatta 10 bin atama sayısı yetersiz kaldı, 127 bin açık + Ocakta 8500 emekli olan – Şubatta 10 bin Atama= 125.500 açık kalacak, Şubatta sadece 1500 yeni atama oldu ve bu da görüldüğü üzere açık sayısına katkı sağlamıyor. Şubat ataması atama değil TELAFİ ataması oldu…

Madde 2) Rekor bütçe olarak tabir edilen 78.5 Milyar TL’lik MEB bütçesi sadece Şubatta 1500(Bin Beş yüz) yeni atama ile geçiştirildi. 78.5 Milyar TL bütçe ile 2014 yılında 70-80 bin öğretmen ataması yapılabilir. 10 bin şubat+20 bin  haziran +40 bin ağustos= toplam 70 bin atama yapılabilir…

Madde 3) Şubatta atama kontenjanını inceledik, 50 barajına takılacak ve atama yapılması imkansız gibi görünen 400-700 civarı boş kadro kaldı, bu ek atamanın artırılıp yeni bir ara atama şeklinde yapılmasını talep ediyoruz

Madde 4) Tekleyen ve tökezleyen eğitim ücretliler ile bir nebze olsun takviye yapılarak ilk dönemi iyi veya kötü tamamladılar peki Şubattan sonrası için planınız nedir? Açık aynı açık, ücretliler işi mecburen bırakacak, bu eğitimin çaresiz hali görmezlikten gelinemez. Eğitimin kanayan yarası kendi kaderiyle baş başa bırakılamaz. Bu politika ‘tepeden tırnağa’ mantıksız, bu politikadan vazgeçilmeli bir an önce. Şubatta 10 bin öğretmen ataması yapılmış olsa bile bunun 8500′ü emekli olacaklar yerine, açık ve ihtiyaç hala 125.500 iken HAZİRAN ayında yapılması muhtemel olan ek atama artırılıp yüklü ara atama şeklinde yapılmalıdır.

Madde 5) Lise, ön lisans mezunu, alakasız bölümlerden lisans mezunları ücretli öğretmenler tarafından verilen eğitim ile alanında uzman kişilerce verilen eğitimin arasında kuşkusuz büyük farklar var. Öğrencilerin aynı şartlarda yarıştıkları göz önüne alınmalı. Kaldı ki SBS sınavı kalkmış okulda verilen eğitimin önemi artmışken, eğitimde fırsat eşitliği biran önce sağlanmalıdır. Bu yüzden HAZİRAN ayında yeni bir atama şarttır.

Madde 6) Ataması yapılmadığı için intihar eden sevgili öğretmenimiz Alim Koç son olsun. Artık öğretmenler ölmek değil ÖĞRETMEK İSTİYOR. EĞİTİM Bütçeye kurban edilemez. ARTIK BU SESE KULAK TIKAMAYIN. Öğrenciler hayvan, bitki yetiştiricilerine değil, GERÇEK öğretmene emanet etsin. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ kağıt üzerinde kalan bir ilke olmaktan çıksın ve tam manası ile uygulansın.

Madde 7) Türkiye’de öğretmen atamaları her geçen yıl daha da sorunlu bir hal almaktadır. Bu sorunun temel nedeni ise Eğitim Fakültelerine haddinden fazla öğrenci alımı ile doğrudan alakalıdır. Mezun olan ile alım yapılan rakamlar arasındaki fark, yıllar geçtikçe çığ gibi büyümekte, sorunun çözümlenmesi de bir o kadar zorlaşmaktadır. Yetkililer tarafından çözüm odaklı bir politika yerine çözümden gün be gün uzaklaşan sorunun boyut ve yönünü farklılaştıran birtakım açıklamalar yapılmaktadır. Çözüm sürecinde de empati kurulmalı, ataması yapılamayan öğretmenlerin tepki ve beklentileri göz ardı edilmemelidir. Sorunun bu çerçevede tekrar tanımlanması çözüme giden yolda milletimizin selametine gerekli ivmeyi kazandıracaktır.

Madde 8 ) Görüştüğümüz bazı milletvekilleri ve İl başkanları devletin 300 bin öğretmeni atayacak bütçesi olmadığını ve bizlerin başka işlere yönelmemizi önermişlerdir. Bizim ihtisas alanımız budur biz bu mesleği yapabilmek için yıllarca dirsek çürüttük bir iktisatçının işini bir İngilizce öğretmeni yapamayacağı gibi İngilizce öğretmenin işini de İktisatçı yapamaz. Bize önerdikleri bu konuda bile eğitimin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz ve o yüzden eğitime öğretmen atamasıyla bir katkıda bulunmak, ihtiyacı karşılamak için HAZİRAN  ayında ihtiyaca yönelik bir öğretmen ataması daha yapılmalıdır.

Madde 9 ) Eğitim fakültelerinin 4 senede aldığı formasyon derslerinin 4 ayda 30 bin kişiye verilecek olması atama bekleyen öğretmenlerde daha da yığılmaya sebep olacak. Bu sene Ağustos ataması için bekleyecek öğretmen sayısı 290 bin +30 bin toplam 320 bin öğretmen olacaktır. Bu rakam 2012 yılı resmi nüfus sayımına göre İzlanda nüfusu (320 bin) kadar olacaktır. “FORMASYON” verilmesinin tartışma konusu olduğu günümüzde, Atama sayısının azlığı ve mezun sayısını artırma plansız bir politikadır. Halihazırda bekleyen 290-300 bin atama bekleyen öğretmen sayısı henüz mezun olmamış ara sınıf ve son sınıfta olanların mezun olması ve yeni formasyon kontenjanları verilmesi ile her geçen gün daha da artacaktır. Bu yığılmayı biraz da olsun rahatlatmak adına, HAZİRAN ayında açık sayısı göz önüne alınarak yüklü bir ara atama HAZİRANDA yapılmalıdır.
Madde 10) Okullardaki öğretmen açığı yüzünden öğrenciler yeterince bilgiye ulaşamamaktadır. Bunun sonucunda öğrenciler okulları önemsiz bulmakta ve Milli Eğitim Kurumu bundan dolayı işlevsiz görülmektedir. Veliler alanında uzman öğretmen yetersizliğinden dolayı çocuklarını dershanelere göndermekte bu da okulları ve Milli Eğitim Kurumunu itibarsızlaştırmaktadır. Dershanelere gerek duyulmaması için acilen öğrenciler genç bilgili dinamik öğretmenlerle buluşturulmalıdır.

 

 

Madde 11 ) 28 Şubat sürecinde İmam Hatip mezunlarının üniversitede okumasını engellemek isteyen güçlerin baskısıyla Mesleki ve Teknik Eğitime de büyük darbe vurulmuştur. İmam hatip mezunlarının mağduriyetleri giderilirken Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunları hala mağdurdur. Mesleki ve Teknik Eğitim öğretmenlerinin atamaları tüm öğretmenlik atamaları içinde %3 ü geçmemiştir.Liseler artık Fen,Öğretmen,Anadolu,Teknik ve Meslek Liselerinden oluşmaktadır.Puanı yeterli olmayan öğrenciler Teknik ve Meslek liselerine yönelmektedirler.Öğrencileri mesleki yönden geliştirmek için nitelikli Teknik ve Meslek Liselerine ihtiyaç vardır. Sanayi devleti olma yolunda giderken ara elaman talebini meslek liselerinden teknik liselerden karışlanmaktadır, bu nedenle meslek ve teknik liselerine yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır. Kalitenin artırılmasını sağlamalı ve gelişen teknoloji karşısında yeni nesillerin araştırmacı yönünü ortaya çıkarmalıyız…Bunu yaparken emeklisi gelmiş 60 üzeri öğretmenlerle yapılması mümkün değildir yeni nesillere ihtiyacımız bulunmaktadır..Teknik ve Meslek Liseleri yeniden yapılandırılmalıdır. Yıllardır atama bekleyen Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu öğretmenler artık HAZİRAN ataması yapılarak okullarına kavuşturulmalıdır.
Madde 12 ) Geçtiğimiz günlerde atama bekleyen arkadaşlarımız Sütlüce’de Başbakanımızla ayaküstü konuşabildiler. Arkadaşlarımızın yanına giden Başbakan, öğretmen arkadaşlarımızın taleplerini dinledi. Öğretmen arkadaşlarımız, Şubat ayında 10 bin atama yapılacağını belirterek, bunun 40 bin olmasını istedi. Başbakanımız ise 78.5 Milyar TL MEB bütçesi, Rekor olarak belirtilen MEB bütçesine rağmen “Bütçe şartları ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu mümkün değil, Şubatta 10 bin atama yapılacak, HAZİRAN ayında yeni atamalar olacak” dedi.

Başbakanımızın bu açıklamaları tüm gazetelerde ve internet sitelerinde yayınlanırken; AK Parti’nin resmi internet sitesinde ”Haziran ayında yeni atamalar olacak” başlığıyla kamuoyuna sunuldu. Bu haberler Öğretmen arkadaşlarımıza umut olmuştur, tekzip yapılmadı, düzeltme yapılmadı ve Şubat atamasından sonra yeni bir atama yapılacağı umudu yüzünden DERS ÇALIŞAMAYAN, KONSANTRE olamayan arkadaşlarımızın hali ne olacak? Bütçemiz gayet de yeterli. Bu “Haziran ataması” açıklığa kavuşturulmalı ve bu atamanın yapılması hem atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımız, hem öğretmene hasret öğrenciler, hem ülkemizin eğitim kalitesi açısından çok önem arz etmektedir.  Haziran da atama olabilir ama bu konuda kamuoyunu ve biz atama bekleyen öğretmenlerin aydınlatılmasını ve yukarıdaki maddeler ışığında Haziran atamasının olup olmayacağı konusunda bizleri aydınlatmanızı talep ediyoruz ve gerekenin yapılmasını arz ederiz.

Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz kalmasın. Hakkı olan herkese hakkı olan verilsin.

Saygılar

 

Kaynak: cesithaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim