Öğretmen Diyarı

2014 Atanan Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

2014 şubatta atanan öğretmenler göreve başlama tarihleri.

Atanan öğretmen göreve en geç ne zaman başlar?

Birçok öğretmen adayı göreve başlama süresinde atandığı okulda işe başlama düşüncesi içinde olmasına rağmen birçoğunun da özel şartlarından dolayı başlayabileceği yasal sürenin son gününe kadar kullanmak istediği de oluyor.

Öncelikle atanan öğretmen ne zaman göreve başlayabilir buna açıklık getirelim.MEB 2014 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VEATAMA DUYURUSU Ek 1 ATAMA TAKVİMİ ne göre Atanan öğretmenin 10 Şubat 2014 pazartesinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir. Ayrıca ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA bölümünde ise” Atamakararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır” diye belirtilse de adaylara internet ortamından tebligat yapılmayıp bunun yerine öğretmenlerin atandığı illere elektronik ortamda yapılan atamakararnamelerinin tebligatları Milli eğitim Bakanlığınca da yeterli görülmektedir.

Bir yandan da ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA bölümünde “Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.” Denilmesi akıllara 10 şubatı beklemeden göreve başlanıp başlanamayacağı tereddüdünü getirmektedir.Her ne kadar tebligatı beklemeden göreve başlanacağı söylense de bakanlığın belirlediği takvim çerçevesinde göreve başlamanın tarihi olarak “10 şubat”tarihi belirlendiği için ancak 10 şubat tarihinden itibaren göreve başlanabilir.Peki tebligatı beklemeden göreve başlanacağı neden belirtilmektedir?Bunun sebebi de yine birçok atanan öğretmene zaten internet ortamında gönderilmemektedir yani ilk atama yoluyla atanan öğretmenler internet ortamından tebligatı beklerse çok beklerler.O yüzden atana öğretmenler tebligatı beklemeden atama takviminde belirtilen 10 şubat 2014 den itibaren göreve başlayabilirler.

Göreve olabildiğince geç başlamak isteyenler ne zamana kadar bu yasal hakkını kullanabilirler buna da açıklık getirelim.657 sayılı devlet memurları kanunu Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlığı

62. madde: İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

657 sayılı kanunu 62. Maddesine göre göreve ilk atanan öğretmenin göreve en geç 15 gün için de başlaması gerektiğinin altı çizilmektedir.Bu sürenin hesabı ise atamameb.gov.tr den zaten size duyrulmuş oluyor.Bunun yanı sıra göreve başlamayı tarih olarak 10 şubat olarak belirlendiği için bu tarih yasal sürenin başlangıcı olarak esas alınır.O yüzden normal şartlar altında öğretmenliğe ilk defa atanan bir öğretmen en geç 25 şubatta görevine başlamak zorunda.Tabi bu süre belgeleri elinizde olma zorunluluğu ile daha da esnetilebilir.Yine aynı kanunun 63. Madde de “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuruolarak istihdam edilemezler.” Denilerek göreve başlamada 15 gün süresinin ispat edilebilir belgeler ile esnetilebileceğine işaret edilmektedir.

kaynak:mebpersoneli

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim