Öğretmen Diyarı

2014 Ağustos ayında 85 Bin Öğretmen Alımı Olabilir mi?

 

652 sayılı “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” nin 37. maddesinde yapılan değişikliklerin yeni hali:

”652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandınlması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük haklan, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

25.maddenin son fıkrası:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretim yılının bitimi itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

 

YUKARIDAKİ KANUN TASARISI MADDELERİ AYNEN KABUL EDİLİRSE OKUL YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN RADİKAL DEĞİŞİMLER GETİRECEKTİR. NELER Mİ?

1- Okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları artık “asaleten değil, görevlendirme” şeklinde çalışacaklar.

2- Okul Müdürleri; “İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi Valilik oluru” ile görevlendirilecektir.

 

3- Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları; okul veya kurum Müdürünün inhası (önerisi) ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Valilik oluru ile görevlendirilecektir.

4- Görevlendirmeler dört yıl ile sınırlı olacak. Tekrar görevlendirmeler ile ilgili düzenlemeler yönetmelik ile düzenlenecektir.

5- Görevlendirmeler “özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak” doğurmayacaktır.

6- Bu tasarının yasalaştığı tarih itibariyle halen Okul ve kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, bu eğitim öğretim yılının bitimi itibariyle “başka bir işleme gerek kalmaksızın” görevleri sona erecektir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 4 yıl ve üstü yöneticilerin görevlerinin son buluyor olmasıdır.Görevleri son bulan yöneticilerin valilik tarafından tekrar görevlendirilmediği takdirde öğretmenliğe dönmeleri anlamına gelmektedir. Üstüne üstelik görevlendirmelerde özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak söz konusu olmayacaktır. Sonucunda sınav yoluyla asaleten atanan okul yöneticilerinin görevlerinin de son bulması anlamına gelmektedir.Bu durum okul yöneticileri tarafından kabul edilecek bir durum gibi durmamakta.Okul yöneticilerinin yıllar sonra öğretmenliğe dönerek öğretmenlik yapmaları zor bir ihtimal olarak gözükmekte.

 

MEB bünyesinde 120 bin civarında okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı bulunmakta. MEB tasarısının bu haliyle TBMM de kabul edilmesi halinde yaşanacak mağduriyetten dolayı yaklaşık 45 bin okul yöneticisinin emekli olması beklenmekte. Emekli olan devlet memurlarının yerine bakanlıklar direkt olarak yerlerine atama yapabilme yetkisine sahiptirler. MEB Tasarısının bu haliyle çıkması durumunda, MEB emekli olanlardan boşalacak 45 bin kişi yerine atama yapma yetkisine sahiptir. Ağustos ayında KPSS sınavına bağlı olarak 40 bin atama daha yapacak olan MEB böylelikle yaklaşık 85 bin civarında alım yapmış olacaktır.

85 bin gibi bir öğretmen ataması KPSS mağduru binlerce öğretmen açısından umut olacaktır. Özel sektörde istihdam edilen öğretmenlerinde daha yüksek ücretler alması anlamına gelmektedir.

 

Fatih Yaman 

 

memurunyeri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim