Öğretmen Diyarı

2012 Yılı Alan değişiklikleri iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılı alan değişikliği ile Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Teknoloji Tasarım Öğretmenliği ve diğer alan öğretmenlerinin teknoloji tasarım öğretmenliğine geçenlerin mahkeme kararı gereği eski görevlerine iade edileceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 14/08/2013 tarihli ve 2082209 sayılı yazılarına göre;

1-Sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerdir.

2-Sınıf Öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği için söz konusu yargı kararında belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği görevine devam edebileceklerdir.

3-Yargı kararı gereği önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürülecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemler valiliklerce gerçekleştirilecektir.

4-Yukarıda belirtilen öğretmenlerden alan değişikliği yapıldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iller arasında görev yeri değişikliği yapılanlar atandıkları il valiliğine bildirilecek bunların daha önceki alanlarına ve durumlarına uygun eğitim kurumlarına atamaları halen görev yaptıkları valiliklerce yapılacaktır.

Alan değişikliğinin iptali için dava açan sendika; Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikasıdır.(Eğitim Söz-Sen) Hiç bir konfederasyona bağlı olmayıp 2013 yılı itibariyle 128 üyesi (Yüz yirmi sekiz) üyesi bulunmaktadır. Bu tür davaları bu tür sendikaların reklam için açtıkları malumunuzdur. Zaten bu tür davaları tuzu kuru, üye baskısı ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan bu tür sendikalar açar. Şimdi doğacak kaostan kimsenin eline hiç bir şey geçmeyecek olup, olan yine öğrenciye ve gariban öğretmene patlayacaktır.

4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlası olan ve kendine çıkar yol arayan öğretmenlerin sığındığı liman olan alan değişikliği de elinden gitmiştir. Dava açan sendikanın bu veballeri nasıl ödeyeceği merak konusudur. Şimdi geriye dönülüp öğretmen ataması mı yapılacak? Yok. Geriye dönülüp il içi, il dışı özür durumu yer değiştirmesi mi yapılacak? Yok. Elde var sıfır. O zaman ne kazandınız? ne kazandık? Kamuoyu bu davayı niye açtınız diyecektir.

Devlet yetkililerinin siyasilerin ve kamuoyunun sendikalara baraj konulmasını ciddi ciddi düşünme zamanı gelmiştir. Ben buradan yüzde 5 barajının derhal gündeme getirilmesini ve meclisten geçmesini tavsiye ediyorum. 128 üye ile açılan dava sonuçlanmış 40 bine yakın öğretmen mağdur edilmiştir. Eğitim işkolunda üç büyük sendika neden bu konuya dava açmamıştır? Bazen susmak gerekmektedir.

Konuyu bir fıkra ile özetleyelim;

Ağa ile marabası bir traktörün üzerinde kasabaya gidiyorlar. Ağa yol boyu marabası Memo’ya takılmaktadır. Bir ara yolda bir pislik görür. Muzipliği tutar. Traktörü durdurur. Memo’ya dönerek, “ola Memo, şu yoldaki pisliği görüyon mu?” der. Memo; “he ağam göriyem” der. Ağa, “ola Memo onu ye bu traktörü sana vereyim” der.

Memo için traktör çok önemlidir. Hayatı boyunca böyle bir aracın sahibi olamayacağını düşünür.

“Ağam ciddi misin?” der.

Ağa için bir traktörün fazla da bir önemi yoktur. Onun için Memo’yu küçük düşürmesi yeterlidir.

“He ola vallahi vereceğim” der.

Memo traktörden iner ve yerdeki nesneyi yer. Ağa kahkahalara boğulur. Ama traktörün anahtarını Memo’ya verir.

Birlikte, bu kez Memo traktörün direksiyonunda şehre giderler. Alış veriş yapıp köye dönmek için yine traktöre binerler.

Yolda ağayı bir düşünce alır. Köylü bu işe ne der? Memo ağanın traktörünü almıştır. Ağa bunu köylüye nasıl izah edecektir. Ya köylü inanmazsa? Ya Memo’nun traktörü ağadan satın aldığını düşünürse… Gibi vesveseler ağayı düşündürür. Traktörü Memo’ya kaptırmıştır. Açıkçası pişman olmaktadır.

“Ola Memo, köylüye bunu nasıl izah ederiz? Ya köylü traktörü senin benden para karşılığı veya başka bir biçimde aldığını düşünürse ben kime nasıl anlatırım?” der.

Memo; “Vallahi ağam ben hak etmişem almişem” der. Ama ağanın pişmanlık duymakta olduğunu da iyice anlamıştır. Bu kez muziplik yapma sırası Memo’ya gelmiştir. Yola dikkatlice bakar. İlk gördüğü pisliğin yanında traktörü durdurur.

“Ağam, bu traktör köyden ayrılırken senindi değil mi ağam?” der. Ağa, “he ola Memo benimdi” der. “Peki köylü şimdi traktörün benim olduğunu anladığında ne der? Diye sorar. Ağa, “Vallah ben de onu düşünirem” der.

Memo, “Ağam şu pisliği görürmisen, onu ye bu traktörü yine sana vereyim” der. Ağa için bu iş biraz zor olsa da traktörü yine Memo’dan geri alması gerektiğini düşünür. İner ve Memo’nun isteğini gerçekleştirir.

Bu kez traktörün direksiyonunda yine ağa oturmaktadır. Bir süre gidince ağa gülmeye başlar.

“Ola Memo, bu traktör şehre giderken benimdi değil mi?” der.

“He ağam senindi” diye yanıtlar Memo.

“Eee, köye dönerken şimdi yine benim mi?” der.

“He ağam yine senin” der Memo.

“Ula iyi de giderken benimdi, dönerken yine benim ise ne gerek vardı o pislikleri yemeye” der.

Atalarımız “teşbihte hata olmaz” derler. Yani örnekte, misal vermede hata olmaz demek. Siz değerli okurlarımdan özür diliyorum. Lütfen hiç kimse sözlerimi kendi üzerine almasın.

Not:Bilindiği üzere;


a)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hakkında açılan bir davada Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararı ile Yönetmeliğin "kapsam" başlıklı 2.maddesinde her türdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin ve "Kazanılmış haklar" başlıklı Geçici 1.maddede her türdeki Anadolu Liselerinde görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

b)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme" başlıklı 21 maddesi, 2 fıkrasının; "Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer değiştirmelerinde, fen liseleri arasında ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasında ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler." yürütmesi Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararın ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu liseleri ile ilgili yukarıda yer verdiğimiz yargı kararları olmasına karşılık bu tür okullara yapılan sınavsız atamaları iptal etmeyen Bakanlığın alan değişikliği ile ilgili yargı kararları; 2012 yılı alan değişikliği kılavuzunun ilgili hükümlerini iptal etmasine karşılık karşılık alan değişikliği işlemlerini iptal etmesi şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Çünkü MEB daha önceki bu tür uygulamalarda ayrı yeten atamlarında iptali için dava açılmasını beklemekteydi.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

İşte o yazı;

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


Sayı : 68898891/903.02.01/2082209 14/08/2013

Konu: Yargı kararı uygulaması


.......……...VALİLİĞİNE

( İl Milli Eğitim Müdürlüğü)


Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2012 yılı il içi alan değişikliği işlemleri 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ile yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.


Bu Kılavuzda yer verilen sınıf öğretmenlerinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ve diğer alan öğretmenlerinin Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçişlerine ilişkin işlemlerin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davalar sonucunda;


1-Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ile 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 2.2/1-b maddesinde yer alan “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde” ifadesinin,

2-Danıştay İkinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararı ile de 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına” ve 2. fıkrasında yer alan “Teknoloji ve Tasarım alanına” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kılavuza dayanak teşkil eden Talim ve Terbiye Kurulunun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaasının yürütülmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu kararlar Bakanlığımıza 15/07/2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.


Bu kararların uygulamasına yönelik olarak; sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerdir.


Sınıf Öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği için söz konusu yargı kararında belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği görevine devam edebileceklerdir.


Yargı kararı gereği önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürülecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemler valiliklerce gerçekleştirilecektir.


Yukarıda belirtilen öğretmenlerden alan değişikliği yapıldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iller arasında görev yeri değişikliği yapılanlar atandıkları il valiliğine bildirilecek bunların daha önceki alanlarına ve durumlarına uygun eğitim kurumlarına atamaları halen görev yaptıkları valiliklerce yapılacaktır.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Nabi AVCI

Bakan

 

haber kaynağı.memurlar.net 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
safiye ateş 2 yıl önce

...4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlası olan ve kendine çıkar yol arayan öğretmenlerin sığındığı liman olan alan değişikliği de elinden gitmiştir. Dava açan sendikanın bu VEBALLERİ nasıl ödeyeceği merak konusudur...Yazınızdan aldığım bu kesit beni çok düşündürdü..Zihinsel engelli çocuklarla çalışmak sizin sözünü ettiğiniz kadar kolay ÇIKAR YOL olmayan bir meslektir Ahmet Bey..Özel gereksinimleri olan bir öğrencinin öğretmeni olmak norm fazlasına düşmemekten yada sırf maaş almaktan ötedir.Bu işi hakkıyla yapan insanlar bilirler ki zihin engelli çocuklarla çalışmak parayla pulla yapılacak bir iş değildir!!!Bu işin A sından bile anlamayan ne yapacağını çaresizce kapımızı çalarak defalarca yardım dilenen öğretmenler ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN VEBALİNİ nasıl ödeyecek? Öğretmenlere yapılan haksızlıklar ve yaşadıkları yüzlerce sorun başka yerlerde aranmalı ... Sizin zihin engelli bir çocuğunuz olsa kimi tercih ederdiniz?

Avatar
cembey 2 yıl önce

BU YAZIYI İYİ OKUYUN MAğDURİYET NASIL EDİLİR GÖRÜN EĞİTİM SÖZ SEN İYİ OKU.....şimdi bana meb bir tercihte bulunmamamı söyledi ve ben tercih yaptım sınıfçıların bir günahı yok öncrelikle bunda herkes bilsin...şimdi KAOSU anlatayım size ben müdür yardımcısıydım alan değişikliği ile idareceliğim düştü tektasa yerleştim gayette 1 yıl mesleğimi icr ettim ...şimdi meb bana geri dön diyor beni öğretmen olarakmı müdür yardımcısı olarakmı atanacam bu bir ...ikincisi eski görev yerime mmüdüryardımcısı atandı bu durumda ne olacak..üçüncüsü öğretmen olarak dönsem okul içindeki psikolojik durumum n e olacak idareciyken sınıfa girmem gerekecek...bunuda geçtik ben tektasa atandığım okula yakın yrde ev tuttum çocuklarımı okula yazdım hayatımı tamamen tektascı olarak çalıştığım okula ayarladım ne olacak peki ..benim durumumda olan bir çok insan var teknoloji tasarım dersi sertifası aldık kursa katıldık sınava girdik felan filan mağduriyet mağduriyet mağduriyet anlayacağınız HERKES DUYSUN BİR ÇOK KİŞİ KAOSA İTİLİYOR ......

Avatar
abdulkerim asker 2 yıl önce

ömer dinçerin açtığı yarayı şu anki bakanda yanlış tedevi yapıyor. Alan değişikliği için o kadar uyarılmasına rağmen ömer dinçer inat etti. sonuç ortada. Ama şu anki bakanınıda atananları mağdur etmemsi gerekiyor. Tekrar alanına döndürülecekse bu dönüşler öğretmenleri incitmeden yapılmalı. Tekrar eski yerine dön mantığı yanlıştır. Alan değiştiren öğretmenler bu yıl il içi yer değişikliğine başvuramadılar. Belki sınıfçı kalsalardı istedikleri okula geçeceklerdi. Sayın bakanım öğretmenlerinizi mağdur etmeyin lütfen. Bu yara kanamasın.

Avatar
Şahin 2 yıl önce

hocam bu ne şiddet bu ne celal. bir zihin engelliler öğretmeni olarak şunu sormak isterim bu alan değişikliği yapıldığı zaman neredeydiniz neden itiraz etmediniz? birçok arkadaşımız gelen sınıf öğretmenlerinin puanı çok yüksek olduğu için norm fazlası durumuna düştüğünde haber yaptınız mı? yada "bu iş böyle olmaz branş değiştiriliyor madem iyi bir eğitim verilsin ve branş değiştirenlerin hizmet puanı sıfırlansın veya makul bir denklik getirilsin" dediniz mi? sınıf öğretmenleri hemen atılıyor "ben doğuda falanca köyde gençliğimi çürütürken sen şehir merkezindeydin..." hocam bunu ben mi istedim benim suçum ne? benim işim görülsün de ne olursa olsun mantığı pek hoş değil. nasıl ki bir nesil sınıf öğretmenliğine geçirilen ziraatçi vb kişilerle zarar gördüyse bu yapılanı mağduriyetten doğan kaçınılmaz bir sonuç gibi görmek de yanlıştır. sınıf öğretmenlerin mağduriyetlerini iyi biliyoruz kolay değil ama bir grubun mağduriyetini giderirken başka bir grubu mağdur etmek ne kadar etik? kaldı ki gelen bir çok sınıf öğretmeninin engeli fazla olan öğrencilerle çalışmak istememesi, sınıfında istememesi gibi durumları da gördük ve duyduk "ne olacak o da öğretmen o da öğretmen, öğrenciler de zaten engelli" diye bakıldı galiba olaya. branş değiştirenleri tekrar geri yollamayı tasvip etmiyorum çok insan mağdur duruma düşer. il ve ilçe emri tekrar getirilmeli, bundan sonra branş değişimi olmamalı ve orta yol bulunmalıdır...

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim