16 Ekim 2014 Resmi Gazete Atama Kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6836   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6849   Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6852    Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2014/6817   Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31)

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim