Öğretmen Diyarı

14 yılda 5 bin 655 öğrenci askeri okullardan ayrıldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2000-2014 yılları arasında toplam 5 bin 655 öğrenci askeri okullardan ayrıldığını, ayrılma sebeplerinin veli isteği, akademik başarısızlık, disiplinsizlik ve sağlık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TSK personelinin özlük haklarıyla ilgili çalışmaların personel ayrımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu kapsamda, teklifler, halen görevde bulunan subay, astsubay ve diğer personelin özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde, ihtiyaca göre muhtelif zamanlarda hazırlanmaktadır" dedi.

Yılmaz, "2000-2014 yılları arasında toplam 5 bin 655 öğrenci askeri okullardan ayrılmıştır. Ayrılma sebeplerinin veli isteği, akademik başarısızlık, disiplinsizlik ve sağlık olduğu tespit edilmiştir" bilgisini verdi.

TSK'da meydana gelen her türlü vefat olaylarında mutlaka sorumluluk sahasına göre yetkili askeri savcılar tarafından adli soruşturma yapıldığını, akılda herhangi bir şüphe kalmaması için üstün gayret sarf edildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"TSK, insan hayatına mal olacak kaza ve olaylar ile disiplinsizlikleri önceden tespit etmeye ve önlemeye yönelik olarak uyguladığı çeşitli tedbirlerin yanında, tüm dünyada artan intihar vakalarının azaltılması için gayret sarf etmekte, özellikle sorumlu personelin önceden tespiti ve koruyucu ruh sağlığı hizmetine ilişkin tedbirleri hassasiyetle uygulamaktadır.

Vefat eden personelin kötü muameleye maruz kalması, içinde bulundukları ortam sebebiyle böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması ve etnik kimliğini vurgulayan çıkarımlar herhangi bir araştırma ve bilimsellikten uzaktır. Meydana gelen her türlü intihar vakası, önceden başlamak üzere adli ve idari yönden soruşturulmakta, herhangi bir kusur veya ihmali tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Yalnızca intihar olaylarında değil, ölümle sonuçlanan tüm olaylarda savcılık tarafından adli soruşturma mutlaka yapılmaktadır, olay bütün yönleriyle incelenmektedir, varsa sorumlular hakkında yasal işlem gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar kayıtlarımızda adli ve idari yönden tahkikatı yapılmamış, ölümü şüpheli olan bir vaka bulunmamaktadır."

Ayrıca ailenin verilen bilgiler dışında belge talep etmesi halinde adli soruşturmanın yapıldığı makamın iletişim bilgilerinin de verildiğini aktaran Yılmaz, "Alınan tüm önlemlere rağmen vefat ile sonuçlanan ecel, hastalık, intihar, silahlı iş kazası, iç güvenlik olayı ve buna benzer olaylarda personelin ölüm sebebinin zihinlerde hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanması maksadıyla garnizon komutanlıklarınca vefat haberinin alınmasını müteakip emniyet ve kaza önleme konularında tecrübeli silahlı kuvvetler mensupları tarafından bir subay ve bir tabipten oluşan bir heyet teşkil edilmekte ve anılan heyet personeli bizzat ilgilinin evine giderek, ailesiyle yüz yüze görüşerek olayla ilgili bilgi verilmektedir" diye konuştu.

Vefat haberinin verilmesini müteakip askeri alay, tugay ve eşiti birlik komutanınca aileye başsağlığı dileğinde bulunulduğunu ve özlük işlemlerinin tamamlanmasına kadar aile ile irtibatın sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aile, ilgili birlik komutanlığınca kaza veya olayın meydana geldiği birliğe davet edilmekte, davetin aile tarafından kabul edilmemesi durumunda aile, tabur, alay veya tugay komutanı veya eşiti adli müşavir, personel şube müdürü ve tabip personelden oluşan mihmandar heyet tarafından karşılanarak bizzat heyet başkanı tarafından bilgilendirilmektedir. Özellikle olaya şahit olan kişiler, birlik komutanları ve arkadaşlarıyla görüşmeleri sağlanmaktadır. Verilen bilgiler dışında belge talep edilmesi halinde talep edilen belgelerin adli makamlardan talep edilmesi konusunda aile bilgilendirilmektedir. Ailenin olay yerine gelmek istememesi durumunda ailenin bilgilendirme isteği dikkate alınarak olay hakkında ayrıntılı bilgilendirme ilk hafta içinde aile yakınlarının katılımıyla ailenin evine en yakın konuşlu askeri birlikte garnizon komutanlığı ve ilgili birlik komutanlığı koordinesinde birliğinden asgari binbaşı rütbesinde bir heyet başkanı, adli müşavir, tabip ve ihtiyaç duyulan diğer personelden teşkil edilecek bir heyet tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca, yakın zamanda TBMM'ye sevk edilecek bir tasarıyla asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat, vekil olarak görevlendirilecek. Görevlendirilen avukat savcılıkla yapılacak olay yeri inceleme, ölüm muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri ile dava açılması halinde duruşmalar sırasında hazır bulunacak olup ilgili bakanlığın bütçesinden konulacak ödenekten de bu avukatın ücreti ödenecektir."

-Ödemeler-

Yılmaz, Savunma SanayiiMüsteşarlığında hizmet binası kira bedeli olarak 2011 yılında 3 milyon 532 bin 732 TL, 2012 yılında 1 milyon 164 bin 230 TL ödeme yapıldığını, 2012 yılının Mayıs ayından itibaren Savunma Sanayii Müsteşarlığı kendi mülkiyetindeki hizmet binasına taşındığını söyledi.

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nda kiralık olarak kullanılan hizmet binaları ve ek hizmet binaları için 2011 yılında 266 bin 311 TL, 2012 yılında 292 bin 159 TL ve 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 149 bin 392 TL kira bedelinin Mehmetçik Vakfına ödendiğini belirten Yılmaz, "Bakanlığımızca personel ve yük taşıma hizmet alımı kapsamında kiralanan servis araçlarına ödenen miktar 2011 yılında 12 milyon 5 bin 545 TL, 2012 yılında 11 milyon 238 bin 580 bin TL, 2013 yılında 15 milyon 553 bin 622 TL'dir" dedi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca sürücülü hizmet aracı ve personel servis araçları kiralama ihalesi kapsamında ödenen miktarın 2011 yılında 1 milyon 380 bin 529 TL; 2012 yılında 1 milyon 744 bin 920 TL; 2013 yılında 1 milyon 819 bin 889 TL olduğunu bildiren Yılmaz, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde hizmet aracı ve personel taşıma hizmeti kapsamında yapılan araç kiralamalarına ödenen miktar 2011 yılında 5 milyon 149 bin 554 TL, 2012 yılında 5 milyon 462 bin 151 TL, 2013 yılında 5 milyon 634 bin 235 TL'dir" diye konuştu.

Yılmaz, 1 Ocak 2002 tarihi ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarından istifa, emeklilik, ölüm ve buna benzer nedenlerle ayrılan sivil memur sayısı 1991 olduğunu bildirdi.

1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen personel sayısının 6 bin 131 olduğunu belirten Yılmaz, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nda 1 Ocak 2002 tarihi ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında istifa, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle boşalan işçi, memur ve personel kadro sayısının 1097 olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında geçici işçi vasıtasıyla veya hizmet alımı yoluyla 2004-2013 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyet giderleri toplamının 204 milyon 729 bin 982 TL olduğunu ifade etti.

-"Tüm müdahaleler tereddütsüz yapılıyor"-

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup birlikler tarafından sorumluluk bölgelerinde teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerine sağlanan destek kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi halinde, il valiliklerinin talepleri doğrultusunda tüm müdahaleler tereddütsüz yapıldığını belirten Yılmaz, Suriye hududunda yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerinin artması üzerine bölgede görev yapan hudut birlikleri personel, malzeme ve teçhizat yönünden takviye edildiğini kaydetti.

Yılmaz, TSK personelinin özlük hakları ve mesleki gelişimle ilgili iyileştirmeler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerini takiben bakanlığımız merkez ve merkez dışı teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kendisine psikolojik taciz veya mobing uygulandığı gerekçesiyle dava açan personel bulunmamaktadır" dedi.

Yılmaz, Genel Kurul'da milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtladı.

2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hudut emniyetinin hukuki mevzuat çerçevesinde eksiksiz yerine getirildiğini belirten Yılmaz, yasadışı sınır geçişlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını, bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi halinde hukuki mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalelerin tereddütsüz yapıldığını söyledi.

Yılmaz, askeri karakollara terör örgütü üyeleri tarafından PKK bayrağı asıldığına ilişkin bir olay tespit edilmediğini vurguladı.

TSK'nin bölgesel ve küresel güvenlik ihtiyacını teknolojik gelişmelere ve değişen risk ve teknik durumuna göre değerlendirmeler yaparak, mevcut kuvvet yapısını ve birliklerin konuş durumunu sürekli gözden geçirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda ihtiyaç duyulan düzenlemeler TSK plan ve programlarına dahil edilerek yapılmaktadır. 2033 yılına yönelik olarak bir yeniden yapılandırma çalışması da devam etmektedir" dedi.

Suriye hududunda yasadışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerinin artması üzerine bölgede görev yapan hudut birliklerinin personel, malzeme ve teçhizat yönünden takviye edildiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda olmak üzere hudut birliklerinin personel destekleme oranı artırılarak tank, zırhlı araç ve gece görüş teçhizatı ile takviye edilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca hudut hattının gerekli görülen kesimlerine hem engel hem de toprak set ve modüler beton duvar tesis edilmek suretiyle sınırdaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Alınan tedbirlerin sonucu olarak Suriye hududunda 21 Mart 2011 ile 21 Ağustos 2014 tarihleri arasında sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve tamamına yakını yabancı uyruklu olan toplam 148 bin 965 şahıs yakalanmış, yerinde imha da dahil 3 bin 529 ton kaçak akaryakıt, akaryakıt kaçakçılığında kullanılan boru ele geçirilmiştir."

Yılmaz, Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda meydana gelen bayrak indirme olayı hakkında soruşturmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, 2014 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde sözleşmesi feshedilen işçi bulunmadığı ve taşeron işçi çalıştırılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını takiben bakanlığımız merkez ve merkez dışı teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kendisine psikolojik taciz veya mobing uygulandığı gerekçesiyle dava açan personel bulunmamaktadır. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Aralık 2013 tarihinden bu yana işten çıkarılan personel bulunmamaktadır."

\"Anadolu
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol