Öğretmen Diyarı

Takdir Hakkı, Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaz
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri hakkında, okul müdürlerinin görev sürelerinin uzatılması için doldurulan değerlendirme formunda gerekçesiz ve somut nedene dayanmayan kanaat kullanmak suretiyle olumsuz değerlendirmede bulunduğu iddiasıyla Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin CMK 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi: “…Sanık savunmaları, bilirkişi raporu, müşteki ve katılanlar beyanı ve tüm dosya kapsamına göre sanıklar hakkında Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15/07/2015 tarih ve 201511710 esas sayılı iddianamesi ile kamu davası açılmış ise de, 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ‘görevi kötüye kullanma’ suçunun; kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu davranışı nedeniyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına sebebiyet verilmesi ya da kişilere haksız bir menfaat sağlanması ile oluşacağı, bu bağlamda katılan ve müştekilerin okul müdürlüğü görevlerinin sanıkların iddianameye konu işlemleri üzerine sonlanmayıp, 6528 sayılı Kanun ile yapılan yasal değişiklik üzerine sonlanması ile sanıkların işlemlerinin yeni görevlendirilecek okul yöneticileri ile ilgili takdir hakkını kullanarak yapılan değerlendirme niteliğinde olması, yine katılan ve müştekiler hakkında sanıklarca düzenlenen değerlendirme formlarında herhangi bir puanlama sistemi veya gerekçe kısmı bulunmayıp ‘evet’ ve ‘hayır’ gibi iki zorunlu seçeneğinin yer alması ve sanıkların olay tarihinde yaptıkları görev nedeniyle bahsi geçen değerlendirme formlarını doldurmalarının görevleri icabı zorunlu bulunması, kamu görevlisi olan sanıkların bahsi geçen işlemlerinin mevzuatça verilen takdir hakları kapsamında idari işlem niteliğinde olup, muhataplarınca görevli ve yetkili idare mahkemelerinde hukuka aykırılığının öne sürülmesinin mümkün olup işlemin iptali durumunda idarenin yargı kararı doğrultusunda mağdurlarla ilgili işlem tesisinin zorunlu bulunması karşısında sanıkların mağdurlar hakkında yapılacak atamalarla ilgili değerlendirme formu doldurmak şeklindeki eylemlerinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek ve bu davranışı nedeniyle kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermek olarak kabul edilemeyeceği gibi sanıkların kendilerine tanınan takdir hakkını sırf bir sendikaya üye kamu görevlilerinin okul yöneticisi olarak atanmasını sağlamak amacıyla iştirak halinde veya münferiden taraflı kullandıklarına dair soyut iddia ve beyan dışında mahkumiyetlerine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir.” 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol